Hajautettua ja paikallista energiantuotantoa

Energiaratkaisuilla on kasvava merkitys aluesuunnittelussa. Päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset, koska investoinnit tehdään useimmiten vuosikymmeniksi. Kiinnostus hajautettuun ja paikalliseen energiantuotantoon on kasvanut uusien - usein uusiutuvaan energiaan perustuvien - ratkaisujen myötä. Uusi raportti kuvaa esimerkkejä hajautetun energiantuotannon ratkaisuista kokonaisten asuinalueiden toteutuksessa.

Monet keskitetyt energiaratkaisut nojaavat fossiilisiin polttoaineisiin. Siirtyminen hiiliniukkaan yhteiskuntaan edellyttää polttoaineiden ilmastopäästöjen vähentämistä. Uusiutuvat polttoaineet ja hajautettu energiantuotanto kiinnostavat aiempaa enemmän. Myös fossiilisten polttoaineiden hinnannousu on vaikuttanut eri vaihtoehtojen ja paikallisen energiantuotannon kysyntään.

Energiaratkaisulla voi olla laajempikin vaikutus alueen kehitykseen. Paikallisten energianlähteiden hyödyntäminen luo uutta yritystoimintaa alueelle. Monesti paikallisuus on parasta myös ympäristölle ja parantaa energian saatavuutta. Nämä tekijät ja asuinalueen erityispiirteet muodostavat yhdessä laajemman arvioitavan kokonaisuuden. Uusiutuvat energialähteet ja hajautetut tuotantojärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia paikalliseen päästövapaaseen tuotantoon.

Motivan uusi raportti tarjoaa kunnille apua aluesuunnitteluun esimerkkialueiden kokemusten ja teknisten ratkaisujen kuvausten avulla. Kuvatut esimerkkialueet ovat Porvoon Skaftkärr, Vaasan asuntomessualue, Kempeleen ekokortteli ja Ruotsista Växjön kaupunki.

Raportissa on esitelty teknisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä hajautettujen energiantuotantoteknologioiden nykytilaa ja soveltuvuutta suomalaisten asuinalueiden energianhuollon toteuttamiseen. Hajautettuja ja paikallisia energiaratkaisuja kuvataan erityisesti kuntien päätöksenteon, asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut työn ja sen on tilannut Motiva. Raportin on laatinut Gaia Consulting Oy:n asiantuntijat.

Selvitys hajautetusta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla on ladattavissa Motivan verkkosivuilta.

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 57 työntekijää ja sen liikevaihto on 6,1 miljoonaa euroa (2010). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.