ALKUVUODEN PUUKAUPAT RATKAISEVAT HINTAKEHITYKSEN

MTK-TIEDOTE 28.11.1002 Julkaisuvapaa klo 20.00 ALKUVUODEN PUUKAUPAT RATKAISEVAT HINTAKEHITYKSEN Alkuvuoden puukauppamäärillä ja hintatasolla on merkitystä koko vuoden puumarkkinoiden kehittymiselle, arvioi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Olavi Peltola tänään 28.11. puhuessaan Joensuussa Pohjois- Karjalan maataloustuottajain liiton tilaisuudessa. Peltola kiinnitti myös huomiota kotimaisen metsätalouden kilpailukyvyn säilymiseen yhä kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. Käynnistyneen talouskasvun myötä myös metsäteollisuustuotteiden kysynnän arvioidaan piristyvän vuonna 2004. Suomen paperiviennin ennustetaan kääntyvän hienoiseen nousuun ja paperin vientihintojen nousevan. Kuitenkin erityisesti kotimaan kuitupuumarkkinoiden ennustetaan säilyvän erittäin kireinä. Kuluvana syksynä puun hinnan romahdus on pudottanut puukauppamäärät erittäin alas. Markkinatalouden lainalaisuuksien mukaan ei ole luultavaa, että normaaleihin puukauppamääriin tullaan ensi vuonna pääsemään, mikäli hinnat eivät lähde nousuun. Puukauppavuoden avaavat perinteisesti metsäteollisuuden sopimusasiakkaat. Näiden teollisuuden avainasiakkaiden puumarkkinakäyttäytyminen tulee vaikuttamaan koko vuoden hintakehityksen ja puukauppamääriin. Tässä markkinatilanteessa heillä on nyt poikkeuksellisen suuri vastuu kuitupuun hinnoittelusta. Metsätalouden kilpailukyky turvattava Yhteiskunta ja poliittiset päättäjät ovat kantaneet huolta Suomen kilpailukyvyn säilymisestä. Tämä on konkretisoitunut esimerkiksi yritysverouudistuksessa. Kilpailukyky ja sen turvaaminen on metsäsektorilla korostuneesti koskenut vain metsäteollisuutta. Metsäsektori on liki kaikissa maakunnissa suurin, kuten Pohjois- Karjalassakin, tai toiseksi suurin taloudellisen toimeliaisuuden lähde. Metsätalouden bruttokansantuoteosuus on Suomessa kaksinkertainen puutuoteteollisuuteen verrattuna. Raakapuumarkkinoiden kansainvälistyessä voi perustellusti kysyä, milloin päättäjät alkavat huolestua metsätalouden kilpailukyvystä! Lisätietoja: Puheenjohtaja Olavi Peltola 0400-872286 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00440/wkr0002.pdf