Ympäristömyötäiset tuotteet taloudellisen menestymisen ehto

Tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamisesta, viestinnästä ja tuotelainsäädännöstä kiinnostuneet yritykset ja osaajat verkottuvat Suomessa.

Uuden verkoston kunnianhimoisena tavoitteena on lisätä alan osaamista ja sitä kautta parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja vähentää niiden valmistamien tuotteiden ympäristövaikutuksia. Verkoston toiminta käynnistyy 18.11. Helsingissä järjestetyn kick-off seminaarin myötä, jossa kuullaan tutkijoiden ja yritysten näkemyksiä alan tulevista kehitystrendeistä.

Ympäristöasioiden merkitys kasvaa edelleen

Motiva teetti syksyllä 2010 kyselyn, jolla kartoitettiin tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen osaamisen tilaa ja kehitystarpeita. Kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2010. Siihen vastasi yhteensä 227 alan osaajaa yrityksistä, asiantuntijaorganisaatioista ja valtion hallinnosta.

Motivan materiaalitehokkuusyksikköä luotsaava Henrik Österlund kertoo tulosten puhuvan selkeää kieltä.

– Yli 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että ympäristöasioiden hallinta ja ympäristömyötäiset tuotteet ovat yrityksille selvästi taloudellisen menestymisen ehto. Selvä enemmistö vastaajista, yli 90 % arvioi, että tuotelähtöisen ympäristöjohtamisen osaamisen kysyntä lisääntyy.

Osaamisverkosto välittää tietoa

Tuotelähtöinen ympäristöjohtaminen perustuu elinkaariajattelun soveltamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden elinkaarenaikaisen ympäristövaikutustiedon hyödyntämiseen osana suunnittelua, päätöksentekoa ja tuoteviestintää. Ala on yritysten kilpailukyvylle keskeinen ja lisää osaamista tarvitaan.

Selvityksen perusteella eniten osaamisen kehittämistarpeita nähdään tuotteiden ympäristöominaisuuksien mittaamisessa ja niistä viestimisessä.

Henrik Österlund visioi, että verkosto vastaisi tulevaisuudessa juuri edellä mainittuihin tarpeisiin välittämällä tietoa ympäristöominaisuuksien mittaamisessa käytettävistä menetelmistä ja ympäristöviestinnän työkaluista ja pelisäännöistä. Parhaiden käytäntöjen esittely ja benchmarking ryhmien perustaminen ovat hyviä tapoja välittää hajallaan olevaa osaamista eteenpäin. Lisäksi verkosto voi edistää vuoropuhelua tuotteita koskevista ympäristölainsäädännön muutoksista yritysten ja lainsäädäntöä valmistelevien välille, mikä Österlundin mukaan helpottaa myös lainsäädännön muutosten ennakointia yrityksissä.

 

Lisätietoa:
Henrik Österlund, Motiva Oy, Puh. 040 861 3236

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 41 työntekijää ja sen liikevaihto on 5,9 miljoonaa euroa (2009). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Liitteet & linkit