Danska Albertslund vinnare av tävlingen Nordisk Energikommun 2011

I dag avgjordes vem som vunnit den prestigefyllda tävlingen Nordisk Energikommun 2011. Finlands statsminister, Jyrki Katainen offentliggjorde vinnaren vid ett arrangemang på Dansk Arkitekturcenter i Köpenhamn. Albertslund i Danmark vann tävlingen, men både Drammen i Norge och Lidköping i Sverige uppmärksammades för sina insatser. Tävlingen är en del av de nordiska satsningarna på grön tillväxt.

De nordiska länderna prioriterar grön tillväxt och vi kan bli ledande i världen. Grön tillväxt skapar arbetstillfällen, påverkar miljön i rätt riktning och ger fantastiska konkurrensmöjligheter på den globala spelplanen. Nordisk Energikommun 2011 bidrar till detta och jag vill gratulera Albertslund för deras insats, framhöll Finlands statsminister, Jyrki Katainen i samband med prisutdelningen.

Albertslunds vinnarprojekt handlar om energieffektiv renovering av befintliga bostäder i kommunen. Bostäderna är pre-fabricerade byggnader från 1960 och 1970-talet. Målet med projektet är att utveckla och demonstrera storskaliga och standardiserade och pre-fabricerade energilösningar.

Juryn, med sin ordförande Marie Donnelly från EU-kommissionen i spetsen, motiverade sitt val med att projektet behandlar en av de stora globala frågorna, nämligen energibesparing i befintliga bostäder, men också att det finns en stor potential för affärsutveckling och grön tillväxt genom ett fruktbart samarbete mellan kommun, bostadsrättsförening och privata företag.

Två andra kommuner uppmärksammades också under prisutdelningen. Drammen i Norge var ”Runner-up”, med en lågenergiskola, som samspelar tillsammans med de omkringliggande kommunala byggnaders energiförsörjning. Lidköping i Sverige blev ”Special mentioned” för utnyttjandet av avfall. Här görs avfall till flytande bränsle/biogas som kan användas till många energiändamål.

Tävlingen Nordisk Energikommun 2011 stöttar och främjar hållbar energi, grön tillväxt och energirelaterat klimatarbete i de Nordiska länderna och riktar sig framför allt till de kommuner som gör en extra ansträngning för att genomföra innovativa energiprojekt. Alla nordiska kommuner var inbjudna att delta i tävlingen.

Syftet är först och främst att skapa uppmärksamhet om hållbara energilösningar bland kommunala aktörer och att skapa en plattform för ett nordiskt kommunalt samarbete på området. Nordisk Energikommun 2011 är ett utställningsfönster för hållbara energilösningar i Norden och för den globala marknaden.

Vid arrangemanget i Köpenhamn deltog bland annat representanter från de kommuner som deltog i finalen, energiexperter från de nordiska länderna, representanter från Nordiska ministerrådets sekretariat och jurymedlemmar.

Initiativet till Nordisk Energikommun 2011 är baserat på ett samarbete mellan det danska och finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under 2011 är Finland ordförande.

Nordisk Energikommun 2011 har en egen webbplats där samtliga fjorton nominerade kommuners projekt beskrivs.

http://www.nordiskenergikommune.org

Kontakt:

Hannu Lipponen, Ministry of Employment and the Economy
Tfn. +358 50 460 2304, e-mail:
hannu.lipponen@tem.fi

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Tfn.
+358 400 464 787, e-mail: kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

Vivi Yieng-Kow, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Tlf: +45 33926700, e-mail:
vyk@ens.dk

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Liitteet & linkit