Vain alle puolet suomalaisista tyytyväisiä seksielämäänsä

Tuoreen RFSU:n teettämän Kondomittari 2016 -tutkimuksen mukaan 59 prosenttia suomalaisista vastaajista kokee seksin olevan merkittävä osa elämää. Silti vain alle puolet suomalaisista on tyytyväisiä seksielämäänsä. 

Yleinen tyytyväisyys seksielämään on heikentynyt vuoden 2010 Kondomittari-tutkimuksen jälkeen. Kuusi vuotta sitten 48 prosenttia pohjoismaalaisista kertoi olevansa tyytyväisiä seksielämäänsä, kun luku on nyt vain 45 prosenttia. Tyytymättömimpiä ovat ruotsalaiset ja norjalaiset, joista vain 44 prosenttia on täysin tai melko tyytyväisiä seksielämäänsä. Suomalaisten ja tanskalaisten vastaava luku on 46 prosenttia.

Yksi suomalaisten suurimmista tyytymättömyyden syistä on se, että seksiä on liian harvoin. Suomalaisten tyytymättömyys seksin määrään on kasvanut merkittävästi sitten viime, 2013 toteutetun, tutkimuksen. Viime kyselyn mukaan vain 44 prosenttia seksielämäänsä tyytymättömistä suomalaisista piti seksin määrää liian vähäisenä, kun nyt luku on kasvanut jo 70 prosenttiin. Myös sopivan kumppanin puuttuminen aiheuttaa vastaajissa tyytymättömyyttä (40 prosenttia). Lisäksi joka viides suomalaisnainen kertoo, että tyytymättömyyden taustalla on orgasmin saamisen vaikeus. Jopa 60 prosenttia suomalaisnaisista on joskus teeskennellyt orgasmia, ja yli kymmenesosa tekee niin joka kerta.

Nuorten aikuisten tyytymättömyyden takana on usein myös tyytymättömyys omaan vartaloon. Kolme kymmenestä nuoresta aikuisesta Pohjoismaissa kertoo olevansa tyytymätön omaan vartaloonsa. Yleisintä tyytymättömyys on Suomessa, jossa jopa 33 prosenttia 21–35-vuotiaista kertoo tyytymättömyyden seksielämään johtuvan tyytymättömyydestä omaan vartaloon. Toiseksi tyytymättömimpiä omaan vartaloonsa ovat norjalaiset, jossa vastaava luku on 32 prosenttia. Tanskassa luku on 28 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia.

Kondomin käyttö Pohjoismaissa huolestuttavan vähäistä

Kondomittari-tutkimuksen mukaan Suomessa kondomia käytetään Pohjoismaista ahkerimmin, mutta meilläkin vain 29 prosenttia, eli reilu neljännes valitsee kondomin suojakseen seksissä. Eniten kondomia käyttävät nuoret aikuiset. Suomalaisista 21–35-vuotiaista 39 prosenttia käyttää yleensä kondomia seksin aikana, mutta vain noin puolet nuorista aikuisista kertoi käyttäneensä kondomia harrastaessaan seksiä viimeksi uuden kumppanin kanssa.

Muissa Pohjoismaissa kondomin käyttö on vieläkin vähäisempää. Ruotsissa kondomia kertoo käyttävänsä vain 23 prosenttia vastaajista. Tanskassa vastaava luku on 21. Norjalaiset puolestaan käyttävät kondomia vähiten, siellä luku on vain 20 prosenttia. 

Kondomittari 2016:

Kondomittari 2016 on RFSU:n teettämä, toistuvasti toteutettava tutkimus pohjoismaalaisten seksi- ja kondomitottumuksista. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Kondomittari 2016 perustuu tilastollisesti merkitsevään tutkimukseen, jonka toteutti tutkimusyritys NORM (NORM Research & Consulting AB) RFSU:n toimeksiannosta tammikuussa 2016. Tutkimus toteutettiin verkossa niin sanottuna access panel - tutkimuksena, ja siihen osallistui yhteensä4 260 henkilöä. Vastaajien otanta rajattiin Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa asuviin 15–65-vuotiaisiin henkilöihin, jotka olivat harrastaneet seksiä vähintään yhden kerran. Tutkimus on valtakunnallisesti kattava, ja se edustaa kunkin kohderyhmän keskimääräistä väestöä. Analyysien mahdollistamiseksi vastaajilta kysyttiin taustamuuttujia, kuten ikää, sukupuolta, siviilisäätyä, asuintilannetta ja tietoja kondomin käytöstä. 

Lehdistömateriaali ja tiedustelut:

Miltton

Hanna Lehtinen 
p. +358 (0) 44 548 5421, hanna.lehtinen@miltton.fi

Lisätietoja:

Suomen RFSU Oy

Mari Pallonen, Product Manager
p. +358 (0)20 766 1766 Matkapuhelin: +358 (0)40 754 6596, mari.pallonen@rfsu.fi 

Tietoa RFSU:sta

RFSU:n tärkeimpänä tavoitteena on ollut alusta eli vuodesta 1933 lähtien muuttaa ja parantaa ihmisten elämää lisäämällä tietoisuutta seksuaalisuudesta, jakamalla tietoa ja murtamalla ennakkoluuloja. Haluamme parantaa seksuaaliterveyttä Pohjoismaissa ja kansainvälisesti seksuaalivalistuksen, koulutuksen ja mielipidevaikuttamisen avulla. Kun ostat tuotteitamme, liityt jäseneksi, teet yhteistyötä tai tuet RFSU:n työtä, edistät osaltasi ihmisten elämän muuttumista jatkossakin. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit