Hiihtokeskukset tehostavat energiankäyttöään

Hiihtokeskusten energiankäyttöä on selvitetty yli vuoden kestäneessä laajassa tutkimuksessa. Projekti tuottaa ensimmäisiä energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja Suomen hiihtokeskusten käyttöön.

Toimijoiden tiiviin yhteistyön tuloksena on syntynyt Energiatehokas hiihtokeskus -opas, joka julkistetaan tänään Sallassa. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä hiihtokeskusyritystentietoisuutta siitä, mihin energiaa kuluu ja miten sitä voi säästää. - Hiihtokeskuksille on luvassa merkittäviä kustannussäästöjä, ja samalla hiihtokeskuksia kehitetään kestävällä pohjalla, toteaa Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Tollet. Hiihtokeskusten kokonaisenergiankulutus koostuu rinteiden lumetuksesta ja kunnossapidosta, hissien käyttämisestä, valaistuksesta sekä huolto- ja palvelurakennusten energiankulutuksesta. - Tutkimuksen perusteella rinnetoiminnot eli hissien käyttö ja rinteiden lumetus, valaistus ja huolto kuluttavat valtaosan hiihtokeskusten käyttämästä energiasta. Energiankulutuksen seuranta on elintärkeää energiankäytön tehostamiseksi, sanoo asiantuntija Juha Pakarinen Motivasta. Opas on kaikkien suomalaisten hiihtokeskusten käytettävissä. Suomalaiset hiihtokeskukset palvelevat noin 900 000 laskettelijaa, jotka viettävät rinteessä vuoden aikana likimain kolme miljoonaa laskettelupäivää. Yhden henkilön laskettelupäivä vie sähköä noin 20 kilowattituntia. Motivan koordinoiman yhteishankkeen ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry sekä toimialan yritykset. Projekti tukee elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen toteuttamista matkailu- ja ravintola-alalla. Lisätietoja: Sari Tollet, toiminnanjohtaja, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry, puh. 0400 418 858, sari.tollet@ski.fi, www.ski.fi Juha Pakarinen, asiantuntija, Motiva, puh. 0424 281 207, juha.pakarinen@motiva.fi, www.motiva.fi Hannu Hakala, asiantuntija, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, puh. (09) 6220 2029, hannu.hakala@mara.fi, www.mara.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.