• news.cision.com/
  • Miltton/
  • Turvallisuuskysely: Joka kymmenes rakennusalan ammattilainen on joko loukkaantunut tapaturmaisesti, tai ollut todistamassa työtapaturmaa työpaikallaan

Turvallisuuskysely: Joka kymmenes rakennusalan ammattilainen on joko loukkaantunut tapaturmaisesti, tai ollut todistamassa työtapaturmaa työpaikallaan

Report this content

Boschin teettämä turvallisuuskysely paljastaa, että joka kymmenes ammattilainen on työpaikallaan loukkaantunut tapaturmaisesti tai ollut todistamassa työtapaturmaa, joka on johtanut pysyviin vammoihin. Kyselyn mukaan ammattilaisten työturvallisuustietous on kohtalaisella tasolla, mutta nuorten ammattilaisten vähäisempi turvallisuusosaaminen herättää huolta.

Bosch Professional 2022 turvallisuusindeksi on ensimmäinen tutkimus, joka mittaa suomalaisten rakennusammattilaisten turvallisuustietoisuutta. Kysely osoitti, että yli kolme kymmenestä ammattilaisesta on viime vuonna joko kokenut itse tai ollut todistamassa läheltä piti -tilannetta.

”Tämän vuoden indeksin keskiarvo oli 68. Se osoittaa, että suomalaiset ammattilaiset tietävät turvallisuudesta kohtalaisen paljon. Jo tämä ensimmäinen tutkimus näyttää silti, että tietoa on lisättävä. Nuorilla ammattilaisilla on vähemmän tietoa turvallisuustekijöistä kuin vanhemmilla ja kokeneemmilla. Voisimmeko vähentää tapaturmia tekemällä oppilaitoksissa enemmän vai tarvittaisiinko lisää sääntelyä”, pohtii Bosch Professionalin Market Manager Janne Seppänen.

Joka viides ammattilainen kertoo kärsineensä työkalun aiheuttamasta tärinävammasta. Käsien pitkäaikainen altistuminen tärinälle aiheuttaa valkosormisuutta ja käsien ääreishermoston sairauksia. Suomessa oli vuonna 2018 vahvistettuja ja epäiltyjä tärinätautitapauksia 79, mutta tauti on alidiagnosoitu eli läheskään kaikki tapaukset eivät tule tapaturmavakuutusyhtiöiden tietoon. Kun monet muut ammattitaudit ovat vähenemään päin, tärinätauti on puolestaan yleistynyt.

Työkalut ovat turvallisempia ja niistä johtuvat vammat vähentyneet

Sähkötyökalujen käytöllä on oma roolinsa työturvallisuudessa. Vääränlainen käyttö tai hallinnan menettäminen voi johtaa suoriin onnettomuuksiin sekä pitkäaikaisiin vammoihin, kuten hermo- ja lihasvaurioihin, jotka puolestaan voivat lisätä käsikäyttöisten työkalujen aiheuttaman rannekanavaoireyhtymän riskiä.

Joka kolmannes kyselyyn vastanneista kuitenkin kokee, että työkalujen käsittelystä johtuvat työperäiset vammat ovat vähentyneet. Kyselytutkimuksen vastauksissa korostuu erityisesti pitkään alalla toimineiden ammattilaisten ryhmä. 39 prosenttia yli 21 vuotta alalla toimineista vastaa työperäisten vammojen vähentyneen.

”Nykyään valmistajat kiinnittävät huomiota juuri työkalujen turvallisuuteen ja myös tietoa on saatavilla enemmän”, sanoo Janne Seppänen. ”Ammattikäyttöön tarkoitettujen työkalujen valmistajana olemme sitoutuneet turvallisuuteen. Tästä syystä lanseerasimme ensimmäisen Bosch Professional -turvallisuusindeksin, joka luo vertailupohjaa ammattilaisten turvallisuustietämykselle ja paljastaa kehitystarpeita.”

Kyselytutkimuksen toteutti Novus ja siihen vastasi 357 ammatissa toimivaa käsityöläistä kaikkialta Suomesta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ammattilaisten suhtautumista työturvallisuuteen ja sen pohjalta Bosch Professional on kehittänyt indeksin, jonka avulla mitataan turvallisuustietoisuuden kehittymistä ammatikseen sähkötyökaluja käyttävien keskuudessa.

Bosch Professional Turvallisuusindeksi 2022 löytyy täältä.

Lisätiedot:

Janne Seppänen

Market Manager (Bosch Professional)

+358(10)4808331

janne.seppanen@fi.bosch.com

Tilaa