• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Hissin uusiminen tekee asumisesta turvallisempaa – monessa taloyhtiössä hissien uusiminen parantaisi turvallisuutta

Hissin uusiminen tekee asumisesta turvallisempaa – monessa taloyhtiössä hissien uusiminen parantaisi turvallisuutta

Report this content

Uusi hissi lisää asumisen turvallisuutta ja samalla nostaa asunnon arvoa. Tuore kyselytutkimus paljastaa, että hissi on tärkeä kriteeri suomalaisille asuntoa ostaessa. Vaikka suomalaisten huoli hissien turvallisuudesta on pientä, on hissin turvallisuustasosta tärkeää pitää huolta ja nykyaikaistaa uusia turvallisuusstandardeja noudattavaksi.

Asuntokaupoilla hissi nähdään edelleen merkittävänä etuna asunnon arvon kannalta. Vastaajista jopa 93 % piti hissiä erittäin tärkeänä tai tärkeänä kriteerinä uuden kodin valinnassa.​ Asia paljastuu hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistavan ja ihmisten liikkumisen sujuvoittamiseen tarvittavia ratkaisuja tarjoavan KONEen teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1000 suomalaista.

Tutkimuksesta selviää myös, että yleisesti suomalaisten luottamus hissejä kohtaan on vankkaa eikä hissien turvallisuudesta olla kovinkaan huolissaan. Kyselyyn vastanneista 46 % ei ole lainkaan huolissaan hissien käyttämisestä ja 38 % ei lähes lainkaan huolissaan. Eniten hissien turvallisuus mietitytti suomalaisia Etelä- ja Länsi-Suomessa, jossa 14 prosenttia kertoi olevansa huolissaan hissien turvallisuudesta.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat meille, että hissien turvallisuustasoa pidetään Suomessa hyvänä. Vanhoihin hisseihin saattaa kuitenkin liittyä turvallisuuspuutteita, jotka on hyvä tiedostaa. Viime vuosina hissiturvallisuussuositukset ovat muuttuneet ja edellyttävät tänä päivänä yhä tiukempaa turvatasoa, vaikka vanhoilta hisseiltä ei tätä turvatasoa edellytetä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa 2/3 Suomen hisseistä ei täytä tämän päivän turvallisuussuosituksia”, kertoo KONE Hissit Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Haapkylä.

Ennakoivalla kunnossapidolla sekä hissien uusimisella ja jälkiasentamisella mahdollista pitää huolta turvallisuudesta

Kun vastaajien piti valita mahdollisia hisseihin liittyviä pelkoja, hissien ikä nousi kyselyssä esille: 58 % vastaajista valitsi vanhojen hissien käyttämisen yhdeksi suurimmista huolista. Huoli ikääntyvistä hisseistä on relevantti, sillä Suomessa käytössä olevien hissien keski-ikä on yli 30 vuotta. Hissien yleinen elinkaari on n. 15-20 vuotta. KONE lupaa hisseilleen 25 vuoden elinkaaren.

”Vakavia onnettomuuksia sattuu onneksi harvoin, mutta ’läheltä piti’ -tapausten määrä on ollut jo jonkun aikaa kasvussa.” Yleisin onnettomuustyyppi on hississä kiilautuminen esimerkiksi roska- ja jäteastian, lastenrattaiden tai matkalaukkujen kanssa. Myös edustaseinän epätasaisuudet saattavat aiheuttaa takertumisonnettomuuksia. Tämän tyyppiset vaaratilanteet ovat estettävissä hissikorin ovella.” ”Tapauksia, joissa ihmisiä joudutaan pelastamaan hissistä, on vuosittain noin 4 000 ja hissiurakoitsijoiden tietoon tulee joka vuosi noin 500 ’läheltä piti’ -tilannetta. Vakavia tapauksia kirjataan joka vuosi noin 15.”, kertoo Haapkylä. [1]

Vanhan hissin ohella suomalaisten suurin huolenaihe liittyykin hissin jumittumiseen ja jopa 67 % vastaajista nostaakin hissiin jumiin jäämisen yhdeksi suurimmista hissien turvallisuuteen liittyvästä pelosta tai huolesta. ​Jumiin jäämisen pelko lienee iskostunut monelle kokemuksen kautta: tutkimukseen vastanneista 26 % sanoo ikimuistoisimmaksi hissikokemuksekseen hissin jumittumisen tai hissivian. 

Nykyaikaiset hissit ovat erittäin turvallisia, mutta vanhojen hissien kohdalla yllätyksiä voi käydä. Vanhoista hisseistä haastavia tekevät esimerkiksi kääntöovet, liikkuva etuseinä, varaosasaatavuus vanhoihin laitteisiin, hälytysyhteyden puuttuminen päivystävään keskukseen ja hissin huono pysähtymistarkkuus. Onneksi hissin vikaantumista voi välttää ennakoivan kunnossapidon avulla tai korvaamalla vanha hissi uudella, nykyaikaisella hissillä. Erityisesti taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden kannattaakin säännöllisesti arvioida vanhemmissa yhtiöissä hissien uusimistarpeen ja varautua siihen korjaussuunnitelmissaan ja budjettiarvioissaan”, kertoo Haapkylä.

Lisätietoja:

Jussi Haapkylä, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, KONE Hissit Oy

Sähköposti jussi.haapkyla@kone.com tai puh.nro. 040 526 3675

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia