KANSAINVÄLINEN MAASEUDUN NAISTEN PÄIVÄ 15.10.2003 HÄMEENLINNASSA INTERNATIONAL RURAL WOMEN´S DAY

TIEDOTE 2003-10-08 MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO, MTK RY MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ/NAISTEEMARYHMÄ SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS FÖRBUND RF KANSAINVÄLINEN MAASEUDUN NAISTEN PÄIVÄ 15.10.2003 HÄMEENLINNASSA INTERNATIONAL RURAL WOMEN´S DAY Suomessa kansainvälistä maaseudun naisten päivää vietetään Hämeenlinnan raatihuoneella teemana naisen hyvinvointi. Suomessa naisen asemaa on totuttu pitämään hyvänä ja totta onkin, että se on monin verroin parempi kuin kanssasisarilla esimerkiksi kehitysmaissa. Mutta meilläkin ole vielä paljon tehtävää naisen aseman parantamisessa. Tänä vuonna on haluttu keskittyä naisten hyvinvointiin. Dosentti Raija Julkunen valottaa esitelmässään naisen asemaa hyvinvointiyhteiskunnassa. Maaseudun naisen oikeudellisesta asemasta kertoo jaostopäällikkö Maire Lumiaho. Oikeudellista asemaa voidaan tarkastella ihmisten näkökulmasta tai maatilan näkökulmasta. Nämä eivät välttämättä ole ristiriidattomia. Maaseudulla yrittäjyys on useimmiten perheyrittäjyyttä. Hyvä kumppanuus on yksi hyvinvoinnin elementeistä. Kuitenkin, avioerot ovat lisääntyneet myös maaseudulla. Tästä alustaa rovasti Juhani Muilu, joka on toiminut Perheasian neuvottelukeskuksen johtajana. Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuo lisäpaineita. Jokaisen on pidettävä huolta itse omasta jaksamisestaan. Tähän tuo valaistusta FM Hannele Söderholm- Johansson. Maaseudun naiset kommentoivat asiantuntijoiden puheenvuoroja. Jokaisen osallistujan toivotaan tuovan tilaisuuteen "reseptinsä" omista jaksamisen keinoistaan. Suomessa päivää vietetään nyt kahdeksannen kerran ja päivän järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaiset, suomen- ja ruotsinkielisten tuottajajärjestöjen naiset ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän naisteemaryhmä. Päätös Maaseudun naisten päivä viettämisestä on tehty YK:n IV:ssa naisten maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995. Kansainvälistä maaseudun naisten päivää vietetään vuosittain kautta maailman 15.10. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Liisa Niilola Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 040 - 5555 035 järjestöagronomi Marjatta Boman MTK, puh. 040 - 8478 488 sihteeri Laura Perheentupa, YTR, Maaseudun naisteemaryhmä puh. 09 -1604 4597 informationssekreterare Anna Bengelsdorff-Lindstedt, SLC, 040 - 7037 969 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00550/wkr0002.pdf