Perhehoitokumppanit Suomessa ja Neljä Astetta yhdistävät voimansa – tavoitteena kokonaisvaltaiset lastensuojelupalvelut

Lastensuojelun palveluita tarjoava Neljä Astetta on siirtynyt yritysjärjestelyn myötä Core Assets Groupin omistukseen 23.6.2015. Yritysjärjestelyn jälkeen Neljä Astetta kuuluu samaan konserniin Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) -yrityksen kanssa. Muutoksen myötä Suomeen syntyy luotettava ja vahva toimija, joka tähtää tarjoamaan kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluita.


PKS:n ja Neljän Asteen yhteistyö tarjoaa entistä kattavammat ja kokonaisvaltaisemmat mahdollisuudet ennaltaehkäisevään perhetyöhön, perheiden tukemiseen ja laadukkaaseen perhehoitoon sijaisperheessä. Lasten ja perheiden etua palvelevien yksilöllisten ratkaisujen lisäksi PKS ja Neljä Astetta tähtäävät yhteistyöllä kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluiden kehittämiseen.

Yhteinen, yritysten perustajien omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuva arvopohja oli muutoksen ehdoton edellytys.

”Neljä Astetta on herättänyt vuosien varrella usean alan toimijan huomion. Kuitenkin vasta Core Assets Groupin kohdalla koimme, että muutos vie Neljän Asteen pitkäjänteistä työtä aidosti eteenpäin arvoihimme sopivalla tavalla. Lisäksi Suomessa kehitetyillä toimintamalleilla ja hyvillä käytännöillä on mahdollisuus laajentua kansainvälisen emoyhtiön kautta muihin maihin”, Neljän Asteen johtaja Petri Sinisalo sanoo.

Avainhenkilöt jatkavat keskeisissä rooleissa

Neljä Astetta tarjoaa tukea huostaanottouhan alla oleville ja sijoituksesta kotiutuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. PKS puolestaan tarjoaa lapsilähtöistä palvelua kodin ulkopuolelle perhehoitoon sijoitetuille lapsille ja heidän sijaisvanhemmilleen. Sekä PKS että Neljä Astetta uskovat, että kokonaisvaltaisen tuen avulla lapsen elämä voi palata raiteilleen joko omassa perheessä tai perhehoidossa sijaisperheen kautta.

Muutoksen myötä yrityksien toimitusjohtajaksi siirtyy PKS:n tähänastinen johtaja Matti Virtanen. PKS:n sosiaalityön johtaja Tiia Perämaa siirtyy PKS:n uudeksi johtajaksi. Petri Sinisalo jatkaa Neljän Asteen johtajana ja Mikko Meritie kehitysjohtajana. Edellä mainitut henkilöt kuuluvat yhteiseen johtoryhmään.

”Yhteistyö Neljän Asteen kanssa avaa uusia mahdollisuuksia kokonaisvaltaisten, kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluiden kehittämiseen. Kumpikin yritys tähtää perheiden voimaannuttamiseen toimintatavoilla, jotka pohjautuvat yritysten perustajien omakohtaisiin kokemuksiin ja tutkittuun tietoon”, toimitusjohtaja Matti Virtanen sanoo.

Uusi yhteistyö ei johda henkilöstövähennyksiin kummassakaan yrityksessä. Päinvastoin laajenevat voimavarat mahdollistavat entistä korkeamman vaatimustason täyttävien lasten ja perheiden tukipalveluiden tarjoamisen. Samalla yritykset voivat hyötyä esimerkiksi yhteisistä toimitiloista.

Vain joka kolmas kodin ulkopuolelle sijoitettu perhehoidossa

Suomessa vain joka kolmas kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi on sijoitettu perhehoitoon. Neljä Astetta ja PKS pyrkivät yhteistyöllään tarjoamaan kunnille entistä enemmän työkaluja ja vaihtoehtoja, jotta jokaisen lapsen etu toteutuisi kussakin yksilöllisessä tilanteessa.

PKS ja Neljä Astetta haluavat jatkaa aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä kuntien kanssa.

”Lapsen etu ja perheiden hyvinvointi on sekä Neljän Asteen että PKS:n ehdoton prioriteetti. Perheiden kattava tukeminen ja lapsen tai nuoren sijoituksen ollessa välttämätön, perhehoito ovat lisäksi edullisia vaihtoehtoja, ja toimintamallien tehokkuuden myötä Neljän Asteen ja PKS:n palvelut mahdollistavat kunnille merkittävät säästöt”, toimitusjohtaja Matti Virtanen toteaa.

Neljän Asteen ja PKS:n emoyhtiöllä Core Assets Groupilla on yli 20 vuoden kokemus ja asiantuntijuus perhehoidosta sekä lasten ja vanhempien tukemisesta. Ison-Britannian ja Suomen lisäksi yhtiö tarjoaa palveluita Ruotsissa, Irlannissa Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Matti Virtanen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@perhehoitokumppanit.fi
+358 500 628 338

Petri Sinisalo
Johtaja, Neljä Astetta Oy
etunimi.sukunimi@4astetta.fi
+358 50 441 3040

Tiia Perämaa
Johtaja, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy
etunimi.sukunimi@perhehoitokumppanit.fi
+358 44 565 3204

Neljä Astetta on perustettu 2005. Kymmenen vuoden aikana yritys on tehnyt yhteistyötä yli 60 kunnan ja kaupungin kanssa. Yrityksellä on kokemusta yli 1000 lastensuojeluasiakkaan palveluprosessista, ja kodin ulkopuolinen sijoitus on voitu välttää yli 90 prosentissa tapauksista. Yrityksen kehittämä MES®-toimintamalli tähtää vanhemmuuden tukemiseen siten, että vastuullinen, perheestä huolehtiva elämänote tulee mahdolliseksi. Neljällä asteella on 100 työntekijää, ja sillä on toimisto kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. www.4astetta.fi

Perhehoitokumppanit Suomessa (PKS) rekrytoi, valmentaa ja kouluttaa vanhempia sijaisperheiksi. Ennen koulutuksen alkua PKS arvioi vanhempien soveltuvuuden tehtävään. 2008 perustettu PKS tarjoaa perhehoitajalle vahvaa tukea: koulutusta, ohjausta, terapeutin asiantuntemusta tai perhehoidon ohjaajan tukea Tiimivanhemmuus™-mallin kautta. Lisäksi yritys järjestää koko perheen virkistystapahtumia, lasten ja nuorten leirejä sekä vertaistapaamisia perhehoitajille. 30 henkeä työllistävä PKS toimii kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia, itäisintä Suomea sekä Ahvenanmaata. PKS:n kautta on sijoitettuna sijaisperheisiin tällä hetkellä 78 lasta. PKS:lla on toimipisteet Espoossa, Tampereella ja Oulussa. www.perhehoitokumppanit.fi