Pääministerin erityisavustaja Niilo Toivonen Milttoniin

Report this content

Konsulttitalo Miltton on nimennyt Niilo Toivosen johtavaksi neuvonantajaksi. Toivonen aloittaa työssään helmikuussa 2023 vahvistaen Milttonin vaikuttajaviestinnän osaamista ja ymmärrystä erityisesti uuden sukupolven päättäjien toimintatavoista. 

Toivonen siirtyy Milttoniin valtioneuvostosta pääministeri Sanna Marinin erityisavustajan tehtävistä. Toivonen on aiemmin työskennellyt monipuolisesti yhteiskunnallisissa tehtävissä lähes kymmenen vuoden ajan valtioneuvostossa pääministerin esikunnassa, valtiovarainministeriössä valtiovarainministerin kabinetissa, eduskunnassa varapuhemiehen erityisavustajana, Euroopan parlamentissa europarlamentaarikoiden kotimaan avustajana, useissa kansalaisjärjestöissä sekä Helsingin kaupungin luottamustehtävissä. Koulutukseltaan Toivonen on teologian maisteri (TM).

”Olen aiemmissa tehtävissäni havainnut, kuinka tärkeää on ylläpitää vuoropuhelua yritysten, yhteisöjen ja päättäjien välillä etenkin nyt kun talouden näkymät ovat sumuisia. On selvää, että entistä epävarmempi ja nopeammin muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö haastaa jokaisen yrityksen ja toimijan, joka haluaa näkyä, menestyä ja kasvaa”, sanoo Toivonen.

”Lisäksi yhteiskunnassa toimivien päättäjien viestinnälliset toimintatavat ovat murroksessa. Olemme siirtyneet entistä nopeatahtisempaan mediaympäristöön ja yhteiskuntaa koskevaan viestintään. Haluan auttaa yrityksiä ja yhteiskunnan eri toimijoita ymmärtämään tätä muutosta ja löytämään ratkaisuita uudessa toimintaympäristössä”, Toivonen jatkaa.

”On ilo toivottaa Niilo tervetulleeksi Milttonin alati kasvavaan vaikuttajaviestinnän tiimiin. Niilolla on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kokemus poliittisesta päätöksenteosta. Erityisesti hän tuo mukanaan osaamisensa uuden päättäjäsukupolven toimintatavoista. Näin vahvistamme Milttonin olemassa olevaa kykyä yhdistää eri yhteiskunnallisia näkökulmia aina asiakkaan tarpeisiin räätälöiden”, toteaa Miltton Networksin toimitusjohtaja Elina Moisio.

Miltton on Suomen suurin viestintäkonsulttitalo, joka työllistää yli 400 eri alojen asiantuntijaa. Milttonista löytyy niin liike-elämän, kulttuurin, luovuuden, mediakentän, kansalaisjärjestöjen, politiikan, tutkimuksen, urheilun kuin monen muunkin alueen moniosaajia. Milttonin vaikuttajaviestinnän asiantuntijajoukko muodostaa vaikuttamisen asiantuntijoiden tiiviin verkoston Helsingissä, Brysselissä, Tukholmassa, Tallinnassa ja Washington DC:ssa

Lisätietoja tarjoaa:
Miltton Networksin toimitusjohtaja Elina Moisio, elina.moisio@miltton.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia