• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Suomi Euroopan kärkimaa: kiinnostus open banking -ratkaisuita ja digitaalisia finanssipalveluita kohtaan korkein

Suomi Euroopan kärkimaa: kiinnostus open banking -ratkaisuita ja digitaalisia finanssipalveluita kohtaan korkein

Report this content

Open banking -ratkaisuita kehittävä ruotsalainen Tink julkaisi *tutkimuksen, joka todentaa COVID-19-pandemian tuomat pysyvät vaikutukset digitaalisiin finanssipalveluihin. Finanssisektori on pandemian saattelemana mukautunut aiempaa digitaalisempaan asiakaspalveluun ja siten myös kaikki ikäryhmät ovat siirtyneet yhä kasvavissa määrin digitaalisten palveluiden käyttäjiksi. Tämä on kiihdyttänyt finanssipalveluiden digitalisoitumista. Silti vain 41 prosenttia eurooppalaisista ja 37 prosenttia suomalaisista finanssialan johtajista uskoo, että pandemian vaikutukset finanssipalveluihin ovat tulleet jäädäkseen.

Tutkimus kertoo, että 41 prosenttia eurooppalaisista johtajista on tietoisia pandemian kiihdyttämästä pysyvästä digitaalisesta siirtymästä. Suomen osalta vastaava luku on 37 prosenttia. Samalla 67 prosenttia eurooppalaisista finanssialan johtajista uskoo pandemian kasvattaneen liiketoiminnan riskejä. Suomalaisvastaajien keskuudessa luku on 79 prosenttia ja luku on Euroopan korkein.

Suomalaiset finanssialan johtajat etukenossa open banking -ratkaisuihin

Synkistä riskinäkymistään huolimatta, tai niistä johtuen, suomalaiset finanssialan johtajat ovat eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna hyvin kiinnostuneita open banking -ratkaisuista.”Luku osoittaa, että Suomi on yhä edelleen digitalisaation edelläkävijämaa. Tätä tukee myös tutkimustulos, jonka mukaan meillä 84 prosenttia vastaajista sanoo pandemian lisänneen digipalveluiden tarvetta, kun taas Euroopan keskiarvo on 74 prosenttia”, Tinkin Suomen ja Baltian maajohtaja Vesa Moisio toteaa. 

Viime vuosina kiihtyneestä digitaalisesta transformaatiosta huolimatta 65 prosenttia eurooppalaisista finanssialan johtajista näkee pankkien kehittävän uusia innovaatioita vieläkin liian hitaasti. Suomessa finanssialan johtajat ovat innovaatiotahtiin hieman tyytyväisempiä ja vastaava luku on 58 prosenttia.

Osa vastaajista haikailee vanhaa normaalia

Finanssisektorin suurista mullistuksista huolimatta 59 prosenttia eurooppalaisista talousjohtajista uskoo digitaalisen siirtymän olevan väliaikainen trendi, ja että paluu vanhaan normaaliin odottaa.

“On hiukan hämmentävää, että osa johtajista uskoo asioiden palaavan vanhaan normaaliin. Me haluammekin olla edelläkävijöiden tukena – sellaisten pankkien, jotka näkevät uuden teknologian mahdollisuutena kehittää palvelujaan, pelkän ylimääräisen hintalapun sijaan. Kysymykset siitä, miten muutos jalkautetaan sisäisesti, miten palvelut lanseerataan kuluttajille ja miten heitä palvellaan pandemian jälkeisessä maailmassa, eivät ole helppoja, mutta ne on tehtävä”, Moisio pohtii.

Edelleen ainoastaan kaksi kolmasosaa vastaajista näkee pandemian kasvattaneen liiketoiminnallista riskiä, orastavista talousongelmista huolimatta. Näitä ovat muun muassa kotitalouksien kasvaneet taloushuolet, lainojen maksukyvyn lasku ja kohonnut konkurssien uhka julkisten tukien päättyessä. Näyttääkin siltä, että tietyt eurooppalaiset finanssilaitokset ovat tulevaisuudessa vaarassa ajautua ennennäkemättömiin haasteisiin, ellei Covid19-pandemian aiheuttamaa pysyvää muutostarvetta oteta huomioon.

Suomessa panostetaan asiakaskokemukseen

Suomen digitaalista edelläkävijyyttä alleviivaa se, että 84 prosenttia suomalaisjohtajista sanoo nostavansa asiakaskokemuksen fokukseen Euroopan keskiarvon ollessa 70 prosenttia.

Moision mukaan pandemia on patistanut korvaamaan henkilökohtaisen kanssakäymisen asiakkaiden kanssa digitaalisilla palveluilla.

“Samalla se on luonut mahdollisuuden tarjota lisäarvoa asiakkaille ja avannut uusia keinoja hahmottaa ja jopa ennustaa riskejä ja tarpeita. Finanssisektori on hoksannut open banking -teknologian tarjoamat mahdollisuudet vauhdittaa innovaatioita ja löytää uusia tapoja palvella asiakkaita”, Moisio sanoo.  

Lue koko tutkimus:

http://tink.com/resources/reports/open-banking-post-pandemic
 


 

Vesa Moisio
Maajohtaja, Suomi ja Baltia

vesa.moisio@tink.com
+358 40 451 6524

Mattias Lindquist
PR & Communications Director

press@tink.com
+46 8 509 08 999

Tink Ab

Tink on Euroopan johtava open banking -toimija, jonka alusta mahdollistaa pankeille, fintech- ja start up -yrityksille dataohjautuvien finanssipalveluiden kehittämisen. Tink on perustettu vuonna 2012 Tukholmassa ja se työllistää 400 ihmistä 13 maassa.  
 
Tink palvelee yli 300 pankkia ja fintech-yritystä 18 markkinalla. Yhden rajapinnan kautta Tink mahdollistaa pankkidatan koostamisen, maksujen käynnistämisen, tilitietojen vahvistamisen sekä henkilökohtaisen taloudenhallinnan työkalujen rakentamisen. Tinkin alusta yhdistää yli 3 400 pankkia, jotka yhteenlaskettuna tavoittavat yli 250 miljoonaa loppukäyttäjää ympäri Eurooppaa. Lue lisää osoitteessa
tink.com.