Jan Vapaavuori Milttoniin vahvistamaan kasvua ja kansainvälistä neuvonantoa

Report this content

Osana kansainvälisen kasvun ja neuvonannon vahvistamista Miltton rakentaa uutta urbanisaation ja siihen liittyvien megatrendien vaikutuksiin paneutuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Laajentuva kansainvälinen neuvonanto palvelee yrityksiä ja muita organisaatioita globaalien muutosvoimien ristivedossa, jossa yhä useampi ilmiö kietoutuu kaupungistumisen ja kaupunkikehittämisen kysymyksiin. Jan Vapaavuori tuo Milttoniin poikkeuksellisen osaamisensa ja kokemuksensa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, kaupunkikehityksestä sekä kansainvälisistä suhteista.

Helsingin kaupungilla yhteysjohtajana työskentelevä Sanna-Mari Jäntti siirtyy johtamaan uutta urban affairs -liiketoimintaa ja tukemaan Milttonin kasvua. Vapaavuori puolestaan aloittaa Miltton Groupin hallituksen jäsenenä sekä osa-aikaisena vanhempana neuvonantajana. Molemmat aloittavat tehtävissään elokuun alussa.

”Voidaksemme ymmärtää maailman nopeutuvaa muutosta meidän on ymmärrettävä kaupunkeja. Ilmastonmuutos on aikamme megatrendeistä kriittisin ja digitalisaatio todennäköisesti eniten ja nopeimmin maailmaa muuttava, mutta ne molemmat, samoin kuin useimmat muut transformatiiviset megatrendit ilmenevät ja saavat konkreettisen sisältönsä yhä useammin urbaanissa ympäristössä ja kontekstissa. Teknologinen kehitys kiihtyy ja ennen kaikkea skaalautuu kaupungeissa. Työn murros ja muut maailmaa eniten muokkaavat uudet ilmiöt konkretisoituvat kaupungeissa. Ratkaisut suurimpiin globaaleihin haasteisiin innovoidaan ja toimeenpannaan kaupungeissa. Urbaanin ympäristön vaikutukset kantavat lähes kaikkialle tehden urbanisaatiosta keskeisen viitekehyksen ja selittäjän muille megatrendeille”, sanoo Vapaavuori.

Kaupunkeihin liittyvät kysymykset ovat verkottuneita, luonteeltaan globaaleja ja ne koskettavat laajasti yritysten ja organisaatioiden kykyä menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vapaavuoren ja Jäntin rekrytoinnit vauhdittavat näin entisestään Milttonin kansainvälistymistä.

”Jannen johdolla voimme tarjota asiakkaillemme ainutlaatuista kansainvälistä osaamista siitä, miten urbaania ympäristöä suunnitellaan ja johdetaan, mitkä kysymykset ohjaavat kaupunkikokonaisuuden päätöksentekoa, kuinka teknologia ja data mullistavat kaupunkien suunnittelua ja elämää, ja miten kansainväliset kaupungit ja niiden verkostot toimivat. Vapaavuori on pormestarikaudellaan noussut arvostetuksi toimijaksi maailman dynaamisimpien kaupunkien sekä merkittävimpien kaupunkiverkostojen keskuudessa. Olemme iloisia, että hän liittyy Milttonin kasvavaan joukkoon”, sanoo Mathias Järnström, Miltton Groupin toimitusjohtaja.

Miltton täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Vuosien varrella yritys on johdonmukaisesti rekrytoinut huippuosaajia yhteiskunnan kaikilta aloilta tavoitteenaan tarjota asiakkailleen kokonaisvaltainen ymmärrys yhteiskunnan kehityksestä ja liiketoimintaympäristön muutoksista. Milttonin asiantuntijoilla on taustaa esimerkiksi politiikassa, muotoilussa, mediassa, kulttuurissa, rahoituksessa, liike-elämässä, luovassa teollisuudessa ja diplomatiassa. Yhdessä he analysoivat ja muotoilevat asiakkaiden liiketoimintaa ja vuorovaikutusta sellaiseksi, että niillä on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä monimutkaisessa, muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Miltton on energinen, inspiroiva ja kunnianhimoinen yritys. Olen omistanut suurimman osan elämästäni urbaanien yhteisöjen ja ihmisten elämän edellytysten parantamiselle. Nyt, osana Milttonia ja yhdessä monipuolisten uusien kollegojeni kanssa, voin soveltaa näitä oppeja yritysten, kaupunkien ja erilaisten järjestöjen toimintaan ympäri maailman”, Vapaavuori lisää.

Vuoden 2019 luvuilla mitattuna Miltton on Euroopan 15 suurimman viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntijaorganisaation joukossa ja yrityksen osaamis- ja palveluportfolio on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Tällä hetkellä Milttonilla on toimistot Helsingin lisäksi Tallinnassa, Tukholmassa, Brysselissä ja Washingtonissa.

Jan Vapaavuori
Jan Vapaavuori on ennen valintaansa Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi toiminut mm. elinkeinoministerinä ja asuntoministerinä sekä Euroopan Investointipankin varapääjohtajana. Vapaavuori on Maailman talousfoorumin Global Future Councilin jäsen, Bloomberg New Economy Forumin City Council jäsen, ja aloittaa kiinteistökehitysyhtiö NREPin vanhempana neuvonantajana elokuussa 2021.

Sanna-Mari Jäntti
Sanna-Mari Jäntti on aiemmin toiminut mm. World Design Capital 2012 -hankkeen yhteysjohtajana, Miltton Networksin vanhempana neuvonantajana ja johtanut Guggenheim Helsinki -hanketta Suomessa. Helsingin kaupungilla Jäntti on vastannut muun muassa strategisista hankkeista, kansainvälisyyskehityksestä sekä toiminut kaupungin johtoryhmän sihteerinä.

 

Lisätietoa tarjoaa:

Jukka-Pekka Myllys
+358 45 673 3056
jukka-pekka.myllys@miltton.com

Miltton Group on luova konsulttitalo, joka työllistää 350 liikkeenjohdon konsultoinnin, viestinnän, sidosryhmäsuhteiden ja markkinoinnin asiantuntijaa Brysselissä, Helsingissä, Tallinnassa, Tukholmassa ja Washingtonissa.