Metsähallitus Morenia käynnistää YVA-hankkeen Porin merialueella

Metsähallitus Morenia käynnistää YVA-hankkeen Porin merialueella Metsähallitus Morenia on käynnistänyt Ympäristövaikutusten arviointiprosessin merenpohjan kiviainesten hyödyntämiseksi Porin merialueelta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään laajasti kiviainesten noston vaikutuksia alueen luontoon ja ympäristöön. Työhön osallistuu runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia intressiryhmiä. Selvityksen kohteena olevat alueet sijaitsevat valtion omistamalla yleisvesialueella. Mahdollisten nostoalueiden veden syvyys on n. 20 m. Käynnistetyn työn tuloksena saadaan tietoa toiminnan edellytyksistä ja vaihtoehdoista kyseisillä alueilla. Morenia on Metsähallitukseen kuuluva tulosyksikkö, joka hoitaa maa- aineksen käyttöön liittyviä asioita valtion mailla. Lisätietoja antaa: Suunnittelupäällikkö Tero Elo puh. 040 736 3040 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/28/20040528BIT00310/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit