Snellmanille BRC-laatu- ja turvallisuusstandardi ensimmäisenä liha-alalla Suomessa - 2004 vahva vuosi Snellmanille

Snellmanille myönnettiin vuoden alussa ensimmäisenä liha-alan toimijana Suomessa bri-tannian vähittäiskaupan etujärjestön British Retail Consortiumin standardi. Standardi on tunnustus Snellmanin laatutyöstä ja ponnistuksista tuoteturvallisuuden saralla. BRC-standardi oli jatkoa vahvalle vuodelle 2004. Viime vuoden liikavaihto kasvoi 6 % edellis-vuodesta ollen 104,7 miljoonaa euroa.

BRC on kansainvälisesti tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty kuluttajatuotteiden turvalli-suusmääräyksiin ja tuotantohygieniaan liittyvä standardi. Standardin myöntäminen edellyttää tuotantolaitoksen henkilöstöön, prosesseihin sekä tuotteisiin liittyvää kontrollointia. Lisäksi stan-dardi käsittää vaatimukset HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) –järjestelmästä sekä dokumentoidusta teknisestä johtamisjärjestelmästä. Snellmanin auditoinnin on Suomessa suorittanut SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. - ”Standardi viestii asiakkaille sitoutumista elintarvikkeiden laatu- ja turvatekijöiden hallintaan. Merkittävimmät Iso-Britannian markkinoilla toimivat vähittäiskaupat harjoittavat liiketoimintaa ainoastaan sellaisten toimijoiden kanssa, joiden tuotteilla on BRC-standardi. Myös suurimmat kauppaketjut Ruotsissa ovat alkaneet vaatia elintarviketoimittajilta kyseistä standardia,” sanoi Snellmanin toimitusjohtaja Gerhard Snellman. Takana menestyksekäs vuosi 2004 Vuonna 2004 Snellman vahvisti asemiaan lihamarkkinoilla. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 104,7 miljoonaan euroon. Tulos oli noin 4,6 miljoonaa euroa. Molemmilla pääliiketoiminta-alueillaan, viipalepakatuissa leikkeleissä ja teollisesti pakatussa lihassa, Snellman oli kolmen suurimman toimijan joukossa. Markkinaosuus oli vuoden vaihteessa teollisesti pakatussa lihassa noin 16 prosenttia ja viipalepakatuissa leikkeleissä noin 20 prosenttia. Ruotsalaisen tuorepakattujen valmisruokien tuotantoon erikoistuneen Ångköketin osto oli mer-kittävä askel Ruotsin markkinoille. Ångköket on erikoistunut tuorepakattujen valmisruokien tuo-tantoon erityisesti Private Label –sektorille. Ruotsissa uskotaan yleisesti, että nimenomaan tuo-repakatut valmisruoat ja kaupan omien tuotemerkkien myynti kasvaa lähitulevaisuudessa mer-kittävästi. Ångköket on näin ollen Snellmanille huomattavaa kasvupotentiaalia omaava strateginen omistus.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit