• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Koodaritkin tarvitsevat ihmissuhdetaitoja – Crowd Collective ratkoo IT-alan osaajapulaa painottamalla pehmeitä taitoja

Koodaritkin tarvitsevat ihmissuhdetaitoja – Crowd Collective ratkoo IT-alan osaajapulaa painottamalla pehmeitä taitoja

Report this content

Stereotypia omiin oloihinsa vetäytyvästä koodarista on lentämässä romukoppaan: tämän päivän IT-alan ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän kykyä toimia vuorovaikutuksessa työyhteisön muiden jäsenten kanssa. Konsultointiyritys Crowd Collectiven toimintamalli korostaa pehmeiden taitojen merkitystä osaajien sitouttamisessa ja tiedon jakamisessa. Näin luodaan toimintaympäristö, joka kannustaa työntekijöitä pysymään yrityksessä pidempään.

Kohtaanto-ongelmien kanssa pyristelevä IT-ala on murroksen edessä. Kokeneista osaajista on pulaa, minkä tuloksena rekrytoinnissa käännytään yhä enemmän myös junior-osaajien suuntaan. Juniorien rekrytointi ja sitouttaminen vaatii organisaatiolta kykyä tukea näiden ammatillista kasvua ja kehitystä sekä kompetenssia siirtää tehokkaasti organisaation sisäistä hiljaista tietoa seuraaville tekijöille.

Avain tähän kaikkeen piilee pehmeissä taidoissa, povaa IT-konsulttiyritys Crowd Collective. Yrityksen ainutlaatuinen toimintamalli auttaa organisaatioita rekrytoimaan junior-tason tekijöitä. Pehmeillä taidoilla, kuten tunneälyllä ja kommunikaatiokyvyllä, varustetut Crowd Collectiven kokeneet konsultit mahdollistavat junior-osaajien kasvun ja sitoutumisen. Koko vuoden vahvassa nousujohteessa ollut Crowd Collective arvioi, että sen liikevaihto tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoden loppuun mennessä.

Crowd Collectiven henkilöstöpuolesta vastaavan Matti Lehtisen mukaan koko IT-ala elää kulttuurisen muutoksen aikaa yhteiskunnan digitalisaation kasvaessa kovaa vauhtia. Tänä päivänä teknologia on läsnä funktioon tai toimialaan katsomatta, ja tämän myötä myös koodarin ammatissa lisääntyy tarve tiimityö- ja tunneälytaidoille.

”IT-tekijöiden työympäristö ja vuorovaikutus yrityksen muiden tiimien välillä on lisääntynyt valtavasti, ja kohtaanto-ongelmat ovat osaltaan vauhdittaneet tätä kehitystä. Jotta voi ymmärtää aidosti liiketoiminnan eri yksiköitä ja yksilöitä, pitää it-ammattilaisten osaamispalettiin kuulua myös pehmeitä taitoja”, Lehtinen sanoo. 

 

Psykologisesti turvallinen työympäristö kannustaa hiljaisen tiedon jakamiseen

Tukeakseen työntekijöiden pehmeitä taitoja Crowd Collective panostaa psykologisesti turvallisen työympäristön rakentamiseen, jossa työntekijät voivat olla oma itsensä. Työpaikan avoimuus lähtee liikkeelle esimerkin näyttämisestä sekä ideoiden jakamisesta.

On tärkeä muistaa, että pehmeät taidot eivät ole ainoastaan persoonaan sidottuja, vaan niitä voi myös opetella. Herkästi ajatellaan, että ollakseen taitava pehmeissä taidoissa henkilön pitää olla luonnostaan ekstrovertti, mikä ei pidä paikkaansa. Meidän tavoitteemme on luoda ympäristö, jossa jokainen voi toimia itselleen parhaiten sopivalla tavalla”, Lehtinen kertoo.

Crowd Collectiven työntekijöiden vaihtuvuus on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut kolme henkilöä. Tämä on erittäin harvinaista, sillä IT-kenttä on tunnettu siitä, että työntekijät vaihtavat työnantajaa varsin tiheään. Crowd Collective korostaakin pehmeisiin taitoihin panostamista henkilökunnan pysyvyyden näkökulmasta, koska pehmeisiin taitoihin panostaminen mahdollistaa terveen yhteisön sekä it-asiantuntijoiden kehittymisen myös teknisen kehittymisen ulkopuolelle.

Yritykset tarvitsevat sitoutuneita työntekijöitä, jotka pystyvät jakamaan osaamistaan eteenpäin. Tukemalla tekijöiden pehmeitä taitoja pystymme luomaan toimintaympäristön, jossa yksilöt viihtyvät ja haluavat omalta osaltaan olla mukana rakentamassa työyhteisöä. Tällä on merkittävä vaikutus yhteisön kasvulle”, Lehtinen summaa.

 

 

Yhteystiedot:

Inka Lehtola
Brand & Communications Owner
inka.lehtola@crowdcollective.com
+358 40 827 9363

Uuden ajan IT-konsulttiyhtiö Crowd Collective on erikoistunut välittämään senioritason asiantuntijuutta sekä johtamista tämän päivän digitaalipainotteisessa ja muutosherkässä maailmassa. Konsulttijoukkomme koostuu laajasta joukosta pitkän kokemuksen omaavia ohjelmistokehittäjiä, suunnittelijoita, projektipäälliköitä, datatieteilijöitä sekä muita asiantuntijoita. Meillä on ajan tasalla oleva osaaminen ja ihmiskeskeinen lähestymistapa. Luomme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa juuri heidän tarpeitaan vastaavat henkilöstöratkaisut.

Tilaa

Liitteet & linkit