Lomaltapaluu maistuu 60 %:lle suomalaisista työssäkäyvistä

Great Place to Work® selvitti, millaisissa tunnelmissa suomalaiset palaavat loman jälkeen töihin. Siinä missä lähes 60 % tänä kesänä lomailevista työssäkäyvistä piti töihin palaamista mukavana, noin 40 %:a ajatus harmitti. Arkeen palaamisen tunnelmiin vaikuttaa kokemus siitä, millaiseen työpaikkaan lomalta palataan.

Moni on kiireettömien aamukahvien ja veneretkien jälkeen valmis palaamaan arkirytmiin ja innostavien haasteiden pariin. Samalla osa töihin palaavista ahdistuu ensimmäisen työpäivän alla ja ihmettelee, mihin kauan odotetut lomapäivät oikein hurahtivat. Great Place to Work teetti heinäkuussa 2014 paneelitutkimuksen* suomalaisten suhtautumisesta töiden alkamiseen lomien jälkeen. Kyselyyn vastasi 1 034 eri-ikäistä ja eri puolilla Suomea asuvaa henkilöä, joista 68 % oli tänä kesänä lomailevia työssäkäyviä. Heistä 59 % kertoi palaavansa töihin mielellään tai erittäin mielellään. Ikäväksi tai erittäin ikäväksi töihin paluun koki 41 % työssäkäyvistä.

Tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet Great Place to Work -organisaatiossa, sillä se tutkii vuosittain Suomen parhaiden työpaikkojen ja suomalaisen työelämän eroja**, ja tulokset ovat linjassa nyt tehdyn paneelitutkimuksen kanssa. 54 % suomalaisista työntekijöistä kokee työpaikkansa positiivisesti, kun vastaava luku Suomen parhaissa työpaikoissa on keskimäärin 80%. Great Place to Workin pitkäaikaisen tutkimustyön perusteella hyvä työpaikka muodostuu vuorovaikutussuhteissa, joihin johtamisella on suurin vaikutus. Hyvässä työpaikassa luotetaan johtoon, nautitaan yhdessä työskentelystä ja ollaan ylpeitä aikaansaannoksista.

”Samoin kuin lomien, myös työn tulisi olla rikastuttava osa elämää, sillä vietämme töissä suuren osan valveillaoloajastamme. Onnellisuus työssä heijastuu paitsi yrityksen mahdollisuuksiin onnistua liiketoiminnassaan, myös työntekijän omaan ympäristöön ja läheisiin. Paljon työpaikasta kertoo se, mitä vastaa kotona kysymykseen ´Miten sinun työpäiväsi meni?’” Great Place to Work® Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg sanoo.

Mieluisaan työpaikkaan palataan hyvillä mielin

Työpaikat voivat vaikuttaa paljon siihen, miten motivoituneina työntekijät palaavat kesälomilta. Great Place to Work auttaa vuosittain noin 150 suomalaista organisaatiota työpaikan kehittämisessä ja on nähnyt monenlaisia kehityskaaria. Rundberg muistelee organisaatiota, jossa lähtötilanne oli keskivertoa selvästi heikompi. Johto heräsi tarpeeseen uudistaa johtamisen arvomaailmaa ja keskittyi työntekijöiden ja johdon välisen luottamuksen vahvistamiseen. Uudistus vei aikaa, mutta viiden vuoden pitkäjänteisen kehitystyön jälkeen yritys nousi Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon.

”Työntekijöiden kommenteissa kuulemme usein, miten parhaissa työpaikoissa odotetaan innolla töihin paluuta viikonlopun ja lomien jälkeen. Kommentit pysäyttävät huomaamaan, mikä merkitys näillä työpaikoilla on työntekijöilleen.”

Niissäkin työpaikoissa, joihin väki nyt palaa lomilta harmissaan, työpaikan kehittäminen voi olla myös hauskaa. Olennaista on asettaa kehitystyölle innostavia tavoitteita ja muistaa, ettei sitä tarvitse tehdä yksin.

”Positiivista on se, että mikä tahansa organisaatio voi kehittyä paremmaksi työpaikaksi ja sen myötä menestyvämmäksi organisaatioksi. Oppia voi hakea parhaiden työpaikkojen listalle päässeiltä organisaatioilta. Hyvän työpaikan elementit ovat nimittäin samat, vaikka reittejä hyväksi työpaikaksi onkin yhtä monia kuin on organisaatioita,” Mona Rundberg summaa.

*Kysely toteutettiin tutkimusorganisaatio Cintin riippumattoman paneeliverkoston kautta.

**Kysely toteutettiin YouGov Groupin käyttäjäpaneelissa kattavalla satunnaisotannalla suomalaisesta työväestöstä.

Lisätiedot:

Mona Rundberg, toimitusjohtaja Great Place to Work® Finland

Puh. 040 5923401, mona.rundberg@greatplacetowork.fi

Great Place to Work®

Great Place to Work® on maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka toimii 45 maassa.Vuosittain Great Place to Workin tutkimukset antavat äänen noin 12 000 000 työntekijälle eri puolilla maailmaa. Vuonna 1991 perustetun yrityksen tavoitteena on rakentaa parempaa yhteiskuntaa auttamalla yrityksiä kehittymään paremmiksi työpaikoiksi. Great Place to Work käyttää kehittämiään Trust Index© -henkilöstökyselyä sekä Culture Audit© -johtamiskäytäntöselvitystä mm. Euroopan parhaat työpaikat -listan sekä maakohtaisten listojen laadinnassa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit