Suomi tarvitsee digisiirtymästrategian

Suomen Kustannusyhdistys ehdottaa konkreettisia askelmerkkejä opetuksen digitalisointiin.

Seuraavan hallituksen ohjelmaan pitää laatia sektorirajat ylittävä digisiirtymästrategia, ehdottaa oppimateriaali- ja kirjankustantajia edustava Suomen Kustannusyhdistys.

Strategian tavoitteena on, että Suomi pysyy jatkossakin innovatiivisena ja uudistuvana teknologian ja koulutuksen kärkimaana. Nyt digitalisaatiokehitys etenee vauhdilla, mutta koulumaailma uhkaa jäädä jälkeen. Tietotekniikan käytössä on koulujen välillä isoja eroja, mikä aiheuttaa epätasa-arvoa oppilaiden välille.

”Meidän pitää yhdessä rakentaa Suomesta digitaalisen toimintaympäristön edelläkävijämaa. Nyt eri tahoilla on omia, yksittäisiä projektejaan, joista osa keskittyy laitteisiin, osa sisältöihin. Kokonaisuutta ei katso kukaan”, sanoo SKY:n johtaja Sakari Laiho.

SKY ehdottaa, että digisiirtymästrategiassa määriteltäisiin tavoitteet, aikataulu ja keinot.

Tavoitteissa on tärkeää määritellä, mitä osaamista kouluasteiden päättäneiltä oppilailta edellytetään.

Aikataulun osalta täytyy päättää siirtymän konkreettisesta toteutuksesta: miten toteutetaan esimerkiksi portaittainen siirtymä luokka-asteittain tai oppiaineittain, sekä milloin osaamista voi arvioida yhdenmukaisesti.

Keinoihin puolestaan kuuluvat opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen, päätökset digitaalisten opetussisältöjen hankinnasta sekä opettajien koulutuksesta. Siirtymää edistäisi myös digitaalisten sisältöjen arvonlisäverokannan laskeminen painetun materiaalin kanssa samalle tasolle.

SKY näkee, että vaikka koulu ja oppimateriaalit muuttuvat, yksi asia pysyy: jatkossakin koulun pitää taata oppilaille riittävät valmiudet toimia yhteiskunnassa ja viedä sen kehitystä eteenpäin.

”Tulevaisuuden koulussa uudet oppimisen tavat, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt mahdollistavat erilaisten oppijoiden huomioon ottamisen ja oppilaiden yksilöllisen kohtaamisen. Jatkossakin on tärkeää, että opettaja voi valita oppilailleen parhaiten soveltuvat laadukkaat oppimateriaalit”, sanoo SKY:n oppimateriaalityöryhmän puheenjohtaja Teuvo Sankila.

Lisätietoja:
Sakari Laiho, johtaja, Suomen Kustannusyhdistys040 579 8868, sakari.laiho@kustantajat.fi
Teuvo Sankila, puheenjohtaja, oppimateriaalityöryhmä, 050 3737 474, teuvo.sankila@otava.fi

www.kustantajat.fi

Suomen Kustannusyhdistys edustaa suomalaisia oppimateriaali- ja kirjankustantajia. SKY on ollut aktiivisesti mukana suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä jo vuodesta 1858. Se on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.