SEB:n Kiinan talousindeksi: Liiketoimintailmapiiri ja kannattavuusodotukset heikentyneet – laajentumissuunnitelmat yhä voimassa

Kiinan talouskasvu on jatkanut hidastumistaan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Pekingin uusi poliittinen johto on ilmaissut hyväksyvänsä aiempaa heikomman mutta laadukkaamman kasvun, jossa kuluttamisella on investointeja ja vientiä suurempi merkitys. Heinä- ja elokuun taloustiedot osoittivat Kiinan alamäen saavuttaneen pohjan. Kiinassa toimivien pohjoiseurooppalaisten yritysten ylimmästä johdosta vain kolmannes suhtautui myönteisesti alueen markkinoihin ja tuotto-odotuksiin. Samalla hieman aiempaa useammat yritykset, noin 15 %, suhtautuivat tuleviin kuuteen kuukauteen kielteisesti. Kaikki SEB:n Kiinan talousindeksin parametrit – liiketoimintailmapiiri, tuotto-odotukset sekä investointi- ja rekrytointisuunnitelmat – ovat heikentyneet, ja indeksi putosi syyskuussa 58:aan maaliskuun 60,8:sta.

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä heikentyvää asiakaskysyntää suurimpana huolenaiheena pitävien osuus on pudonnut hieman alle 40 prosenttiin. Samalla joka kolmas yritys pitää kilpailua suurimpana huolenaiheenaan, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin maaliskuussa tehdyssä tutkimuksessa. Laajentumisaikeet Kiinassa ovat laskeneet hieman, mutta yritykset jatkavat yhä investoimista. Kuusi kymmenestä vastanneesta suunnittelee lisäinvestointeja. Merkittäviä investointeja suunnittelee 15 prosenttia yrityksistä, mikä on yhtä paljon kuin maaliskuussa. Neljä kymmenestä yrityksestä suunnittelee lisätyövoiman palkkaamista, mikä on hieman vähemmän kuin edellisessä tutkimuksessa. Kymmenen prosenttia yrityksistä suunnittelee työntekijöiden määrän leikkaamista Kiinassa.

"Yritysten optimismi on heikentynyt hieman viime tutkimuksesta, mutta indeksi on yhä vahvempi kuin vuosi sitten. Ennusteet ovat kuitenkin selvästi epätarkempia kuin maaliskuussa. Laajentumisaikeet ovat yhä voimakkaita, mutta aiempaa useammassa yrityksessä jatkoinvestoinnit on pantu jäihin. Monet Kiinan valmistusteollisuuden yritykset kärsivät ylikapasiteetista ja muokkaavat nyt organisaatiotaan kustannustehokkaammaksi, mikä on todennäköisesti syynä siihen, että entistä useammat yritykset eivät suunnittele uusia rekrytointeja tai joissakin tapauksissa vähentävät työvoimaa. Alojen väliset erot ovat kuitenkin suuria", toteaa Fredrik Hähnel, raportin kirjoittaja ja SEB:n johtaja Shanghaissa.

Vaikka Kiinan talous kasvoi muita johtavia talousmaita nopeammin, maan talouskasvu on hidastunut yhdeksällä kymmenestä viime neljänneksestä. Vuoden 2013 toisen neljänneksen kasvu oli 7,5 prosenttia, mikä on hieman pienempi kuin ensimmäisen neljänneksen kasvu (7,7 %). Taloussignaalit, kuten teollinen tuotanto, vienti ja ostopäällikköindeksit paranivat heinä- ja elokuussa, mikä on merkki talouden kääntymisestä nousuun.

Ristiriitaiset signaalit Kiinassa saavat pohjoiseurooppalaiset yritykset suhtautumaan vähemmän optimistisesti alueen tulevaisuuteen. Noin kolmannes vastanneista suhtautui myönteisesti tuleviin kuuteen kuukauteen, kun taas kielteisesti suhtautuvien yritysten määrä kasvoi 10 prosentista 15 prosenttiin. Puolet yrityksistä suhtautui tulevaan puolivuotisjaksoon neutraalisti. Hieman alle puolet yrityksistä odottaa tuoton kasvavan, mikä on marginaalinen lasku edelliseen kyselyyn verrattuna. Hyvin harvat yritykset odottavat tuoton laskevan tulevan puolivuotisjakson aikana.

"Yritysten näkemykset vastaavat hyvin asiakkaiden näkemyksiä. Muutos ei ole millään muotoa dramaattinen, vaan kyse on pikemminkin vähittäisestä odotusten mukautumisesta, kun yhä useammissa yrityksissä huomataan, että Kiinan talouskasvu on heikompaa kuin parina viime vuosikymmenenä. Yleisesti ottaen yritykset – erityisesti Kiinan kuluttajamarkkinoille suuntautuneet yritykset – suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen Kiinassa. Samaan aikaan voidaan todeta, että joissakin teollisuusyrityksissä myynti ei kasva, ja joissakin yrityksissä myynti on jopa heikentynyt vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna", Fredrik Hähnel toteaa.

Vastaajista 33 % pitää heikentynyttä asiakaskysyntää suurimpana huolenaiheena, mikä on hieman edellistä kyselyä enemmän. Noin kolmannes pitää kilpailua suurimpana huolenaiheenaan, mikä on kaksi kertaa edellistä kyselyä enemmän. Muita merkittäviä ongelmia ovat monimutkainen lainsäädäntö ja pätevän työvoiman puute.

"Kun kasvu monilla aloilla heikkenee, kilpailu markkinaosuuksista kasvattaa merkitystään. Erityisesti ylituotannosta kärsivillä aloilla katteisiin kohdistuu paineita, ja kiinalaisyrityksissä on odotettavissa konsolidointeja", toteaa Hähnel.

Puolet vastaajista uskoo, että renminbin kurssi pysyy muuttumattomana suhteessa dollariin. Kuusi kymmenestä yrityksestä odottaa korkojen pysyvän vakaina. Palkankorotukset ovat laskussa. Kolmannes yrityksistä odottaa palkkojen nousevan 5–6 prosentilla vuonna 2013, kun taas vain kaksi kymmenestä yrityksestä laskee palkkojen nousevan 9–10 prosentilla tai enemmän.

"Hieman heikentynyt liiketoimintailmapiiri yhdessä matalan inflaation kanssa merkitsee, että yritykset näkevät mahdollisuuden pitää palkankorotukset maltillisina kiinalaisissa tytäryhtiöissään. Nähtäväksi jää kuitenkin, voidaanko palkankorotukset todellisuudessa pitää alhaalla työntekijöitä menettämättä, sillä monet kiinalaistyöntekijät ovat tottuneet suuriin vuosittaisiin palkankorotuksiin", Fredrik Hähnel toteaa.

Tämä on kymmenes puolivuosittain toteutettava SEB:n Kiinan talousindeksitutkimus. Se kuvastaa muutoksia pohjoiseurooppalaisten Kiinassa toimivien yritysten odotuksissa, ja sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä Kiinan talouden kehityksestä. Tutkimus tehtiin 26.8.–5.9. Se koostui yhteensä 12 kysymyksestä, jotka koskivat liiketoimintailmapiiriä, investointi- ja rekrytointisuunnitelmia sekä näkemyksiä valuuttakursseista ja korkotasosta. Yli 50:n indeksitaso viestittää yleisesti positiivisesta mielialasta. Koko raportti on ladattavissa osoitteessa www.sebgroup.com/press.

Lisätietoja

Kalle Mäkinen, Client Executive, SEB Shanghai
+86 13916970510
kalle.makinen@seb.fi

Anna Helsén, Press Officer
+46 70 698 4858
anna.helsen@seb.se

SEB on johtava pohjoismainen rahoituspalvelukonserni. Ruotsissa ja Baltian maissa SEB tarjoaa rahoitusneuvontaa ja laajaa valikoimaa muita rahoituspalveluja. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa pankin toiminta on keskittynyt yritys- ja sijoituspankkitoimintaan sekä täyden palvelun tarjoamiseen yritysasiakkaille ja institutionaalisille asiakkaille. SEB:n liiketoiminnan kansainvälinen luonne näkyy sen läsnäolossa noin 20 maassa kautta maailman. Konsernin kokonaisvarallisuus oli 30.6.2013 yhteensä 2 596 miljardia Ruotsin kruunua, kun taas yrityksen hallinnoitava varallisuus oli yhteensä 1 387 miljardia kruunua. Konsernin palveluksessa on noin 16 000 työntekijää. Lue lisää SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com.

Suomessa SEB:llä työskentelee 350 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.