MATKAHUOLLON PALVELUMAKSUT KOHTUULLISIA KAMPISSA

Helsingin linja-autoasemalla Kampissa sijaitsevan kaukoliikenneterminaalin käytöstä perittävät asemapalvelumaksut ovat herättäneet viime päivinä keskustelua, jossa on esiintynyt useita väärinkäsityksiä. Tämän modernin kaukoliikenneterminaalin ylläpitokustannukset, joihin kuuluvat muun muassa tilavuokra, sähkö, puhtaanapito ja valvonta, ovat vuodessa miljoonaluokkaa. Matkahuolto on sitoutunut terminaalin ylläpitoon vuosikymmeniksi.

Matkahuollon maksamat ylläpitokustannukset katetaan osin terminaalipalveluita käyttäviltä bussiyrittäjiltä perittävin maksuin. Linja-autoliittoon kuuluvat bussiyritykset maksavat muita bussiyrityksiä alhaisempaa asemapalvelumaksua, koska ne rahoittavat terminaalin ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia myös monien muiden maksujen, kuten lipunmyyntipalkkion kautta. Liittoon kuulumattomilta, jotka eivät käytä Matkahuollon muita palveluita, ei tule rahoitusta muuta kautta, joten ne maksavat suoraan korkeamman asemapalvelumaksun. Tämäkään ei tosin riitä kattamaan ylläpidosta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Kilpailuvirasto on selvittänyt Matkahuollon perimiä asemapalvelumaksuja ja niiden perusteita. Selvityksen perusteella Kilpailuvirasto on todennut (KiVi:n päätös 9.6.2011, dnro 960/61/2008), että mikäli kaikki Linja-autoliittoon kuuluvien yritysten Kampin käytöstä maksamat suorat ja epäsuorat kulut sekä Linja-autoliittoon vuosittain maksetut maksut otetaan huomioon, eivät liittoon kuuluvien ja siihen kuulumattomien maksut eroa toisistaan olennaisesti. Lisäksi Kilpailuvirasto toteaa, että selvityksessä ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka selkeästi viittaisivat maksupolitiikan tai muiden Linja-autoliiton jäsenille tarjottavien etujen suosivan liiton
jäsenyrityksiä tai vahingoittavan liikennöitsijöiden välistä kilpailua ja markkinoiden toimivuutta.

Matkahuolto on halunnut panostaa Kamppiin, koska se on koko linja-autoalalle tärkeä kohde.
Asemapalvelumaksujen sekä muiden liittoon kuuluvilta bussiyrityksiltä perittävien maksujen lisäksi Matkahuolto käyttääkin Kampin toiminnan rahoittamiseksi vuosittain merkittäviä summia omia liiketulojaan. Sen ansiosta Matkahuolto on pystynyt pitämään asemapalvelumaksut verrattain alhaisina, vaikka esimerkiksi Tukholman Cityterminaalissa vastaava maksu vaihtelee käyttömäärien mukaisesti n. 13–43 euron välillä.

Kampin kaukoliikenneterminaali on Suomen laadukkain linja-autoterminaali. Olemme siitä alalla ylpeitä ja pystymme sen kautta tarjoamaan Kampista lähteville matkustajille parasta mahdollista palvelua. Matkahuollolla on erittäin toimiva yhteistyö niin satojen Linja-autoliittoon kuuluvien kuin kuulumattomienkin bussiyritysten kanssa. Kaikki bussiyritykset voivat sopia tarjoamiemme asema-, aikataulu- ja lippupalveluiden käyttämisestä riippumatta siitä, ovatko ne Linja-autoliiton jäseniä vai eivät. Esimerkiksi Turun suunnan Onnibus-liikenne on alusta asti käyttänyt Kampin kaukoliikenneterminaalia. Toivomme, että pääsemme Kampin kaukoliikenneterminaalin käytöstä sopimukseen myös näiden muutaman tilanteeseen tyytymättömän bussiyrityksen kanssa. Se olisi ensisijassa matkustajien etu.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju, Oy Matkahuolto Ab, puh. 040 836 4229, sähköposti jarmo.oksaharju@matkahuolto.fi

Oy Matkahuolto Ab on suomalaisten bussiyritysten omistama bussiliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka pääliiketoiminta-alat ovat Matka- ja Pakettipalvelut. Matkapalvelut kehittää ja ylläpitää julkisen joukkoliikenteen matkustuspalveluja ja -tuotteita, muun muassa valtakunnallista matkalippujärjestelmää. Pakettipalvelut ylläpitää bussiliikenteeseen perustuvaa paketinkuljetusta, jonka kautta paketteja voi lähettää ympäri Suomen, Ahvenanmaalle sekä DHL Expressin kautta ympäri maailmaa. Verkkokaupan ja etämyynnin pakettipalveluja saa Suomen Lähikauppa Oy:n toimipaikoista, joita ovat Siwat, Euromarketit ja Valintatalot. Matkalippujen lunastus- ja matkakorttien latauspalveluja tarjoavat R-kioskit. Matkahuollon noin 2 500 palvelupisteestä 50 on yhtiön omia toimipaikkoja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit