Talousjohtajakysely: suomalaiset optimistisia, Euroopassa nihkeämpää

Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden noin 1 300 eurooppalaisen talousjohtajan optimismi ei saavuta samaa tasoa. Suomalaisten optimismista huolimatta irtisanomisia on tiedossa vielä neljännekseen vastanneista yrityksistä. Suomalaisten talousjohtajien katseet ovat kääntyneet vahvasti länteen: parhaat kasvumahdollisuudet nähdään Pohjoismaissa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Suomalaiset talousjohtajat luottavat yrityksensä taloudellisen tilanteen kehitykseen eurooppalaisittain paljon. Deloitten ja SEB:n puolivuosittain tehtävän kyselyn tulosten mukaan talousjohtajien joukossa oli 34 % enemmän niitä, joiden mielestä näkymät ovat puolen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna myönteisemmät kuin niitä, joiden mielestä näkymät ovat synkemmät. Viime syksynä optimistisia oli vain kuusi prosenttia. Luku on korkeimmillaan neljään vuoteen. Kyselyyn vastanneiden eurooppalaisten talousjohtajien yleinen optimismi on vain 14 prosentin tasolla.

Suomalaiset ovat myös eurooppalaisia kollegoitaan luottavaisempia. Eurooppalaisista vastaajista jopa 61 % arvioi yleisen taloudellisen epävarmuuden tason olevan joko erittäin korkea tai korkea. Suomalaisjohtajista näin näki alle puolet vastaajista (49 %). Lisäksi 62 % suomalaisista vastaajista odottaa yrityksensä käyttökatteen nousevan, kun eurooppalaisista näin arvioi vain 41 %.

”Suomalaisjohtajien hyvät tunnelmat ovat selvästi ristiriidassa sen kanssa, että Suomen talouden ennustetaan kasvavan hitaammin kuin Euroopassa keskimäärin. Tämä kertoo siitä, että yritysten kehitys on irtaantunut kotimarkkinoiden kehityksestä. Monet suomalaiset yritykset laajentuvat kehittyvillä markkinoilla ja Suomen talouden merkitys heidän toiminnalleen pienenee”, arvioi SEB:n Ville Lähde.

Eurooppalaisiin kollegoihin verrattuna suomalaiset ovat kuitenkin hivenen konservatiivisempia. 51 % vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan vain hieman seuraavan vuoden aikana. Eurooppalaisista näin vastasi 56 %.

”Neljännes vastanneista yrityksistä arvioi työntekijöidensä määrän vähenevän Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana, ja liikevaihdon kasvuodotukset ovat varovaisia. Tästä huolimatta talousjohtajien näkymät ovat valoisia, mikä näkemyksemme mukaan kertoo siitä, että jo jonkin aikaa käynnissä olleet mittavat kustannusten karsinta- ja tuotannon uudelleensijoitushankkeet alkavat kantaa hedelmää”, toteaa Deloitten Tuomo Salmi.

Suomen uudelle hallitukselle selvä neuvo: leikatkaa kuluja

Puolivuosittain toistuvien kysymysten lisäksi talousjohtajilta kysyttiin näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin. Tällä kertaa näissä kysymyksissä keskityttiin talousjohtajien näkemyksiin Suomen hallituksen tärkeimmistä tehtävistä taloustilanteen kohentamiseksi. Suomalaisilla talousjohtajilla on selvä neuvo Suomen hallitukselle: vähentäkää valtion kulutusta, laskekaa veroja ja edistäkää investointeja.

Lisäksi sekä suomalaisilta että eurooppalaisilta vastaajilta tiedusteltiin Euroopan kasvukriisin ratkaisukeinoja. Tässä talousjohtajat ovat kansainvälisesti melko yksimielisiä: suomalaisista kaikki ja eurooppalaisista 92 % odottaa Euroopan valtioilta kansallisia rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi verouudistukset ja palvelumarkkinoiden vapauttaminen.

Katseet lännessä

Vahventunut dollari ja positiiviset signaalit Yhdysvaltain talouden kehityksestä ovat kasvattaneet suomalaistalousjohtajien odotuksia. Niiden talousjohtajien määrä, jotka odottavat kasvua Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, on yli tuplaantunut viimeisen puolen vuoden aikana vaatimattomasta kahdeksasta prosentista 19 prosenttiin. Pohjoismaat pysyvät edelleen 37 prosentilla vahvimpana vaihtoehtona kasvulle, vaikka luku onkin laskenut puolessa vuodessa 12 prosenttiyksikköä. Venäjän houkuttelevuus kasvukohteena sen sijaan on laskenut lähes nollaan.

Osakemarkkinat ylihinnoiteltu

Yli puolet (52 %) suomalaisista talousjohtajista näkee, että kotimaiset listatut yritykset ovat ylihinnoiteltuja. Tämä kehitys on jatkunut jo vuodesta 2012, jolloin vain 8 % vastaajista suhtautui osakemarkkinoihin skeptisesti.

Negatiivinen suhtautuminen osakemarkkinoihin heijastuu myös talousjohtajien näkemyksiin ulkoisen rahoituksen houkuttelevuudesta. Jopa 36 % suomalaisista vastaajista pitää osakemarkkinoita epähoukuttelevina ja vain 20 % houkuttelevina. Euroopassa osakemarkkinoita pitdetään hieman houkuttelevampina, mutta vastaajat ovat asiassa jakautuneita: 35 % näkee osakemarkkinat houkuttelevina ja 28 % epähoukuttelevina.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 4.3.–25.3.2015. Tutkimukseen vastasi 50 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. 74 prosentilla vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa talousjohtajakysely toteuttiin samanaikaisesti myös Euroopassa. Kyselyyn vastasi yli 1 300 talousjohtajaa 14:stä Euroopan maasta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:

SEB
Ville Lähde

Manager, Financial Strategy
+358 9 6162 8097
+358 50 331 6325
villle.lahde@seb.fi

Deloitte
Tuomo Salmi
Partner,CFO Program Leader
+358 20 755 5381
tuomo.salmi@deloitte.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa SEB on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. Ruotsissa ja Baltian maissa SEB tarjoaa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Yhtiö toimii 20 maassa maailmanlaajuisesti ja työllistää noin 16 000 työntekijää. 31. maaliskuuta 2014 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2,979 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1,832 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com.
Suomessa SEB:llä työskentelee 350 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.