Tuore raportti: Ilmastonmuutos uhkaa kahvin saatavuutta

Kahvin kysyntä maailmalla jatkaa kasvuaan samalla, kun ilmastonmuutos, kasvisairaudet ja pensaiden ikääntyminen pienentävät tuotantoa, selviää CIAT:n uudesta raportista. NESCAFÉn mukaan kahvialan pitää tehdä merkittäviä, kestäviä investointeja kyetäkseen vastaamaan kasvavaan kysyntään ja toimittamaan kahvin ystäville päivittäin kuppi kuumaa myös tulevina vuosina.

Maailman kahvimarkkinat ovat haasteellisessa tilanteessa. CIAT:n hiljattain julkaiseman maailmanlaajuisen tutkimuksen[1] johtopäätös on selvä: ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi Arabica-kahvin viljelymahdollisuuksiin nykyisillä tuotantoalueilla, joissa kasvavat lämpötilat ja sademäärät heikentävät satoja. Tutkimus ennustaa tulevien vuosikymmenten 2–2,5 asteen keskilämpötilan nousun pienentävän huomattavasti kahvin tuotantoa: 65 prosenttia maailman kahvista tuottava Brasilia, sekä esimerkiksi Vietnam, Indonesia ja Kolumbia tuottavat vuonna 2050 jopa 25 prosenttia vähemmän kahvia kuin nykyisin.

Pohjoismaissa suosituimman Arabica-pavun saatavuutta vaikeuttaa myös juuri Arabica-kahvin kasvava kysyntä maailmalla. Maailman kahvinkulutus kasvaa 2,5 prosenttia vuosittain (Kiinassa jopa 15 prosentin vauhdilla), eikä tarjonta pysty ilmastonmuutoksen aiheuttaman satojen pienenemisen vuoksi vastaamaan kysyntään tulevaisuudessa. Kahvin markkinahinnan heilahtelut, vanhenevien ja kasvisairauksista kärsivien kahvipensaiden tuottamat pienemmät sadot, raaka-aineiden kasvavat hinnat sekä viljelijöiden taipumus siirtyä viljelemään muita kasveja ovat myös tekijöitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat kahvin saatavuuteen­.

Maailman johtavan kahvibrändin NESCAFÉn mukaan haasteisiin pitää vastata välittömästi, jotta myös suomalaiset voivat jatkaa tapansa mukaista päivittäistä kahvin nauttimista.

”Kahvinviljely tulee päivittää taloudellisesti kestävämmäksi, jotta laadukkaan kahvin tarjonta voidaan turvata nyt ja tulevaisuudessa. Uusi kahvipensas tuottaa viljelijälle voittoa tyypillisesti vasta 2–3 vuoden kuluttua istutuksesta, mutta pensaat tuottavat kahvipapuja 20–25 vuoden ajan. Kestävämpi kahvintuotanto siis hyödyttäisi sekä kahvialaa että kuluttajia hyvin nopealla aikataululla”, sanoo Anna Lindqvist, NESCAFÉn Nordic Senior Brand Manager.

NESCAFÉ Plan –ohjelma käynnistettiin vuonna 2010. Maailmanlaajuinen aloite yhdistää vastuullisen kahvinviljelyn, tuotantotavat ja kulutuksen. NESCAFÉ Plan -aloitteen mukaisesti Nestlé sijoittaa yhteensä 400 miljoonaa euroa kestävään kahvinviljelyyn vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on istuttaa 220 miljoonaa kahvipensasta, kouluttaa yli 400 000 viljelijää kestävämpiin viljelymenetelmiin ja varmistaa, että kaikki NESCAFÉn pohjoismaissa ostamat ja myymät vihreät kahvipavut ovat täysin 4C:n periaatteiden[2] mukaisia vuoteen 2016 mennessä.

”NESCAFÉ Plan -ohjelman avulla varmistetaan kestävämpi kahvintuotanto ottamalla käyttöön tehokkaampia tuotantomenetelmiä, jotka kestävät paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä johtaa suurempiin satoihin, mikä myös auttaa viljelijöitä saavuttamaan riittävän toimeentulon. On ensiarvoisen tärkeää, että pysymme kysynnän tahdissa vastuullisella tavalla”, Anna Lindqvist kertoo.

Kahviasiantuntija: Ajattele ensin, kahvittele sitten

Kansainvälisesti palkittu, kahvista kirjoittava journalisti Maja Wallengren on tutkinut yli 20 vuoden ajan kahvinviljelijöiden päivittäin kohtaamia yhteiskunnallis-taloudellisia ongelmia. Wallengren korostaa, että maailmanlaajuisesti kasvava kahvin kysyntä vaatii nopeita toimia ja huomattavasti tähän astista kestävämpiä ratkaisuja. Wallengrenin mukaan sekä yritysten että kuluttajien on otettava asiasta vastuuta – muussa tapauksessa suomalaisetkin kuluttajat saattavat jäädä tulevaisuudessa ilman kahvia.

“Pohjoismaisilla kuluttajilla on pitkät ja hienot perinteet sekä laadukkaan kahvin juomisessa että ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten huomioimisessa niissä yhteisöissä, joista kahvi ostetaan”, sanoo Maja Wallengren ja kehottaa kuluttajia ajattelemaan ensin ja kahvittelemaan vasta sitten.

“Jatkossa on entistäkin tärkeämpää miettiä ostamamme kahvin kestävää jalanjälkeä. Sen täytyy olla mielessä joka kerta kahvia ostaessa, jos haluamme nauttia kahvista nykyiseen tapaan tulevaisuudessakin.”

Maja Wallengrenin mukaan maailman kahvituotanto on ollut pysähtyneessä tilassa vuodesta 2001 lähtien, eikä tuotanto ole pystynyt kasvamaan vuosittaisesta 130–140 miljoonasta kahvisäkillisestä. Tämän seurauksena vuonna 2015 kahvin tarjonta on ainakin 10–12 miljoonaa säkkiä alijäämäinen kuluttajien kysyntään nähden. 

”Tilanteen korjaamiseksi tehdään kansainvälisesti tällä hetkellä erittäin vähän. Ilmastonmuutoksesta johtuvien haasteiden lisäksi suuri enemmistö maailman kahvintuottajista kamppailee monimutkaisten yhteiskunnallis-taloudellisten ongelmien kanssa, ja moni viljelijä yrittää selvitä peltoalalla, joka on liian pieni perheen elättämiseen”, Wallengren kertoo, ja jatkaa:

”Tämän vuoksi viljelijöillä ei ole edellytyksiä kasvattaa tuotantoaan tasolle, joka tarjoaisi heille kestävän toimeentulon, elleivät he saa apua rahoituksen ja uusien kahvipensaiden muodossa, mitä NESCAFÈ Plan -ohjelma tarjoaa.”

Kahvin kysynnän odotetaan kasvavan 165–170 miljoonaan säkkiin jo vuoteen 2020 mennessä. Noussut kysyntä vaatii vähintään 15–20 prosentin kasvun vihreiden kahvipapujen tuotantoon.

Tietoa NESCAFÉ Plan -ohjelmasta 

Nestlé investoi yli 400 miljoonaa euroa kestävään kahvinviljelyyn tämän vuosikymmenen aikana (2011-2020).

NESCAFÉ Plan -ohjelman tavoitteisiin kuuluu suoraan viljelijöiltä ostetun kahvin määrän kaksinkertaistaminen ja 220 miljoonan korkeasatoisen ja taudinkestävän kahvitaimen jakelu.

Rainforest Alliancen ja 4C:n tuella pohjoismainen tavoite on, että kaikki suoraan ostettu kahvi on 100 % 4C:n standardien mukaista vuoteen 2016 mennessä.

Lisäksi 90 000 tonnia NESCAFÉ-kahvia hankitaan Rainforest Alliancen ja Sustainable Agriculture Networkin (SAN) periaatteiden mukaisesti vuoteen 2020 mennessä.

Tähän mennessä Rainforest Alliance ja NESCAFÉ ovat kouluttaneet 340 000 kahvinviljelijää kautta maailman parempiin ja ympäristöystävällise mpiin viljelymenetelmiin.

Lisätiedot:

Aino Pajukangas, Suomen Nestlé, aino.pajukangas@fi.nestle.com, 050 348 5620

Anneli Doepel, MSLGROUP Finland, anneli.doepel@mslgroup.com, 045 325 0470

Maja Wallengren, mwallengren@outlook.com, +52 (155) 5400 9043 (Huom: Aikaero Suomen ja Meksikon välillä 8 tuntia)

Liitteet:

Kuva_1:
Kasvavat lämpötilat uhkaavat kahvin saatavuutta. Kuva: Björn Rudnert/NESCAFÉ

Kuva_2: NESCAFÉ Plan -ohjelman mukaisesti Nestlé sijoittaa 400 miljoonaa euroa kestävään kahvinviljelyyn. Kuva: Björn Rudnert/NESCAFÉ


[1] Raportti: “Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change”, julkaistu 14.4.2015, CIAT (International Center for Tropical Agriculture). Raportti saatavissa tästä.

[2] 4C-standardi viittaa Common Code for the Coffee Community -järjestön käytännesääntöihin. 4C tuo kahvin tuottajat, kaupan, teollisuuden sekä kansalaisyhteiskunnan yhteen työskentelemään kahvialan kestävän kehityksen puolesta. 4C-standardi tunnetaan kahvialan vastuullisuuden perusstandardina.