Puolet on jättänyt ostamatta vastuuttomasti tuotettuja tuotteita tai palveluja – Naiset ja miehet reagoivat eri tavoin työnantajan vastuuttomuuteen

Suomalaiset naiset välittävät ja ovat kiinnostuneempia vastuullisuusasioista kuin miehet niin kuluttajina kuin myös työntekijöinä. Lähes puolet (49 %) kaikista suomalaisista ja peräti 56 prosenttia naisista on jättänyt ostamatta vastuuttomasti tuotettuja tuotteita tai palveluita, käy ilmi Milttonin maaliskuussa 2016 teettämästä vastuullisuustutkimuksesta.

Kuluttajina naisia kiinnostaa tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus selvästi miehiä enemmän.  Suomalaisista enemmistö (53 %) pitää tutkimuksen perusteella vastuullista tuotantoa erittäin tärkeänä tai tärkeänä.  Naisista näin ajattelee lähes 58 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia. 

”Vastuullisesti tuotetuille tuotteille ja palveluille on selvästi jo nyt kysyntää. Koska naiset ovat miehiä kiinnostuneempia vastuullisesti tuotetuista tuotteista ja palveluista, niin esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisesti tuotetuille tuotteille voi ennustaa kasvavaa kysyntää naisten ostoskoreissa”, sanoo Tino Aalto, Milttonin vastuullisuusasiantuntija.

Naisista joka kolmas (33 %) ei ole valmis työskentelemään vastuuttomasti toimivan yhtiön tai julkisen sektorin toimijan palveluksessa. Miehistä vain noin joka viides (22 %) ajattelee näin. Miehet taas olisivat kyselyn perusteella naisia valmiimpia menemään töihin vastuuttomasti toimivan työnantajan palvelukseen, jos vain saisivat siitä enemmän palkkaa. Kaikissa enemmän palkkaa haluavien kategorioissa esiintyy enemmän miehiä kuin naisia.

Kyselyn mukaan iso osa suomalaisista pitää vastuullisuutta tärkeänä asiana. Esimerkiksi lähes puolet suomalaisista on jättänyt ostamatta vastuuttomasti tuotettuja tuotteita tai palveluita. 16 prosenttia suomalaisista on jättänyt hakematta työpaikkaa, jossa työnantaja toimii vastuuttomasti.  Vajaat 10 prosenttia suomalaisista on valmis näkemään vielä enemmän vaivaa esimerkiksi kirjoittamalla sanomalehtiin tai osallistumalla mielenosoituksiin. Kun kysytään, mitä ihmiset ovat todella tehneet viimeksi vaikuttaakseen yhtiöiden tai julkisen sektorin toimijoiden vastuullisuuteen, osuudet puolittuvat.  

”Suomalaiset ovat periaatteellisella tasolla valmiita tekemään vastuullisuutta tukevia kulutuspäätöksiä ja äänestämään jaloillaan. Kynnys näkyvään toimintaan kuten mielenosoittamiseen on kuitenkin korkea”, kommentoi Aalto.

Verojalanjälki nousi miesten keskuudessa toiseksi tärkeimmäksi vastuullisuusteemaksi

Sukupuolten asenne-ero näkyy myös siinä, mitä asioita pidetään tärkeimpinä vastuullisuusteemoina. Eniten mainintoja saivat työterveys- ja turvallisuusasiat, jotka mainitsi 40 % vastaajista. Toiseksi eniten mainintoja sai eettiset toimitusketjut (34 %) ja kolmanneksi ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut (30 %). Kokonaan uutena teemana nousi neljänneksi verojen maksu maahan, jossa voitto tehdään (28 %). Varsinkin miehet arvostavat verojen maksua. Se oli miehille toiseksi tärkein teema: runsas kolmasosa miehistä (34 %) nosti sen esiin yhtenä tärkeimmistä teemoista. Naisista teeman valitsi vajaa neljännes (23 %). Kysely tehtiin maaliskuussa, ennen kuin Panama-papereiksi kutsuttu tietovuoto nosti veroparatiisit jälleen keskusteluun.

”Verokysymys pysynee ajankohtaisena, koska esimerkiksi EU haluaa estää veronkiertoa entistä voimakkaammin. Verokysymys avaa vastuullisille brändeille uudenlaisen mahdollisuuden profiloitua teemassa, joka puhuttaa kansalaisia kahvipöytäkeskusteluissa vielä pitkään”, Aalto sanoo.

Milttonin vastuullisuustutkimuksella haluttiin selvittää, mitä suomalaiset pitävät tärkeimpinä vastuullisuusteemoina sekä miten vastuullisuus vaikuttaa kulutustottumuksiin ja työnantajamielikuviin. Tutkimuspalveluyritys Cintin toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi tilastollisesti edustava joukko (1 034 henkeä) 18–70-vuotiaita suomalaisia 3.–9.3. Tutkimustulosten laajempi yhteenveto löytyy tiistaina julkaistusta Miltton Insights -raporttisarjan uusimmasta osasta Hyvä yritys – 10 näkökulmaa yritysten ja yhteiskunnan suhteeseen. 25 vaikuttajahaastattelun pohjalta tehty raportti piirtää kuvaa yritysten roolista yhteiskunnassa vastuullisuusviestinnästä sijoittamisen ja brändäyksen kautta vaikuttajaviestintään.

Lataa raportti ja vastuullisuustutkimuksen yhteenveto täältä: www.miltton.fi/hyva-yritys

Lisätietoja:

Vastuullisuustutkimus: Tino Aalto
Asiantuntija
Puh. 050 574 8713
tino.aalto@miltton.fi

Miltton Insights: Heli Suominen
Johtava asiantuntija
Puh. 040 356 2699
heli.suominen@miltton.fi

Miltton Group on Suomen suurin viestintätoimistoryhmä, jonka tytäryhtiöitä ovat Miltton, Miltton Singapore, Miltton Networks, Miltton Creative, Miltton Labs, Miltton Brussels ja Miltton Markets. Ryhmän palveluksessa on yli 130 henkilöä, ja sen myyntikate oli vuonna 2015 yli 12 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 23 %. Miltton Group on itsenäisessä kotimaisessa omistuksessa.

Avainsanat: