Milttonin Gradukilpailun voittaja vuodelle 2013 on ratkennut

Toista kertaa järjestettävään Milttonin gradukilpailuun osallistui yli 40 työtä yliopistoista ja korkeakouluista ympäri Suomen. Kilpailun voitti Nina Kaijasilta Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta. Gradukilpailussa etsittiin parasta markkinointiviestintään liittyvää pro gradu –tasoista lopputyötä, joka tarjoaa tuoreita näkemyksiä markkinointiviestinnän ilmiöihin niin liike-elämän kuin tutkimuksenkin kannalta.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Taneli Hassinen (viestintä- ja markkinointijohtaja, SRV Yhtiöt), Maria Mroue (markkinointi- ja viestintäjohtaja, Messukeskus), Jaakko Aspara (markkinoinnin professori, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu) sekä Henri Weijo (markkinoinnin professori, Bentley University).

Tuomarit pitivät Kaijasillan työtä The Conceptualization of Electronic Word-of-Mouth and Company Practices to Monitor, Encourage and Commit to EWOM - a Service Industry Perspective vahvana kaikilla arviointimittareilla. Arvioinnissaan tuomaristo kiinnitti huomiota aihevalinnan uutuuteen ja innovatiivisuuteen, tutkielman relevanssiin liike-elämän kannalta, tutkielman akateemiseen laatuun sekä finalistitöiden osalta suullisen esityksen laatuun. Myös muut finalistikymmenikköön nousseet työt keräsivät kiitosta tuomariston parissa. ”Finalistitöiden joukkoon mahtui hyvin erilaisia graduja eri tieteenaloilta. Töiden taso oli kaiken kaikkiaan korkea”, Jaakko Aspara kuvaileefinaaliin yltäneitälopputöitä.

Gradukilpailuun osallistui 43 työtä yliopistoista ja korkeakouluista ympäri Suomen. Kilpailuun jätettiin töitä lukuisilta eri tieteenaloilta.

”Markkinointiviestintää ei mielestämme voi rajoittaa vakiintuneiden kaavojen sisään. Niinpä emme halunneet rajoittaa kilpailutöidenkään näkökulmia markkinointiviestinnän ilmiöihin, vaan kannustimme avoimeen ajatteluun, analyyttiseen otteeseen ja rohkeaan monitieteellisyyteen”, Milttonin konsultti Saara Könkkölä kertoo.

Vuoden 2014 gradukilpailu käynnistyy keväällä

Seuraava gradukilpailu käynnistyy kevään 2014 aikana. Kilpailuun voivat osallistua kaikki 2013 ja 2014 aikana, 31.10.2014 mennessä valmistuneet tai valmistuvat pro gradu -tasoiset lopputyöt.

”Uskomme, että lopputöillä voi olla paljonkin annettavaa liike-elämän käytännöille sekä markkinointiviestinnän yhteiskunnallisen roolin määrittämiselle. Haluamme samalla tarjota vastavalmistuneille mahdollisuuden tavata liike-elämän päättäjiä, verkostoitua sekä esitellä osaamistaan ja näkemyksiään asiantuntijayleisölle”, Könkkölä lisää.

Vuoden 2013 gradukilpailun finalistit:

Niko Hatakka (Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos): Tyytymättömien rinnakkainen tulkinta. Vaalikevään 2011 journalismin uudelleentulkinta kansanedustajiksi valittujen perussuomalaisten blogeissa ja Facebook-sivuilla.

Nina Kaijasilta (Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos): The Conceptualization of Electronic Word-of-Mouth and Company Practices to Monitor, Encourage and Commit to EWOM - a Service Industry Perspective.

Joseph McVeigh (Helsingin yliopisto, nykykielten laitos): Apples and Oranges. A comparative analysis of blogs and marketing texts which share an audience.

Pekka Mertala (Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta): Leikkikalujen funktionaalisen manipulaatiopotentiaalin rakentuminen.

Mia Nousiainen (Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta): Epäluottamuksen rakentumisesta esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa: diskurssianalyyttinen tutkimus auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton irtisanomistapauksesta.

Niina Näsi (Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos): Managing and balancing individual's alcohol consumption in the short and long run - narratives from students lived experiences.

Jaakko Pihlaja (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu): Sosiaalisen asiakastiedon ulottuvuudet.

Kimmo Taiminen (Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos): Content-oriented consumer engagement online – cognitive and affective brand effects of SME's thematic content strategy.

Misme Yrjölä (Turun kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos): Teollisella alalla toimivan tietointensiivisen asiantuntijapalveluyrityksen strateginen viestintä. Case Elomatic Oy.

Maija Zitting (Turun kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos): "Valley co-creation" - Exploring the emergence of a cultural product in an entrepreneur-driven value network.

Voittajaksi valitun Nina Kaijasillan työ palkittiin 3000 eurolla.

Lisätietoja: Saara Könkkölä, saara.konkkola@miltton.fi, 040 353 8398

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit