METSÄHALLITUS MORENIA KÄYNNISTÄÄ YVA-HANKKEEN MERISORAN NOSTOA VARTEN LOVIISAN EDUSTAN MERIALUEELLE

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 14.10.2004 klo 11:00 METSÄHALLITUS MORENIA KÄYNNISTÄÄ YVA-HANKKEEN MERISORAN NOSTOA VARTEN LOVIISAN EDUSTAN MERIALUEELLE Metsähallitus Morenia on käynnistämässä Ympäristövaikutusten arviointiprosessin merenpohjan kiviainesten hyödyntämiseksi Loviisan edustan merialueelta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään laajasti kiviainesten noston vaikutuksia alueen luontoon ja ympäristöön. Työhön osallistuu runsaasti sekä paikallisia että alueellisia intressiryhmiä. Selvityksen kohteena olevat alueet sijaitsevat valtion omistamalla yleisvesialueella. Mahdollisten nostoalueiden veden syvyys vaihtelee 15-40 metrin välillä. Alueella on alustavasti tutkittu useita sora- ja hiekkamuodostumia. Käynnistetyn työn tuloksena saadaan tietoa toiminnan edellytyksistä ja vaihtoehdoista kyseisillä alueilla. Morenia on Metsähallitukseen kuuluva, itsenäinen tulosyksikkö, joka hoitaa maa-aineksen käyttöön, myyntiin ja jalostukseen liittyviä tehtäviä Metsähallituksen hallinnoimilla maa-alueilla. Lisätietoja: Suunnittelupäällikkö Tero Elo, gsm 040 736 3040 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/14/20041014BIT00130/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit