• news.cision.com/
  • MTK/
  • Maa- ja metsätalouden jatkuvuus ei kestä kiinteistöveroa metsälle eikä pellolle.

Maa- ja metsätalouden jatkuvuus ei kestä kiinteistöveroa metsälle eikä pellolle.

Report this content

Metsän kiinteistövero olisi toteutuessaan puun myyntitulon lisätulovero ja pellon kiinteistövero hehtaaritukien alennuserä, sanoi johtaja Esko Kiviranta MTK:n vero- ja rahoitusryhmästä tänään Antinpäivillä Kuusjoella. MTK ei hyväksy kiinteistöveron laajentamista maa- ja metsätalousmaahan. Maa- ja metsätalouden jatkuvuus ei kestä kiinteistöveroa metsälle eikä pellolle. Suomessa käydään Euroopan unionin muiden jäsenmaiden tapaan vilkasta keskustelua Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Suurimmat haasteet ovat EU:n laajentuminen, maailmankauppajärjestö WTO:n neuvottelut ja EU:n maatalouspolitiikan uudistus. Näillä ja lukuisilla muilla kysymyksillä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kautta vaikutuksensa Suomen maatalouteen. Suomalaisessa elintarvikeketjussa työskentelee joko suoraan tai välillisesti noin neljännesmiljoona suomalaista. Huolehtimalla viljelijöiden tulokehityksestä edistetään elintarvikeketjun kilpailukykyä ja tätä kautta koko maan työllisyyttä. Erityisen ajankohtainen on kysymys vuodenvaihteessa 2003/2004 katkolla olevan Etelä-Suomen kotieläin- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jatkosta, josta Suomen tulisi päästä sopimukseen EU:n komission kanssa varsin pian. Ratkaisua on kaikilla päätöksentekotasoilla jo pitkään pohjustettu. Nyt olisi korkea aika asettaa tarkennetut tavoitteet ja ryhtyä itse neuvotteluihin. Neuvottelut olisi saatava päätökseen viimeistään ensi kesään mennessä, jotta eteläisen Suomen kotieläin- ja puutarhatuottajat saavat nukkua yönsä rauhassa. Pysyvään järjestelyyn kansallisen tuen kysymyksissä tuskin päästään, sillä näyttää siltä, ettei EU:n yhteinen maatalouspolitiikkakaan ole "kiveen hakattu". Suuria muutoksia voi olla tulossa viimeistään vuonna 2007. Tämän vuoksi on tärkeää, että Suomi voi jatkuvasti, EU- maatalouspolitiikan muuttuessakin, vedota EU-liittymissopimuksemme 141 artiklaan niin, että myös Etelä-Suomen maatalouden asiat hoidetaan. Viljan hinta on jo jonkin aikaa ollut niin alhainen, että tuotantomotivaatio meidän satotasoillamme on kyseenalainen. Osa viljan muuttuvista tuotantokustannuksista joudutaan maksamaan hehtaarituista, jotka sinänsä ovat tuotannosta riippumattomia. Tässä tilanteessa on hyvän viljelytavan turvaamiseksi ensiarvoisen tärkeää, että esim. viljankuivaamoihin myönnetään investointitukea nykyiseen tapaan myös jatkossa. Viljan hintaa on uhkaamassa lisäalennus. Suomalaiselle viljanviljelijälle tulisi, jos niin tapahtuu, maksaa julkisista varoista kilokohtainen lisähinta tuotannon mielekkyyden turvaamiseksi. EU- liittymissopimuksemme siirtymäkaudella 1995-1999 tällainen lisähinta oli käytössä, eivätkä luonnonolosuhteemme tuolla siirtymäkaudella muuttuneet suotuisampaan suuntaan. Valtiovarainministeriön työryhmä sanoi kolme viikkoa sitten luovuttamassaan muistiossa olevansa valmis "tarkastelemaan kiinteistöverotuksen veropohjaa". Tällä työryhmä tarkoitti metsän ja maatalousmaan kiinteistöveroa. MTK ei hyväksy kiinteistöveron laajentamista maa- ja metsätalousmaahan. Metsän kiinteistövero kohdistuisi suoraan puustoon ja olisi täten puun myyntitulon lisätulovero 29 %:n suuruisen pääomatuloveron lisäksi. Maatalous taas perustuu EU:ssa hehtaarikohtaisiin suoriin tukiin. Pellon hehtaarikohtainen kiinteistövero olisi täten nykyoloissa maatalouden jatkuvuuden kannalta välttämättömien hehtaaritukien alennuserä. Lisätietoja: vero- ja rahoitusryhmän johtaja Esko Kiviranta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 040 585 5322 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00660/wkr0002.pdf