Suomalainen särkytutkimus: yli 65 % suomalaisista kärsii tilapäisestä särystä useita kertoja kuukaudessa – särkylääkkeitä syödään silti harkiten

Suomalaisten säryt johtuvat useimmiten huonosta työskentelyasennosta, liiasta työmäärästä ja stressistä sekä unenpuutteesta


Tuore suomalaisten särkyjä kartoittanut kyselytutkimus  (n=1000) osoittaa, että jopa joka kuudes suomalainen kärsii päivittäin tilapäisestä särystä. Yli 65 % suomalaisista ilmoittaa kärsivänsä tilapäisestä särystä vähintään joitain kertoja kuukaudessa. Yleisimmäksi säryn aiheuttajaksi listataan huono työskentelyasento (22 %) tai liika työmäärä, stressi ja unenpuute (22 %). Vain 14 % vastaajista ilmoittaa, ettei koe juuri koskaan särkyä. Kun tutkimuksessa pyydettiin listaamaan kolme ikävintä särkyä,  kärkeen nousivat hammassärky (65 % vastaajista mainitsi),  päänsärky (60 % vastaajista mainitsi) ja selkäsärky (51 % vastaajista mainitsi).

Särkylääkkeitä käytetään harkiten

Suomalaiset käyttävät tutkimuksen mukaan vastuullisesti särkylääkkeitä. Kysyttäessä ensisijaista tapaa hoitaa tilapäistä särkyä, 41 % vastaajista kertoi ottavansa särkylääkkeen ja 59% kertoi hoitavansa särkyä ensisijaisesti jollain muulla tavalla.  Toiseksi suosituimmaksi keinoksi poistaa tilapäistä särkyä nousi venyttely tai hieronta (21 %) siinä missä vain 6% vastaajista listasi ensimmäiseksi hoitokeinoksi liikunnan, 5 % ulkoilun ja 13 % nukkumisen/lepäämisen. Eroa havaittiin erityisesti eri sukupolvien välillä: siinä missä 55–74-vuotiaista 11 % valitsi ensimmäiseksi hoitokeinoksi ulkoilun,  18–54-vuotiaista vastaava prosentti oli 2%.  40 % vastaajista kertoi kuitenkin ottavansa särkylääkkeen säryn lievittämiseksi vasta silloin, kun mikään muu keino ei auta. Vain 16 % kertoo ottavansa särkylääkkeen välittömästi kokiessaan häiritsevää särkyä.

Säryn kokemisessa suuriakin eroja

Säryn kokeminen vaihteli vastaajan iän ja sukupuolen mukaan. Vanhemmat vastaajat (55–74-vuotiaat) kertoivat kärsivänsä useammin päivittäisestä särystä kuin nuoremmat vastaajat (18–54-vuotiaat). Vanhemmilla vastaajilla yleisimmät syyt särylle ovat muun muassa äkillinen liike tai huono työskentelyasento. Nuorempien vastaajien yleisimmin koettuja säryn syitä taas ovat unenpuute, huono työskentelyasento ja liika työmäärä/stressi. Tutkimuksen mukaan miehet kertovat naisia useammin kokevansa särkyä äkillisen liikkeen tai rankan liikuntasuorituksen takia. Naiset kertoivat särkynsä syyksi useimmiten huonon työasennon, kuukautiset ja stressin.

Ibuprofeeni itsehoitolääkkeenä 30 vuoden ajan

Tunnetuin ja luotetuin suomalainen särkylääke*, Orion Pharman Burana, täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Burana oli ensimmäinen Suomen markkinoille myyntiin tullut ibuprofeenia sisältänyt särkylääke. Se lanseerattiin vuonna 1986 vuosisadan ratkaisuna kivunhoitoon ja tätä se myös oli.

 ”Buranan tulo itsehoitolääkkeeksi oli tärkeä askel suomalaisten modernissa säryn hoidossa. Ibuprofeeni tuotiin itsehoitoon heti USA:n ja Iso-Britannian jälkeen”, kertoo lääketieteellinen asiantuntija Pekka Järvensivu Orionilta. Ibuprofeenin todettiin nopeasti soveltuvan teholtaan ja profiililtaan itsehoitoon. Lopullinen läpimurto kivun itsehoidossa tapahtui Suomessa vuonna 1989, kun Burana 400mg lanseerattiin. Burana 400 mg valmistetaan edelleen Suomessa Orionin Turun tehtaalla.


Tutkimuksen tiedot:

Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys YouGov. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 23.2. – 25.2.2016 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20.000 suomalaista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluvat 18-74 -vuotiaat suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen 1000 suomalaisen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18-74v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

* Burana valittiin Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) vuosittain tehtävässä Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi särkylääkemerkiksi jo kuudennentoista kerran. Nettikyselynä 6.10 - 2.11. 2015 tehtyyn kyselyyn vastasi 1 967 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 43 eri tuoteryhmässä.

Lisätietoja:

Orion Oyj
Lääketieteellinen asiantuntija Pekka Järvensivu
pekka.jarvensivu@orion.fi +358 50 966 3616

Orion Oyj    

Viestintäjohtaja Terhi Ormio

terhi.ormio@orion.fi +358 50 966 4646

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 016 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit