SBB sai kansainvälisen ESG-tunnustuksen

Report this content

Sustainalyticsin myöntämä tunnustus Regional Top-Rated 2022 kertoo Samhällsbyggnadsbolaget i Nordenin (SBB) pitkäjänteisestä työstä Pohjoismaissa niin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kuin hallintotavan kehittämisen saralla.

Englanninkieliset sanat Environmental, Social ja Governance muodostavat lyhenteen ESG, jolla viitataan yrityksen riskitasoon ja sen tapoihin hallita riskejään. ESG-mittauksia käyttävät esimerkiksi sijoittajat ja pankit yritysten vertailussa.

ESG viestii vakaudesta 

Kansainvälinen Sustainalytics-yritys, joka myönsi tunnustuksen SBB:lle, on analysoinut vuosien varrella yli 20 000 yritystä eri sektoreilla. ESG-arviointi kattaa kymmeniä analyysejä aina toimintaympäristön riskien kartoituksesta yritysjohdon riskienhallintatapojen tutkimiseen. 

Sustainalyticsin mukaan SBB:n riskitaso on hyvin alhainen. Yli tuhannesta analysoidusta kiinteistöstöalan yrityksestä SBB sijoittuu parhaaseen kymmenykseen, kun huomioon otetaan niin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat kuin hallintotapa. 

”Kestävä kehitys on täysin integroitu osa SBB:n liiketoimintamallia, ja teemme työtä tämän eteen joka tasolla. Tämä tunnustus auttaa meitä osoittamaan ponnistelujemme tulokset myös sidosryhmillemme”, kommentoi SBB:n sijoittajasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Marika Dimming.

Lisätietoja: 

Arto Nummela 
maajohtaja, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB  
+358 40 754 9728, arto.nummela@sbbnorden.fi

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:n (SBB) missio on olla luotettava kumppani julkiselle sektorille Pohjoismaissa, toimien pitkäaikaisena omistajana, joka kehittää, hallinnoi ja rakentaa yhteiskunnallisia kiinteistöjä. SBB:n vahva sitoutuminen yhteisöjen tukemiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen on tehnyt yhtiöstä houkuttelevan pitkäaikaisen kumppanin kunnille ja muille sidosryhmille. Suomessa SBB omistaa lähes 200 kiinteistöä. 

sbbnorden.fi | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden | Kanavaranta 3-7 D 19, 00160 Helsinki 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit