Suomalaiset yritykset halutaan metsästämään pimeää ainetta CERNiin

Report this content

CERN tekee vuosittain noin puolen miljardin euron arvosta alihankintasopimuksia. Tästä suuri osa menee myös tutkimus- ja kehitystyötä tekeville yrityksille. Suomalaisilla yrityksillä on siis suuret mahdollisuudet saada omaa osaamistaan tarjottua CERNille. Tämän tavoitteen edistämiseksi CERNin Globessa ja IdeaSquarella järjestetään 1.-3.11. Finland at CERN -tapahtuma, jossa esitellään suomalaista osaamista CERNin ja muiden Sveitsissä toimivien ostajaorganisaatioiden edustajille. Tapahtuma juhlistaa samalla satavuotiasta Suomea, ja on osa Suomi-100-tapahtumien sarjaa.

Tapahtuman tavoitteena on saada lisättyä yhteistyötä suomalaisten yritysten ja CERNin välillä. Tällä olisi vaikutus muun muassa Suomen teknologiaosaamisen viennille.

”CERN tarjoaa yrityksille loistavat mahdollisuudet muun muassa materiaaliteknologian, robotiikan ja EU-rahoitteisten tutkimus- ja kehitysprojektien saralla. Suomalaisten yritysten voi kuitenkin olla vaikea tarttua tarjolla oleviin liiketoimintamahdollisuuksiin, jos CERNin toiminta ei ole tuttua. Tätä kynnystä haluamme madaltaa ja tuoda suomalaiset yritykset lähemmäksi CERNiä ja sen ostotoimintoja”, sanoo Paula Eerola, Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja.

Tällä hetkellä CERNissä tehdään töitä esimerkiksi pimeän aineen löytämiseksi ja antimaterian tuottamiseksi. Näissäkin tutkimushankkeissa suomalaiselle huippuosaamiselle voi olla tarvetta. Jotta suomalainen erikoisosaaminen saadaan CERNin käyttöön, pitää suomalaisten yritysten luoda sopivia suhteita CERNin suuntaan.

”CERN tarjoaa suomalaiselle viennille mahtavan mahdollisuuden osallistua huippuluokan tutkimustyöhön ja saada suomalaista osaamista näkyvämmälle paikalle maailmassa. Finland at CERN -tilaisuus on osa tätä pyrkimystä kannustaa suomalaisia yrityksiä rakentamaan tarvittavia suhteita ja hankkimaan tarvittavaa tietoutta, jotta ne voisivat osallistua CERNin tarjouspyyntöihin”, Eerola jatkaa.

Finland at CERNissä esitellään kolmen päivän aikana suomalaista osaamista ja ammattitaitoa keskustelupuheenvuorojen ja workshopien muodossa. Paikalla on puhumassa muun muassa CERNin pääjohtaja Fabiola Gianotti, Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas, Hintsa Performancen Head of Services Annamari Hintsa, Aalto-yliopiston vararehtori Tuija Pulkkinen sekä CERNin hallintoneuvoston puheenjohtaja Sijbrand de Jong.

Käsiteltäviä teemoja ovat yhteistyö yritysten ja CERNin välillä, teknologisten ratkaisujen löytäminen seuraavien 100 vuoden aikana sekä luovuuden merkitys näiden ratkaisujen kehittämisessä.

CERN on yksi suurimmista tieteen alan toimijoista maailmassa. Tutkimuslaitoksen toiminta rahoitetaan sen jäsenvaltioiden toimesta. Viime vuosina CERN on ollut mediassa esillä muun muassa Higgsin bosonin löytämiseen liittyvän tutkimushankkeen osalta.

Finland at CERN -tapahtumakokonaisuus on osa Fysiikan tutkimuslaitoksen työtä Suomen ja CERNin suhteiden vahvistamiseksi. CERN-yhteydet ovat Suomelle mahdollisuus laajentaa kansallista innovaatiosysteemiä. Yhteistyötä kehittämällä Suomi voi vahvistaa merkittävästi tiedettä, koulutusta sekä teknologiaosaamistaan.

Lisätietoja:
Paula Eerola
Johtaja, Fysiikan tutkimuslaitos
puh. 029 4150 520, paula.eerola@hip.fi

Anna Kero
Projektijohtaja, Miltton
puh. 040 519 4166, anna.kero@miltton.fi

Finland at CERN -tilaisuuden ohjelma, esittely ja ilmoittautuminen: events.hip.fi/finlandatcern

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)
Suomi on yksi Genevessä päämajaansa pitävän CERN-tutkimuskeskuksen 22 jäsenmaasta. Siellä työskentelee 2 600 vakituista työntekijää ja tuhansia vierailevia tutkijoita. Varsinainen jäsen CERNissä Suomi on ollut vuodesta 1991.
Yhteistyöstä CERNin kanssa huolehtii Fysiikan tutkimuslaitos (HIP), joka on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimuslaitos. HIP toimii Helsingin yliopiston yhteydessä. Se tekee fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologiankehitystä sekä osallistuu fysiikan alan tutkijakoulutukseen.
www.hip.fi


Avainsanat:

Tilaa

Lainaukset

Suomalaisten yritysten voi kuitenkin olla vaikea tarttua tarjolla oleviin liiketoimintamahdollisuuksiin, jos CERNin toiminta ei ole tuttua. Tätä kynnystä haluamme madaltaa ja tuoda suomalaiset yritykset lähemmäksi CERNiä ja sen ostotoimintoja.
Paula Eerola, Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja