Miltton Gradukilpailu etsii vuoden markkinointiviestinnän gradua

Onko pro gradu -tutkielmallasi annettavaa markkinointiviestinnälle? Oletko löytänyt jotain uutta ja jännittävää? Me tahdomme kuulla siitä. Miltton etsii vuoden kirkkaimpia mieliä, jotka tutkivat, tiivistävät ja esiintyvät hurmaten arvovaltaisen tuomaristomme.   

Oletko tehnyt gradusi vastikään? Kuudetta kertaa järjestettävä Miltton Gradukilpailu hakee oivaltavinta ja mielenkiintoisinta markkinointiviestintään liittyvää pro gradu ‑tutkielmaa vuoden 2016 alusta vuoden 2017 marraskuun loppuun mennessä valmistuneiden töiden joukosta.

Markkinointiviestintää ei mielestämme voi rajoittaa vakiintuneiden kaavojen sisään. Siksi emme halua rajoittaa kilpailutöiden näkökulmia ainoastaan markkinointiviestinnän ilmiöihin, vaan kannustamme avoimeen ajatteluun, analyyttiseen otteeseen ja rohkeaan monitieteellisyyteen. Voit siis lähestyä aihetta itse valitsemastasi tai tutkimusalasi tarjoamasta tuoreesta kulmasta.

Kuka voi osallistua?

Olit sitten markkinoinnin, viestinnän, johtamisen, kielitieteiden, psykologian, sosiologian tai esimerkiksi muotoilun opiskelija – työlläsi voi olla annettavaa liike-elämän käytännöille ja markkinointiviestinnän tutkimukselle sekä sen yhteiskunnalliselle roolille.

Työn voi ilmoittaa vain gradun tekijä. Jos työn takana on useampi kuin yksi tekijä, mahdollinen palkinto jaetaan työn tekijöiden kesken. Työ voi olla kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Miten voin osallistua?

Lähetä työsi 31.12.2017 mennessä pdf-muotoisena tiedostona osoitteeseen gradu(at)miltton.fi. Nimeä tiedosto muotoon omanimi_gradukilpailu.pdf. Liitä mukaan sivun pituinen abstrakti tai vaihtoehtoisesti noin kolmen minuutin video, jossa kerrot työn aiheen, tutkimusmenetelmän ja tulokset sekä erityisesti oman tulkintasi siitä, miksi työsi on kiinnostava markkinointiviestinnän käytäntöjen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Miten työt palkitaan?

Tarjoamme viidelle parhaalle työlle näkyvyyttä Milttonin verkostoissa ja työn tekijöille mahdollisuuden esitellä ajatuksiaan liike-elämän ja tutkimusmaailman ammattilaisille finaalipäivänä. Voittajatyön palkitsemme 3 000 eurolla. Huomioithan, että voittaja maksaa itse palkinnosta mahdollisesti koituvat verot.

Mikä vaikuttaa arvioinnissa?

  • Aihevalinnan ja lähestymistavan uutuus, rohkeus ja innovatiivisuus
  • Tutkielman merkitys markkinointiviestinnälle liike-elämän näkökulmasta
  • Akateemisuus: teoreettinen ja empiirinen lähestymistapa, analyyttinen ja kriittinen ote
  • Lisäksi finaaliin valikoituneiden töiden osalta arvioidaan esitysten laatu ja esittelijöiden kyky vastata kysymyksiin.

Kilpailua koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen gradu(at)miltton.fi.

Seuraa myös Milttonin Facebook-sivua sekä Twitteriä @Miltton.

Call for papers: Miltton’s Thesis Competition 2017

Does your master’s thesis have something to offer in the fields of marketing, communications or leadership? Have you found something new and exciting? We want to hear about it. Miltton is looking for the brightest minds of the year, who are able to research, to concise, and to perform while bewitching our esteemed panel of judges.

Miltton’s thesis competition, now held for the fifth time, is looking for a Master’s thesis that can offer fresh views into different aspects of marketing communications, both in terms of business and research. The competition is open for all Master level theses approved between 1 January 2016 and 30 November 2017.

We believe that marketing communications cannot be limited to established conventions. That is why we don’t want to limit the works to only those that cover marketing communication issues, but we encourage you to be open-minded, think analytically and work in a multidisciplinary way. How you approach your topic is your own choice.

Who can participate?

Whether you study marketing, communications, management, language, psychology, sociology or design – your thesis may have a lot to offer to the practices of business life and to defining the societal role of marketing communications. The thesis can be written in Finnish, English or Swedish.

Only the author of the work can apply to this competition. There can be several authors for one thesis, in which case the possible prize will be divided between the members of the group.

How can I participate?

Send us your work as a pdf file to gradu@miltton.fi by 31st of December 2017. Name the file: ownname_gradukilpailu.pdf. Introduce your work by attaching an abstract of max one page or a video of approximately 3 minutes in which you describe your topic, research method, results and your own interpretation of why this work is of interest to professionals and researchers in the field.

What is the prize?

If your work qualifies among the five best, you will proceed to the finals and get to present your ideas and work to a jury of business and research professionals. The winning work will be chosen among these five finalists and awarded with a price of 3,000 euros. Please note that the winner will pay the possible taxes arising from the prize.

Evaluation:

  • The novelty and innovativeness of the chosen topic
  • The managerial implications for the marketing communications industry
  • Academic quality: theoretical and empirical perspective, analytical and critical approach
  • The contestants that qualify for the finals are also evaluated based on how they present their work and their ability to answer the questions.

Please send any questions regarding the competition to gradu@miltton.fi.

Follow Miltton on Facebook and Twitter to receive the latest news from the company.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit