Lääkeyhtiö Rochen ja Sibelius-Akatemian yhteistyön tuloksena syövälle on syntynyt ääni

Syövän tutkimus ja hoito elävät murroskautta. Uusien työkalujen avulla pystymme jo näkemään – ja nyt myös kuulemaan – syövän tekemät muutokset ihmisen perimässä. Roche Oy:n ja Sibelius-Akatemian yhteisen projektin tuloksena on syntynyt maailman ensimmäinen syövän geeneistä tehty musiikkikappale.

Sibelius-Akatemian opiskelijat loivat syövälle äänen

Sibelius-Akatemiassa opiskelevan Martin Reckerin abstraktin maalaileva sävellys „Conversations with…“ on hyvin ainutlaatuista musiikkia aina syntytavastaan alkaen. Se pohjautuu syöpäpotilaan genomidataan. Data saatiin Roche Oy:n Foundation Medicine -geeniprofiloinnin avulla, joka tunnistaa potilaan genomissa syöpään liittyviä mutaatiota.

”Sävellys rakentuu syöpädatan ja muusikon vuoropuheluna, jossa dataa tulkitseva ohjelmisto toimii välittäjänä. Syöpäpotilaan DNA-näyte ohjaa tiettyjen ennalta kirjoitettujen sävelkulkujen etenemistä”, Recker kertoo.

Tietämyksemme syövästä kasvaa koko ajan. Silti on hämmästyttävää ajatella, että sävellyksen pohjalla soi oikeista syöpäsoluista saatu geenomidata. Nuoret säveltäjät synnyttivät aivan uudenlaista musiikkia, jossa syöpäsolujen informaatio tuottaa ääntä. Voimme kuulla jotain meille näkymätöntä, kuulla syövän.

Reckerin lisäksi omat sävellyksensä samasta genomidatasta tekivät sävellysopiskelijat Elisavet Ftergioti ja Marina Ortega. Kolme erilaista musiikkiteosta syntyivät osana Sibelius-Akatemian tietokoneavusteisen säveltämisen kurssia, jonka opettajana toimii säveltäjä, äänitaiteilija ja tutkija Josué Moreno.

”Koen, että minulla on suuri vastuu. Teen musiikkia pohjautuen dataan, joka ei ole mitä tahansa informaatiota, vaan peräisin syöpäpotilaan perimästä. Tämä on tilaisuuteni antaa hänen syövälleen ääni”, opiskelija Ftergioti kuvailee työskentelyä syöpädatan kanssa.

Syöpägeenistä sävelletyt musiikkiteokset ja sävellysprosessia kuvaava Keys to Cancer -dokumentti, julkaistaan 6.6. sivustolla www.keystocancer.fi ja Foundation Medicine Suomi -Facebook-sivuilla.

Datan parempi tuntemus avaa hoitomahdollisuuksia

Sävellysten synnyssä hyödynnetyllä geeniprofiloinnilla on rooli syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Geeniprofiloinnin tulos voi auttaa lääkäriä ohjaamaan potilaan juuri hänen syöpäkasvaimeensa liittyvien mutaatioihin perustuvan lääkehoidon pariin.

Rochen lääketietieteellisen johtajan Anssi Linnankiven mukaan musiikin syntyminen syöpäpotilaan genomidatasta kuvastaa juurikin sitä kehitystä, mikä syövän tutkimuksessa on saavutettu ja sitä tulevaisuutta, jota kohti syövän hoidossa mennään.

”Haluamme tällä musiikilla saada ihmiset pysähtymään ja ymmärtämään, mikä kaikki voisi olla mahdollista. Musiikki ikään kuin symboloi ja konkretisoi syövänhoidossa otettuja kehitysaskeleita, joiden myötä syövän hoidon tulevaisuus on jo nyt täällä”, Linnankivi kertoo.

Lisätietoja:

Rochea koskien Jussi Heinonkoski, puh +358 50 4712010, jussi.heinonkoski@roche.com

Sibelius-Akatemiaa koskien Nina Colliander, puh. +358 40 6873 591, nina.colliander@miltton.fi

Foundation Medicine

Foundation Medicine on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa syövän laajoja geeniprofilointeja. Sveitsiläinen lääkeyhtiö Rochehankki vuonna 2015 enemmistöosuuden yrityksestä ja vuonna 2018 Foundation Medicine siirtyi kokonaan Rochen omistukseen. Foundation Medicinen palvelut tarjoavat testattavasta laajan geeniprofiilin, jonka avulla muutokset eli mutaatiot potilaan syövässä voidaan identifioida molekyylitasolla. Geeniprofiilin avulla lääkäri voi kartoittaa potilaalle mahdollisesti sopivia täsmähoitoja tai kliinisiä lääketutkimuksia. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle potilaalle tietoa omasta syövästä, mikä voi auttaa hoidon räätälöinnissä potilaalle parhaiten sopivaksi.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: http://www.roche.fi/http://www.roche.com

FI/ROCH/1905/0073

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit