Lihavalmistaja Snellmanilla vahva vuosi 2004

Lihavalmistaja Snellmanilla oli vahva vuosi 2004. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 104,7 miljoonaan euroon. Tulos oli noin 4,6 miljoonaa euroa. Pääliiketoiminta-alueillaan viipale-pakatuissa leikkeleissä ja teollisesti pakatussa lihassa Snellman vahvisti asemaansa yhtenä markkinoiden suurimpana toimijana. Toimintavuoden kohokohtia olivat ruotsalaisen valmisruokayrityksen Ångköketin osto sekä aseman vahvistaminen kasvavilla teollisesti pakatun lihan markkinoilla.

Pietarsaarelainen perheyritys Snellman vahvisti asemiaan lihamarkkinoilla. Molemmilla pääliiketoiminta-alueillaan, viipalepakatuissa leikkeleissä ja teollisesti pakatussa lihassa, Snellman oli kolmen suurimman toimijan joukossa. Markkinaosuus oli vuoden vaihteessa teollisesti pakatussa lihassa noin 16 prosenttia ja viipalepakatuissa leikkeleissä noin 20 prosenttia. -” Olemme tyytyväisiä viime vuoden kehitykseemme ja luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Teollisesti pakatun lihan osuus lihamyynnistä kasvanee merkittävästi nykyisestä noin 55 prosentin osuudesta. Kehityksen moottoreina ovat kaupan tehokkuus, hygieniasyyt sekä pakattujen tuotteiden käytännöllisyys. Tässä kehityksessä olemme hyvässä asemassa,” sanoi Snellmanin toimitusjohtaja Gerhard Snellman. Ångköket portti kasvaville markkinoille Ruotsissa Ruotsalaisen Ångköketin osto oli merkittävä askel Ruotsin markkinoille. Ångköket on erikoistunut tuorepakattujen valmisruokien tuotantoon erityisesti Private Label-sektorille. Ruotsissa usko-taan yleisesti, että nimenomaan tuorepakatut valmisruoat ja kaupan omien tuotemerkkien myynti kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi. Ångköket on näin ollen Snellmanille merkittävää kasvupotentiaalia omaava strateginen omistus. Myös toimitussopimukset ICA-ketjun ja Axfood-ryhmän kanssa merkitsevät Ångköketille huomattavaa kasvupotentiaalia. BRC-laatu- ja turvallisuusstandardi ensimmäisenä liha-alalla Suomessa Snellmanille myönnettiin vuoden 2005 alussa ensimmäisenä liha-alan toimijana britannian vähit-täiskaupan etujärjestön British Retail Consortiumin standardi. Standardi on tunnustus Snellmanin laatutyöstä ja ponnistuksista tuoteturvallisuuden saralla. BRC on kansainvälisesti tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty kuluttajatuotteiden turvallisuusmääräyksiin ja tuotantohygieniaan liittyvä standardi. Sen myöntäminen edellyttää tuotantolaitoksen henkilöstöön, prosesseihin sekä tuotteisiin liittyvää kontrollointia. Lisäksi standardi käsittää vaatimukset HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) –järjestelmästä sekä dokumentoidusta teknisestä johtamisjärjestelmästä. Snellmanin auditoinnin on Suomessa suorittanut SFS-Inspecta Sertifiointi Oy.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit