Pikkujätti avaa verkkopalvelun, jolla vanhemmat saavat heti yhteyden lastenlääkäriin kotona ja ulkomailla

Suomalainen lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti avaa uuden chat-palvelun PikkuTsätin. Kyseessä on ensimmäinen pelkästään lasten ja nuorten terveydenhoitoon keskittyvä verkkopalvelu Suomessa. Palvelussa Pikkujätin omat lastenlääkärit vastaavat vanhempien kysymyksiin ja antavat arvion lapsen lääkärikäynnin tarpeellisuudesta. Akuuttien tilanteiden lisäksi vanhemmat saavat tietoa ja tukea kaikissa lapsen terveydentilaan liittyvissä kysymyksissä. 

Pikkujätin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 82 % pienten lasten vanhemmista on joskus etsinyt tietoa verkosta pohtiessaan lapsensa terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. 65 % halusi lisää lasten terveydenhoitoon suunnattuja verkkopalveluita ja 47 % toivoi saavansa asiantuntijan tukea arvioidessaan lapsen lääkärikäynnin tarpeellisuutta.*

– Tietoa etsitään paljon netistä ja toisaalta perheillä ei välttämättä ole lähellä ihmistä, jolta saada neuvoja lapsen sairastuessa. Vaarana on, että netistä löytyvä tieto ei aina ole luotettavaa tai ajantasaista. PikkuTsätissä vastaajana on aina koulutettu lastenlääkäri tai lastentauteihin erikoistuva lääkäri, Pikkujätin toimitusjohtaja Juha Viertola kuvaa palvelun hyötyjä.  

Pikkujätin lastenlääkäri ja palvelun teknisestä toteutuksesta vastanneen iHealth Finland -yrityksen perustaja Otto Helve tietää kokemuksesta, että arkea helpottavat verkkopalvelut ovat pienten lasten vanhemmille erittäin tervetulleita.

– Toimin aiemmin eräässä Facebook-ryhmässä asiantuntijalastenlääkärinä  ja vastasin siellä vanhempien kysymyksiin lasten terveydenhoidosta. Kysymyksiä tuli valtavasti ja siitä saimme idean PikkuTsätistä, jossa pystymme palvelemaan vanhempia usean lastenlääkärin voimin.

Lääkäriin vai ei? Kotikonstit vai lääkekuuri? Vanhemmat kaipaavat apua verkossa

PikkuTsätissä lääkäri tarjoaa vanhemmille arvion lääkärikäynnin tarpeellisuudesta ja tarvittaessa ohjaa perheen vastaanotolle.  Palvelun avulla voidaan säästyä useiden tuntien jonotukselta päivystyksessä tai syrjäisimmillä seuduilla tuntien turhalta ajomatkalta lääkäriin. Toisaalta, kyselytutkimuksen mukaan 73 % vanhemmista on joskus kokenut odottaneensa liian pitkään ennen kuin vei lapsensa lääkäriin. PikkuTsätin avulla nämä tilanteet voidaan välttää.

PikkuTsätti on kotimainen palvelu ja sitä voi käyttää kaikkialla missä on saatavilla nettiyhteys – kotona ja matkoilla. Sen avulla saa helposti yhteyden suomalaiseen lastenlääkäriin myös ulkomailla ollessa. Chat-toiminnon lisäksi PikkuTsätissa on kuvien ja äänen lähetysmahdollisuus. Jos lääkäri suosittelee vastaanottokäyntiä, voi lääkäriajan varata lähimmästä Pikkujätistä tai esimerkiksi omalta terveysasemalta. Palvelun kertahinta on 19.90 € ja se on avoinna ma–su 9–21. PikkuTsätti löytyy osoitteesta www.pikkujatti.fi

* Kysely toteutettiin tutkimusorganisaatio Cintin riippumattoman paneeliverkoston kautta. Siihen vastasi 473 suomalaista, joilla on perheessä vähintään yksi 0–5-vuotias lapsi. Vastaajista 39 % oli miehiä ja 61 % naisia.

Lisätiedot:
Juha Viertola, toimitusjohtaja
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy
juha.viertola@pikkujatti.fi
p. 050 64 222

Haastattelupyynnöt:
Laura Hyle, viestintäkonsultti
Miltton Oy
laura.hyle@miltton.fi
p. 050 506 5518

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy on johtava suomalainen lastenlääkäriasema, joka on perustettu vuonna 1987. Pikkujätillä on viisi lastenlääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla, joissa asiakkaistamme huolehtii yli 250 terveydenhoidon ammattilaista. Vuonna 2015 avatun PikkuTsätti-verkkopalvelun myötä pystymme palvelemaan pääkaupunkiseudun lisäksi lapsiperheitä kaikkialla Suomessa ja ulkomailla. Pikkujätillä on 50 lääkäriomistajaa ja kuulumme Aava Terveyspalvelut Oy/Aho Group Oy:n konserniin. Yhtiö on 100 % suomalaisessa omistuksessa. Olemme Avainlippu-yritys ja toiminnallemme on myönnetty ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatusertifikaatti. www.pikkujatti.fi

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.