Tutkimus: IT-ongelmat heikentävät suomalaisten työmotivaatiota

Jopa kaksi kolmasosaa työntekijöistä kokee, että oikkuileva tietokone vähentää heidän työmotivaatiotaan. 40 prosenttia suomalaisista hukkaakin joka viikko työaikaa tietokoneongelmien vuoksi. Kyse on myös isoista kustannuksista: Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston yhteinen FlowIT-tutkimus osoitti valtion menettävän IT-ongelmien vuoksi 275 miljoonaa euroa vuodessa. 3 Step IT haki ratkaisua ongelmiin kehittämällä uudenlaisen Simply Smart -kokonaispalvelun.

Tietotekniikan palveluyrityksen 3 Step IT:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen ei ole tyytyväinen tietokoneeseensa työpaikallaan. Kyselyn toteutti syyskuussa 2014 tutkimuspalveluyritys Cint, ja siihen vastasi tuhat 18–65-vuotiasta suomalaista, jotka käyttävät työssään tietokonetta.

Suurimmiksi ongelmiksi koettiin, että koneet olivat liian vanhoja, tehottomia tai ne oikkuilivat liian usein. Monen mielestä koneissa ei ollut heidän tarvitsemiaan sovelluksia tai olemassa olevat sovellukset olivat vääriä. 38 prosenttia vastaajista oli joutunut käyttämään vähintään useamman tunnin uuden koneen käyttöönottoon.

Tutkimus paljasti myös sen, että yli 40 prosentilla työssään tietokonetta käyttävistä suomalaisista menee työaikaa hukkaan vähintään kerran viikossa tietokoneen toimimattomuuden vuoksi. Joka kymmenes vastaaja kertoi työaikaa menevän hukkaan joka päivä.

Uudella palvelulla ja tuotekehityksellä tuntuvia säästöjä

Yllä oleviin ongelmiin haettiin ratkaisua, kun 3 Step IT lähti kehittämään markkinoille aivan uudenlaista kokonaispalvelua. Tänään julkistetussa ja lanseeratussa Simply Smart -kokonaisuudessa on panostettu tekniikan sijaan palveluun.

”Meillä on 17 vuoden kokemus organisaatioiden IT-tarpeista. Näissä hankinnoissa on keskitytty aivan liikaa teknisiin asioihin, eikä siihen, että työaseman pitää olla mahdollisimman sujuvasti toimiva palvelu. Tietokone on lähes jokaiselle työntekijälle ehkä tärkein työkalu ja yritykselle ratkaiseva tuottavuustekijä”, kertoo 3 Step IT:n toimitusjohtaja Ville Alanen.

Työasemien hankkiminen ja hallinta on ollut aiemmin aivan liian hankalaa. Se on näkynyt myös loppukäyttäjän työtehossa. Jopa kaksi kolmasosaa vastaajista koki, että toimimaton IT heikensi heidän työmotivaatiotaan. Joka kymmenes vastaaja sanoi oikkuilevan työtietokoneen huonontavan työmotivaatiota erittäin paljon.

”On pelottavaa, miten paljon turhaa käsityötä organisaatioissa tehdään pelkästään työasemien hankinnan kanssa, ja miten huonosti toimivia työasemia suomalaiset sietävät. Asian pistäminen kuntoon tarkoittaisi myös sitä, että yritykset voisivat saavuttaa tuntuvia säästöjä”, kommentoi uutta palvelua 3 Step IT:llä kehittänyt johtaja Timo Drachman. Hän toteaa erityisesti työasemien hankinnan helpottuvan uuden palvelun myötä.

”Nyt lanseeraamamme palvelumalli on Suomessa ainutlaatuinen. Pystymme olemaan asiakkaan apuna hankintojen valmistelusta ja esiasennuksesta työasemien uudelleen kierrätykseen asti. Jo laitteiden sujuvampi hankinta vähentää kuormitusta organisaatiossa, kun asiakas tietää ennakoidusti ja konekohtaisesti työasemiensa tilanteen”, Timo Drachman huomauttaa. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ville Alanen,  puh. +358 50 533 3222, ville.alanen@3stepit.com
Johtaja Timo Drachman, puh. +358 40 774 5800, timo.drachman@3stepit.com

3 Step IT on palveluyritys, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ainutlaatuisen tavan työasemien hankintaan, seurantaan ja hallinnointiin. Palvelu koostuu IT-laitteiden vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. Asiakkaan tukena on 3 Step IT:n palvelutiimi ja monipuolisesti tietoa tuottava käyttöomaisuusrekisteri. 3 Step IT on perustettu Suomessa vuonna 1997, ja yritys on alusta alkaen kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti. Tällä hetkellä 3 Step IT:llä on tytäryhtiöt 14 maassa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa