Valtaosa perinnöllisen korkean kolesterolin sairastajista on ilman diagnoosia

FH-tauti on yksi yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista Suomessa. Amgen Finlandin tilaaman ja tutkimusyhtiö Cintin toteuttaman kyselyn mukaan kuitenkin vain noin 10 % kansasta tietää taudista. Tietämättömyys on osaltaan vaikuttanut taudin alhaiseen diagnosointiasteeseen sekä Suomessa että maailmalla.

Erittäin korkeana kolesterolina ilmenevä FH-tauti poikkeaa tavallisesta korkeasta kolesterolista siinä, että FH-potilailla kolesteroli on korkealla syntymästä asti. Lisäksi kolesteroliarvot ovat yleensä vielä korkeampia kuin tavallisilla kolesterolipotilailla. Geenivirheestä johtuva FH-tauti voi pahimmillaan johtaa sepelvaltimotautiin jo 20–30-vuotiailla.

Suomessa on laskennallisesti 10 000–30 000 FH-potilasta eri arvioista riippuen. FH-taudin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä voi saada Kelan erityiskorvauksen, mutta Suomessa vain vajaa 5 000 FH-potilasta kuuluu korvaukseen oikeutettujen piiriin. Suotuisimpienkin arvioiden mukaan siis yli puolet FH-tautia sairastavista ei todennäköisesti tiedä sairaudestaan.

”Tietoisuutta pitäisi lisätä, jotta ihmiset osaisivat hakeutua tutkimuksiin. Myös lääkäreiden pitäisi muistaa FH-taudin mahdollisuus potilailla, jotka kärsivät korkeasta kolesterolista”, sanoi lääketieteellinen johtaja Saija Silvola Amgen Finlandin FH-tautia käsittelevässä lehdistötilaisuudessa keskiviikkona Musiikkitalolla.

FH-taudin diagnosointiasteissa on merkittäviä maakunnallisia eroja. Kun Pohjois-Karjalassa FH-potilaista on tunnistettu vähintään yli puolet, länsirannikolla laskennallinen diagnosointiaste on mahdollisesti vain 13 %. Pohjois-Karjalan korkeaan diagnosointiasteeseen vaikuttaa paikallisen geenimutaation löytyminen, mikä helpottaa seulontaa.

”Tehokkain tapa FH-potilaiden diagnosointiin olisi sukupolviseulonta, joka on tuonut hyviä tuloksia esimerkiksi Hollannissa, jossa 70 % taudin piilevistä sairastajista on tunnistettu. Sukupolviseulonnalla tarkoitetaan käytännössä diagnosoitujen potilaiden lähisuvun testaamista FH-taudin varalta”, kertoo sisätautiopin dosentti, ylilääkäri Juhani Kahri.

FH-taudin hoito vaatii aina lääkityksen lisäksi riittävän määrän liikuntaa ja terveellisen ruokavalion.

Lisätietoja:

Saija Silvola/Amgen, lääketieteellinen johtaja
saijas@amgen.fi, puh. 09 54 900 500

Verneri Ruohoranta/Miltton
verneri.ruohoranta@miltton.fi, puh. 040 766 9348

Amgen on vuonna 1980 perustettu amerikkalainen lääkeyritys, joka keskittyy kehittämään innovatiivisia lääkehoitoja vakaviin sairauksiin kuten syöpään, munuaissairauksiin, nivelreumaan ja osteoporoosiin. Amgenin pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa, ja sillä on tytäryhtiöitä ympäri maailmaa. Suomeen Amgen tuli vuonna 1996 osana pohjoismaista organisaatiota. Amgen on yksi Suomen nopeimmin kasvavista lääkeyrityksistä, ja Espoon Keilarannassa Lifescience Centerissä sijaitsevassa konttorissa työskentelee tällä hetkellä 30 työntekijää. NB-PS-145-0915-113561/09-2015

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.