KONEen hissitutkimus: Moni suomalainen liikkuisi hissillä mieluiten yksin

Report this content

Suomalaiset tarkastavat hississä peilikuvansa, tahtovat omaa rauhaa ja muistavat vikatilanteet, paljastaa KONEen teettämä tutkimus.

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistava ja rakennuksissa ja niiden välillä liikkumisen muotoilua tarjoava KONE on selvittänyt kyselytutkimuksen avulla, mikä on suomalaisten mielestä hisseissä tärkeää ja miten hissejä ja niiden käyttökokemusta voitaisiin vielä parantaa. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen suomalaisten hissien käyttöä ja niihin liittyviä asenteita tarkasteleva tutkimus.

 

Oma peilikuva ja kännykkä kiinnostavat, tuntemattomille ei jutella

Kyselyn perusteella suomalaisten hissikäyttäytyminen riippuu siitä, onko kyseessä kotitalon, työpaikan vai julkisen paikan kuten kauppakeskuksen hissi. Esimerkiksi vieraiden ihmisten kanssa jutustelu ei kuulu suomalaiseen hissikulttuuriin. Vain 6 prosenttia vastaajista kertoi ryhtyvänsä keskusteluun muiden hissin käyttäjien kanssa kauppakeskuksen tai marketin hississä, ja 20 % kertoi tervehtivänsä muita astuessaan kauppakeskuksen hissiin. Kotitalon hississä taas noin viidennes (21 %) ja työpaikan hississä lähes kolmasosa (29 %) ryhtyy keskusteluun muiden hissillä matkustajien kanssa. Noin 40 prosenttia tervehtii muita hississä kotitalossa tai työpaikalla.

Hississä tarkistetaan usein peilikuva. Naisista 60 prosenttia ja miehistä 41 prosenttia kertoi tarkistavansa kotitalon hississä peilikuvansa. Kauppakeskuksen hississä naisista puolet (51 %) ja miehistä vajaa kolmasosa (28 %) katsahtaa peiliin. Reilu viidennes arvioi katsovansa hississä puhelintaan, olipa kyseessä sitten kotitalon (23 %), työpaikan (22 %) tai kauppakeskuksen (22 %) hissi.

”Hissi on suomalaisille eräänlainen puolijulkinen tila, jossa vieraisiin ihmisiin pidetään mieluummin sosiaalista etäisyyttä, vaikka fyysisesti oltaisiin lähekkäin, mutta jossa oman ulkonäön tarkistaminen ja kohentaminen tuntuu silti luontevalta”, tulkitsee KONEen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Jussi Haapkylä.

Ikimuistoiset hissihetket: hyviä uutisia, pahoja hajuja

Jotkin hissimatkat jäävät paremmin mieleen kuin toiset. Lähes neljännes (23 %) suomalaisista pitää ikimuistoisimpana hissikokemuksenaan hissin vikaantumista kesken matkan.

”Nykyaikaiset hissit vikaantuvat hyvin harvoin. Kehitystyön ansiosta KONEen hissien vikailmoitukset ovat vähentyneet huomattavasti. Hissin jumittuminen kerrosten väliin on nykyisin niin harvinaista, että vian sattuessa omalle kohdalle sen varmasti muistaa ikänsä. Vikatilanteita voi estää ennakoivan kunnossapidon ja etävalvonnan avulla. Esimerkiksi KONEen 24/7 Connected Services -palveluiden avulla hissin vikaantumisen riskiä voidaan pienentää merkittävästi. Viime vuonna palveluun liitettyjenhissien vikailmoitukset, joihin liittyi ihmisen jääminen jumiin hissiin, vähenivät lähes neljänneksellä”, toteaa Haapkylä.

Ikimuistoisia ovat myös intiimit hetket hississä: eräs vastaaja kertoi kosineensa kumppaniaan hississä, ja toinen ilmoitti kuulleensa hississä uutiset vaimonsa raskaudesta. Joillekin hississä koetut hajut, kuten kanssamatkustajan henkeäsalpaava hajuvesipilvi, ovat jättäneet vahvan muistijäljen.

Nykyhisseihin on onneksi saatavilla apuja. KONE Elevator AirPurifier -ilmanpuhdistin tekee hissin sisäilmasta puhtaampaa ja raikkaampaa poistamalla ilmasta epäpuhtauksia, viruksia, bakteereja, hajuja sekä ilmansaasteita”, Haapkylä kertoo.

Hetki omaa rauhaa? Moni liikkuisi hissillä mieluiten yksin

Vajaa kolmasosa vastaajista matkustaisi hississä mieluiten yksin (29 %) – nuorista aikuisista vielä useampi (42 % 18–24-vuotiaista ja 40 % 25–34-vuotiaista vastaajista). Lisäksi vastaajista 14 prosenttia ilmoitti, ettei yleensä edes käytä hissiä, jos hississä on muitakin ihmisiä.

”Hissimatka voi tarjota pienen hengähdyshetken arjen tohinassa, ja monelle se voi tuntua vielä mukavammalta yksin etenkin näin korona-aikana. Suuri osa suomalaisista käyttää hissiä useimmiten kauppakeskuksessa tai marketissa, missä samaan hissiin saattaa osua todennäköisemmin vieraita ihmisiä kuin esimerkiksi kotitalossa. Ehkä siksi ovien hallintapainikkeita pidetään kiinnostavana hissin ominaisuutena”, Haapkylä sanoo.

Viidesosa (20 %) vastaajista käyttää todennäköisesti hissin oven sulkevaa painiketta liikkuessaan työpaikalla tai kauppakeskuksessa. Suunnilleen yhtä moni toivoisi hississä olevan moinen painike. Ominaisuus kiinnosti selvästi enemmän naisia kuin miehiä: joka kolmas nainen toivoisi kotitalonsa hissiin oven sulkevaa painiketta (33 %), kun miehistä vain 16 prosenttia oli siitä kiinnostunut.

Naiset myös kertoivat valitsevansa työpaikalla miehiä useammin hissin sijasta portaat. Työelämässä olevista miesvastaajista 57 prosenttia ja naisista 42 prosenttia arvioi käyttävänsä hissiä työpaikalla ainakin kerran päivässä.

Tutkimuksen taustatiedot

Tutkimuksen aineisto kerättiin Bilendi Finlandin verkkopaneelissa vuoden 2020 viikoilla 38 ja 39. Kyselyyn vastasi 1000 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajamäärä on painotettu kansallisesti edustavaksi otokseksi ikä-, sukupuoli- ja asuinpaikkajakauman mukaan. Aineiston virhemarginaali on noin +/-3 prosenttiyksikköä suhteessa lähtöotokseen.

Osaan kysymyksistä on vastannut vain sellaisia vastaajia, joiden kotona ja/tai työpaikalla on hissi. 33 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän kotitalossaan on hissi. Vastaajista 55 prosenttia ilmoitti olevansa työelämässä, ja heistä 52 prosentin työpaikalla on hissi.

Lisätietoja: 

Jussi Haapkylä, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, KONE Hissit Oy

Puhelin 040 526 3675

Sähköposti jussi.haapkyla@kone.com

KONE yrityksenä: KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2019 KONEen liikevaihto oli 10 miljardia euroa, ja vuoden lopulla henkilöstömäärä oli noin 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kone.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia