Joutsenmerkin tunnettuus huippuluokkaa

Lähes yhdeksän kymmenestä kuluttajasta tunnistaa Joutsenmerkin eli pohjoismaisen ympäristömerkin.
Monelle merkki on myös tärkeä tuotteiden ja palveluiden valintaperuste.

Joutsenmerkki oli ylivoimainen, kun suomalaisilta kuluttajilta kysyttiin mitä ympäristömerkkejä he tietävät. Haastatelluista 60 % mainitsi Joutsenmerkin ensimmäisenä mieleen tulevana ympäristömerkkinä. Jonkun muun merkin mainitsi 15 % haastatelluista ja 25 % ei osannut mainita mitään ympäristömerkkiä.[1]

Vielä suurempi osa tunnisti Joutsenmerkkilogon, kun heille näytettiin logoa ilman tekstiä - yhteensä 88 % haastatelluista. Merkin viestikin on sisäistetty hyvin, sillä joutsenmerkittyjä tuotteita pitää ympäristön kannalta hyvänä valintana 85 % suomalaisista.

Tutkimuksessa selvitettiin myös merkin vaikutusta ostokäyttäytymiseen. Ostotilanteessa 13 % kuluttajista tarkistaa aina onko tuotteella tai palvelulla Joutsenmerkki. Vähintään silloin tällöin tämän tekee 65 %. Niiden määrä, jotka aina kiinnittävät huomiota Joutsenmerkkiin, on yli tuplaantunut vuoden takaisesta.

Tutkimukseen vastasi 1063 suomalaista.

Lisää tutkimustuloksia:

www.joutsenmerkki.fi/Tunnettuus

Lisätietoa:

Ympäristömerkintä 

 

[1] Respons Analyse Oslo, joulukuu 2010, tutkimuksen teettäjä Pohjoismainen Ympäristömerkintä

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki opastaa ympäristön kannalta parempiin ostopäätöksiin. Saadakseen Joutsenmerkin on tuotteen tai palvelun täytettävä tiukat, ympäristöön, terveyteen ja laatuun painottuvat vaatimukset. Suomessa Joutsenmerkkiä hallinnoi Motiva Services Oy.

Ympäristömerkintä, Motiva Services Oy, Malminkatu 34, PL 489, 00101 HELSINKI, puh. 0424 2811, joutsen@motiva.fi

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit