Suurin osa suomalaisista ei stressaa matkan suunnittelua

Matkailussa suunnittelu ja toteutus ovat molemmat tärkeitä vaiheita kokemuksen kannalta. Suunnitteluun liittyy monenlaisia ulottuvuuksia, kuten kuka johtaa matkasuunnitelmien tekoa, miten yhdistetään matkaseurueen erilaiset mieltymykset ja miten aika käytetään. Suunnitteluvaiheessa ja matkustaessa voi syntyä helposti myös stressiä. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi:n kansainvälisessä matkailututkimuksessa selvitettiin suomalaisten ajatuksia siitä, millaisia tuntemuksia matkan suunnittelu herättää ja mikä voi aiheuttaa stressiä matkaseurueen sisällä.


Porukalla matkatessa pitää ottaa huomioon erilaiset tavat ja mieltymykset. *

Kahden kesken tai isommalla seurueella matkaillessa on tavallista, että joku porukasta ottaa vetovastuun. Yli puolet (56 %) tutkimukseen vastanneista suomalaisista kertoo ottavansa suunnittelijan roolin, kun kaavaillaan matkaa yhdessä muiden kanssa. Useammin suunnittelijana on nainen kuin mies: naisvastaajista 60 prosenttia kertoo olevansa suunnittelijan roolissa, kun taas miehistä vastaavaa sanoo 52 prosenttia. Useimmat suunnittelijoista ovat tehtävässä mitä luultavimmin myös mielellään, sillä 68 prosenttia heistä kertoo, että matkan suunnittelusta vastuussa oleminen ei aiheuta stressiä.

”Matkailu on mukavaa loma-ajan ohjelmaa, mutta siihen liittyy myös stressiä, joka saattaa syntyä esimerkiksi paineesta tehdä mahdollisimman onnistunut matka. Suomalaisista vastaajista 32 prosenttia kokee matkan suunnittelusta vastuussa olemisen stressaavaksi. Määrä osuu keskikastiin, sillä kansainvälisesti tarkasteltuna suunnittelusta ottaa stressiä 33 % vastaajista”, kertoo momondo.fi:n edustaja Mikala Riis Bagger.

34 % suomalaisvastaajista sanoo hoitavansa mielellään matkan suunnittelun, sillä matkakumppanit arvostavat tätä vaivannäköä. Yhtä suuri vastaajamäärä kertoo tuntevansa ylpeyttä siitä, että voi suunnitella matkan, joka on matkaseuralle mieleinen. Noin kolmannes (32 %) suomalaisista kokee suunnittelun sekä stressaavaksi että palkitsevaksi. Suunnittelu nähdään myös kiinnostavana haasteena. Kolmannes (33 %) suomalaisista taas kokee suunnitteluvastuun ottamisen kielteisenä: heidän mielestään on joko suuri taakka suunnitella matkaa muille, heidän suunnittelutyötään ei arvosteta, suunnittelu tuntuu ylitsepääsemättömältä tai he jopa pelkäävät matkan suunnittelua muiden kanssa.

Jo suunnitteluvaiheessa pitää ottaa huomioon matkaan lähtevien eriävät mielipiteet ja näkemykset hyvästä matkasta. Suomalaisvastaajista 38 prosenttia on sitä mieltä, että matkasuunnittelun suurin haaste on huomioida kaikkien matkaseurueessa olevien mielenkiinnon kohteet. Noin viidennes (21 %) puolestaan sanoo, että haasteena on löytää majoitus, joka sopii jokaisen makuun ja budjettiin.

Mikä matkailussa muiden kanssa stressaa?

Mikä sitten hyvästä suunnittelusta huolimatta voi aiheuttaa stressiä matkalla? Useimmiten matkaseurueeseen kuuluu luonteeltaan ja tyyliltään erilaisia ihmisiä, ja tämä voi luoda paineita. Suurimpana stressitekijänä matkakumppaneihin liittyen nähdään helposti valittavat kanssamatkustajat, jotka eivät myöskään ole kovin hanakoita kiittämään asioiden mennessä hyvin. Tämän stressitekijän mainitsee 28 prosenttia suomalaisvastaajista.

Noin viidennes (21 %) on sitä mieltä, että stressiä syntyy eriävistä mielipiteistä liittyen päivän ohjelman aloitusaikaan. Lisäksi seurueessa voi olla jakoa luksusta hakevien ja vaatimattomampaan tyytyvien matkailijoiden välillä, ja tämän mainitsee stressaavaksi 19 % vastaajista.

Vaikka matkustamiseen liittyykin mahdollisia stressitekijöitä, niin kaikki lähtee aina innostuksesta ja ajatuksesta pitää hauskaa. Yli puolet (55 %) vastaajista kertoo olevansa innoissaan ja valmiina lähtöön matkan varattuaan.


Faktat lyhyesti:

 •  56 % suomalaisvastaajista kertoo ottavansa suunnittelijan roolin matkaa suunnitellessa
 •  68 % suomalaisvastaajista ei stressaa vastuun ottaminen matkan suunnittelusta – vastaavasti 32 % kokee stressiä matkan suunnittelusta
 •  34 % suomalaisvastaajista on mielellään suunnittelijana, koska matkakumppanit arvostavat suunnittelijan vaivannäköä
 •  34 % suomalaisvastaajista tuntee ylpeyttä siitä, että voi suunnitella matkaseuralle mieleisen matkan
 •  38 % suomalaisvastaajista sanoo, että suurin haaste on tehdä matkasuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikkien mielenkiinnon kohteet
 •  28 % suomalaisvastaajia stressaa matkaseuralaiset, jotka valittavat helposti eivätkä anna kiitosta onnistumisista
 •  55 % suomalaisista on innoissaan varattuaan matkan
 •  11 % suomalaisvastaajista kokee, että on suuri taakka suunnitella matkaa muille
 •  9 % suomalaisvastaajista kokee, että heidän suunnittelutyötään ei arvosteta
 •  8 % suomalaisista kokee, että matkan suunnittelu tuntuu ylitsepääsemättömältä
 •  5 % suomalaisvastaajista pelkää matkan suunnittelua muiden kanssa

Tietoa tutkimuksesta: 

Lento- ja hotellihakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–17. tammikuuta 2018, ja siihen osallistui 1015 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 26 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa.

* Kuva on mukana havainnollistamassa tiedotetta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi, ladattavaksi tai jaettavaksi. 

Lisätiedot:
Ulla Helander
Miltton
ulla.helander@miltton.fi
040 741 961

momondosta  

momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Booking Holdings Inc: in (NASDAQ: BKNG) itsenäinen tytäryhtiö.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.