Förnuftiga energilösningar på lantgårdar förbättrar den nordiska lantbruksproduktionens lönsamhet

Energiprogrammet bidrar till bättre energieffektivitet på de finska lantgårdarna. Inom programmet arbetar närmare 70 energiplanerare som undersöker energianvändningen på olika lantgårdar och ger råd om hur gårdarna kan spara energi och nyttja förnybar energi.

Man samlar också in information om energiplanernas och åtgärdernas utfall för att kunna mäta den förbättrade energieffektiviteten.

”Endast ett fåtal europeiska länder har arbetat målmedvetet för att förbättra och identifiera energieffektiviteten inom jordbruket”, säger överinspektör Veli-Pekka Reskola på jord- och skogsbruksministeriet.

Seminariet Towards Smart Farm Energy Solutions samlar ihop jordbruksexperter från organisationer, förvaltning, energibyråer, forskningsinstitut och konsultföretag inom branschen. På seminariet presenterar bl.a. Finland, Norge, Danmark, Island och Lettland sina erfarenheter av åtgärder och forskning kring förbättring av energieffektivitet och nyttjande av förnybar energi. Seminariet är ett av evenemangen under Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet.

Energieffektiviteten står också i centrum när det gäller målen för Europeiska unionen. Direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster fastställer energisparmålen samt mätning och rapportering av energibesparingarna inom alla samhällssektorer.

”Att förbruka energi på ett förnuftigt sätt och nyttja förnybar energi ger bättre lönsamhet och hjälper jordbrukssektorn också att motarbeta klimatförändringen. Ett ökat samarbete i dessa frågor mellan de nordiska och baltiska länderna vore naturligt och nyttigt", konstaterar statssekreterare Risto Artjoki på jord- och skogsbruksministeriet.

Av de nordiska länderna har till exempel Sverige och Finland samarbetat redan i flera års tid.

”I Sverige har man arbetat på två fronter. Vi gör energibesiktningar som mäter energiförbrukningen per produktenhet. Vi ordnar också kurser i miljövänlig bilkörning. Det är fint att vi kan utbyta erfarenheter med grannländerna för våra förhållanden är så lika”, säger Christer Johansson från LRF Konsult vid Lantbrukarnas Riksförbund.

Det två dagar långa seminariet äger rum på Sokos Hotel Vantaa i Dickursby den 27 – 28 oktober. Själva seminariet går av stapeln på torsdagen, på fredag ordnas workshops. Seminariet kulmineras i en lekfull tävling i miljövänlig traktorkörning på Helsingfors universitets försöksgård i Vik.

Seminariet Towards Smart Farm Energy Solutions finansieras av Nordiska ministerrådet. För arrangemangen står jord- och skogsbruksministeriet, MTT och Motiva i samarbete med jordbruksbranschens rådgivningsorganisationer och Helsingfors universitet.

Redaktörerna är välkomna till seminariet på båda dagarna.

Mer information om seminariet, workshops och traktortävlingen:
Elina Ojala, Motiva, tfn 040 8478 239, elina.ojala@motiva.fi

Mer information om lantgårdarnas energiprogram:
Veli-Pekka Reskola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 546 9065,
veli-pekka.reskola@mmm.fi

Information om seminariet:
www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/towards_smart_farm_energy_solutions_-_seminar_and_workshop.262.html

Motiva aktiverar bruk av förnybara energikällor-, energibesparing och materialeffektivitet. Motiva producerar information och service för företag och samfund, myndigheter och hushåll.

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.