Lomailu stressaa suomalaisia

Lomakaudella irtaudutaan arjesta ja rentoudutaan – vai rentoudutaanko? Suomalaiset stressaavat helposti esimerkiksi loman suunnittelua ja lomalta paluuta. Lomailu aiheuttaa päänvaivaa etenkin naisille ja nuorille. Matkahakukone momondo.fi selvitti kansainvälisessä tutkimuksessaan suomalaisten stressitekijöitä lomailuun liittyen.

Kuva: Joy

Useaa suomalaista stressaa lomailu, olipa kyseessä loman suunnitteleminen, lomakohteeseen matkustaminen, lomalla oleskelu tai arkeen palaaminen loman jälkeen. Reilu viidennes (21 %) suomalaisista myöntää lomasuunnittelun aiheuttavan stressiä. Viime vuonna vastaava osuus oli vain 12 prosenttia, joten lomaa edeltävää stressiä potevien määrä on vuodessa noussut 75 prosentilla.

Reilu kuudennes (18 %) suomalaisista puolestaan kokee matkustamisen lomakohteeseen stressaavaksi, mutta loman aikana stressitasot alenevat: ainoastaan 15 prosenttia vastaajista kertoi stressaavansa loman aikana. Eniten suomalaisia stressaa kuitenkin loman loppuminen, sillä joka neljäs (26 %) kokee stressiä arkeen palatessaan.

”Usein lomaa odotetaan jo pitkään etukäteen, ja se koetaan tervetulleena taukona arjesta. Tutkimuksestamme kuitenkin selviää, että suomalaisille loman suunnittelu ja varaaminen sekä lomalta paluu voivat aiheuttaa stressiä”, kertoo momondon Suomen maajohtaja Minttu Oramaa. ”Matkat kannattaakin suunnitella ja varata hyvissä ajoin. Usein auttaa myös, jos lomamatkan ajoittaa niin, että se alkaa vasta muutaman päivän kuluttua loman alkamisesta, jolloin matkaa edeltävät vapaapäivät voi käyttää esimerkiksi pakkaamiseen ja lomatunnelmaan virittäytymiseen.”

MIEHET STRESSAAVAT VÄHEMMÄN KUIN NAISET

Selkeä ero stressaamisessa näkyy myös miesten ja naisten sekä eri ikäluokkien välillä. Miehistä niinkin moni kuin 40 prosenttia vastasi, ettei stressaa mitään lomaan liittyvää, kun taas naisten keskuudessa vastaava määrä on vain 33 prosenttia. Suurimmat erot naisten ja miesten stressaamisen välillä ovat varsinaisen loma-ajan ympärillä: loman suunnittelu ja lomalta paluu ahdistavat naisia enemmän. Naisista joka neljäs (25 %) kertoi stressaavansa loman suunnittelua, kun miesten keskuudessa luku on vain 17 prosenttia. Tämän lisäksi 30 prosenttia naisista stressaa arkeen paluuta, kun taas miehistä ainoastaan 22 prosenttia myönsi loman loppumisen stressaavan.

Kyselyn vanhimmalla ikäryhmällä on kaikista rennoin ote lomailuun: yli puolet (58 %) 56–65-vuotiaista kielsi stressaavansa lomalla. Vastaavasti 23–35-vuotiaista ainoastaan 24 prosenttia ei stressaa mitään lomaan liittyen, ja 28 prosenttia nuorista aikuisista kokee loman suunnittelemisen stressaavaksi. Nuorimpia vastaajia (18–22–vuotiaita) sekä keski-ikäisiä (36–55-vuotiaita) stressaa eniten lomalta arkeen paluu: nuoremmasta ikäryhmästä 27 prosenttia ja keski-ikäisistä 30 prosenttia kokee lomalta palaamisen stressaavaksi.

Lähde: momondo.fi 

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 6.–13. tammikuuta 2016, ja siihen osallistui 995 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 19 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

Lisätiedot: 

Ulla Helander
Miltton

ulla.helander@miltton.fi
 
040 741 9615

momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 35 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille.

Liite 1. FAKTAT LYHYESTI

Suomalaisia stressaa

 •  lomalta arkeen palaaminen 26 %
 •  loman suunnittelu 21 %
 •  matkustaminen kohteeseen 18 %
 •  lomalla oleminen 15 %
 •  ei mikään 36 %
 •  ei osaa sanoa 9 %

Naiset ja nuoret stressaavat eniten

 •  miehistä 40 prosenttia ei stressaa mitään lomaan liittyen
 •  naisista 33 prosenttia ei stressaa mitään lomaan liittyen
 •  naisista 25 prosenttia stressaa loman suunnittelua
 •  miehistä 17 prosenttia stressaa loman suunnittelua
 •  naisista 30 prosenttia stressaa lomalta paluuta
 •  miehistä 22 prosenttia stressaa lomalta paluuta
 •  56–65 vuotiaista 58 prosenttia ei stressaa mitään lomaan liittyen
 •  23–35 vuotiaista 24 prosenttia ei stressaa mitään lomaan liittyen
 •  23–35 vuotiaista 28 prosenttia stressaa loman suunnittelua
 •  18–22 vuotiaista 27 prosenttia stressaa lomalta paluuta
 •  36–55 vuotiaista 30 prosenttia stressaa lomalta paluuta

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Multimedia

Multimedia