SRV: Kerrostalorakentaminen on jämähtänyt menneisyyteen

Rakennusyhtiö SRV on selvittänyt kuluneena vuonna suomalaisten asuintoiveita. Tutkimuksissa on ilmennyt selkeästi, että asumisen tavat ja toiveet ovat erilaistuneet. ”Tulevaisuuden kerrostaloasuntojen on joustettava erilaisiin elämäntyyleihin. Tarvitaan lisää vuorovaikutusta asukkaiden ja suunnittelijoiden välille”, SRV:n asiakastutkimuspäällikkö Eija Hasu kertoo.

”Kerrostalorakentamisessa on tapahtunut Suomessa vain vähän kehitystä kahden viime vuosikymmenen aikana, vaikka samaan aikaan omakotitaloja suunnitellaan varsin yksilöllisesti. Kerrostalojen asuntopohjat juontavat juurensa aikaan, jolloin ihmisten tarpeiden ajateltiin olevan samanlaisia”, Eija Hasu sanoo. ”Nykypäivän asuntoja ei voi suunnitella vain asukkaiden määrän perusteella. Yksinasuvilla on erilaisia elämäntyylejä ja perheillä erilaisia tilan tarpeita. Tarpeet myös muuttuvat vuosien varrella.”

SRV on toteuttanut vuoden 2012 aikana useampia asumisen tutkimuksia. Kesän 2012 asuntomessuilla toteutetun 4 200 vastaajan kyselyn tuloksista tunnistettiin, että erityisesti kaupunkimaisessa asumisessa viihteellisyys on ihmisille tärkeää. Asiaa tutkittiin tarkemmin Habitare 2012 -messuilla toteutetulla kyselyllä, jonka tuloksissa viihteellisyys linkittyi mm. asunnon näkymiin ja muunneltavuuteen. Eija Hasun mukaan tutkimuksista käy ilmi, että asunnolta halutaan joustavuutta, muunneltavuutta ja yksilöllisyyttä. ”Tämä luo haasteita entistä monimuotoisemmalle asuntotuotannolle sekä asuinaluesuunnittelulle. Erilaisten ihmisten tarpeet tulee tunnistaa ja erilaisia vaihtoehtoja tulee olla riittävästi”, Hasu kertoo.

Toiveet saattavat olla erilaisia myös talouden sisällä. Kun SRV kysyi kodin kolmea tärkeintä ominaisuutta 1 048 suomalaiselta, naiset arvottivat valoisuuden (28 %) ja parvekkeen tai pihan (52 %) selvästi korkeammalle kuin miehet. Miehet puolestaan toivoivat tilaa harrastamiseen (25 %) yli kaksi kertaa useammin kuin naiset (12 %). Nuorilla korostuu viihde-elektroniikan merkitys, mikä vaatii esimerkiksi hyvää äänieristystä. Yli 55-vuotiaat arvostavat mahdollisuutta kuntoiluun asunnon lähellä. Toisaalta kaikissa ikäryhmissä tärkeää oli mahdollisuus olla kotona kuten itse haluaa. Kaikille koti on rauhoittumisen paikka – etenkin kaupunkilaisille.

Eija Hasun mukaan tutkimuksia asuintoiveista tarvitaan jatkossakin, jotta kerrostaloihin saataisiin unelmakoteja, ei vain myytäviä asuinneliöitä. ”Asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä tulee olla vuorovaikutusta. Koemme, että asiantuntijan vastuulla on kerätä tietoa muuttuvien elämäntilanteiden vaikutuksista. On osattava keskustella ja kuunnella sekä tarjota vaihtoehtoja.”

Esimerkkejä uudenlaisesta tarjonnasta ja vuorovaikutuksesta ovat SRV:n Kalasataman ja Keilaniemen tornitalohankkeet, jotka ovat tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. ”Tornitalohankkeet toimivat esikuvina asumisen kulttuurin kehittymiselle. Ne tarjoavat avaria maisemia, joustavia asuntopohjia ja uudenlaista kaupunkielämää erinomaisella sijainnilla”, SRV:n viestintäjohtaja Taneli Hassinen toteaa. Tornihankkeista kiinnostuneille on perustettu avoin rekisteri, johon on liittynyt jo 830 Kalasatamasta ja 530 Keilaniemestä kiinnostunutta. Heiltä kerätään aktiivisesti palautetta hankkeiden edetessä. ”Toivomme, että voimme vuoropuhelun hedelmänä synnyttää näissä kohteissa jotain täysin uutta ja oivaltavaa suomalaiseen asumiseen”, Hassinen kertoo.

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

Lisätietoa:

Eija Hasu, asiakastutkimuspäällikkö, SRV, 040 652 9196, eija.hasu@srv.fi
Taneli Hassinen, viestintä- ja markkinointijohtaja, SRV, 040 504 3321, taneli.hassinen@srv.fi

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit