Yli 60 % suomalaisista luottaa lääkärin tekemiin geenitesteihin

Report this content

Rochen huhtikuussa teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten yleinen tietämys geenitesteistä on melko alhaisella tasolla, vaikka yli 90 prosentille kyselyyn vastanneista sana ’geenitesti’ olikin tuttu. Yli 60 % suomalaisista luottaa lääkäreiden tekemiin geenitesteihin enemmän kuin itse internetistä tilattaviin geenitesteihin. Geenitestien tärkeyttä syövänhoidossa ei juurikaan tunnisteta, vaikka geeniteknologian kehittymisen myötä niiden rooli syövänhoidossa on yhä merkittävämpi. Geenitestien tuottaman tiedon avulla syöpiä voidaan hoitaa yhä yksilöllisemmin.

IROResearch Oy:n Rochelle toteuttaman Tuhat suomalaista -tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten tietämystä geenitesteihin liittyen. Eri väestöryhmiä käsittäneessä kyselyssä pyrittiin selvittämään myös syövän hoidon yhteydessä tehtävien geenitestien tuntemusta.

Syövän hoitoon ja geenitesteihin liittyvän keskustelun lisääntyminen näkyi tutkimuksen tuloksissa. Kyselyyn vastanneista suurin osa (92 %) kertoi lukeneensa tai kuulleensa geenitesteistä, vaikkakin vain 38 % koki tuntevansa aihetta hyvin tai jonkin verran. Vastaajista naiset mielsivät tuntevansa aihetta paremmin kuin miehet, ja heillä oli selvästi miehiä enemmän kokemusta geenitesteistä.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että jopa 63 % suomalaisista luottaa lääkäreiden tekemiin geenitesteihin enemmän kuin itse internetistä tilattaviin geenitesteihin. Ne vastaajat, jotka pitivät geenitestejä hyödyllisenä erityisesti syövänhoidossa, myös luottivat lääkärin tekemiin testeihin itse tehtyjä enemmän.

Markkinoilla olevien geenitestien valikoima on suuri

Geenitestien käyttökohteet vaihtelevat paljon. Osa testeistä keskittyy esimerkiksi testattavan henkilön suvun syntyperän selvittämiseen tai elämäntapaan liittyviin asioihin. Toisen osan geenitesteistä puolestaan muodostaa yleensä terveydenhuollossa tehtävät esimerkiksi vakavan sairauden, kuten syövän, hoitoon liittyvät kattavat genomiprofiloinnit.

”Uskon, että genomiprofilointi tulee Suomessakin olemaan osa syövänhoitoa.  Kattava genomiprofilointi auttaa lääkäriä saamaan arvokasta lisätietoa tietyn potilaan kasvaimesta. Näin hän pystyy arvioimaan, sopiiko jokin täsmälääkehoito juuri kyseisen kasvaimen hoitoon”, kertoo Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Miksi genomiprofilointi kannattaa?

Hyödyntämällä uusia genomiprofilointimenetelmiä syövästä ja sen mekanismeista saadaan lisää tietoa.

”Tärkeimpänä tavoitteena on, että geeniprofiloinnin avulla löydetään entistä tehokkaampia hoitoja, jotka voivat olla potilaan kannalta käänteentekeviä. Tavoitteena on myös pystyä hoitamaan sellaisia potilaita, joille ei aikaisemmin ole ollut hyvää hoitoa tarjolla ehkä lainkaan. Samalla voidaan löytää hoitomuotoja, jotka tuovat pienempiä haittavaikutuksia ja parantavat elämänlaatua”, toteaa Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Tuomo Alanko.

Rochen FoundationOne CDx®-geeniprofilointi tunnistaa syöpäsoluista useita erityyppisiä geenimuutoksia eli mutaatioita ja pystyy löytämään hoitoon mahdollisesti vaikuttavia muutoksia valtaosasta kasvaimia.

Lehdistötiedustelut:

Roche Oy

Jussi Heinonkoski

Communications and Public Policy Manager

puh +358 50 4712010

sähköposti: jussi.heinonkoski@roche.com


FI/ROCH/1905/0065

Foundation Medicine

Foundation Medicine on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa syövän laajoja geeniprofilointeja. Sveitsiläinen lääkeyhtiö Roche hankki vuonna 2015 enemmistöosuuden yrityksestä ja vuonna 2018 Foundation Medicine siirtyi kokonaan Rochen omistukseen. Foundation Medicinen palvelut tarjoavat testattavasta laajan geeniprofiilin, jonka avulla muutokset eli mutaatiot potilaan syövässä voidaan identifioida molekyylitasolla. Geeniprofiilin avulla lääkäri voi kartoittaa potilaalle mahdollisesti sopivia täsmähoitoja tai kliinisiä lääketutkimuksia. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle potilaalle tietoa omasta syövästä, mikä voi auttaa hoidon räätälöinnissä potilaalle parhaiten sopivaksi.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: http://www.roche.fi/http://www.roche.com

Tilaa

Liitteet & linkit