Metsänhoitoyhdistyksiin kohdistuvat suuret odotukset

MTK-TIEDOTE 19.9.2003 Metsäteollisuuden taholta on hyökätty virheellisin tiedoin tarkoituksellisesti metsänhoitoyhdistyksiä vastaan. Syytöksissä on kuvaavaa, että metsänomistajien omaa päätöksentekokykyä aliarvioidaan. Näin totesi metsäjohtaja Antti S a h i puhuessaan tänään Pieksämäen metsänhoitoyhdistyksen 75-vuotisjuhlassa Pieksämäellä. Julkaisuvapaa klo 20 Metsänhoitoyhdistyksiin kohdistuvat suuret odotukset Metsänhoitoyhdistykset ovat vuosikymmenien kuluessa saavuttaneet metsänomistajien luottamuksen ja sitä kautta vahvan aseman niin puumarkkinoiden osapuolena kuin metsäpoliittisina toimijoinakin. Ilman yhdistysten aktiivista toimintaa maamme metsien hoidon taso, metsien hyödyntäminen eikä metsänomistajien asema olisi sellaisia kuin ne nyt ovat. Yhdistykset ovat erityisesti viime vuosina saaneet runsaasti kilpailijoita. Useimpien kilpailijoiden tavoitteena on vain sitoa metsänomistaja asiakassuhteeseensa puun saannin varmistamiseksi. Jos hakattavaa ei ole, metsänomistaja ei enää kiinnosta. Tässä kilpailutilanteessa onkin hyvä muistaa perusasetelma. Ainoastaan metsänhoitoyhdistykset ovat täysin metsänomistajien päätösvallassa ja hallussa olevia organisaatioita. Monia toimintamalleja voi kopioida, mutta tätä perusasetelmaa ei mikään kilpailija pysty kopioimaan. Kilpailutilanteessa vahvinta lyödään aina kaikkein eniten. Ei siis ihme, että metsäteollisuus Stora-Enso etunenässä on voimakkaasti hyökännyt jopa tarkoituksellisesti virheellisillä tiedoilla metsänhoitoyhdistyksiä vastaan. Näissä syytöksissä erityisen kuvaavaa on ollut metsänomistajien oman päätöksentekokyvyn aliarviointi. Nämä arvostelut on syytä jättää omaan arvoonsa ja keskittyä kehittämään omaa toimintaa entistä paremmaksi. Metsänomistajat odottavat metsänhoitoyhdistyksiltä paljon. Vaikka toiminta on voimakkaasti kulkenut eteenpäin samanaikaisesti myös metsänomistajien odotukset ovat kasvaneet. Kilpailutilanteen lisäksi tähän on vaikuttamassa sekin, että metsänomistajien on ollut vaikea pysyä viime vuosien muutoksessa mukana. Erityisesti neuvonta- ja erilaisten edunvalvontaan liittyvien palveluiden kysyntä on selvästi kasvanut. Metsänhoitoyhdistysten toiminnassa olisi edelleen pystyttävä terävöittämään metsänomistajan puolesta puhujan näkökulmaa. Erityisesti tämä koskee puukauppaan ja puunkorjuuseen sekä ympäristökysymyksiin liittyvää asioiden hoitoa. Yhdistysten on puututtava niihin epäkohtiin tai sopimusrikkomuksiin, joissa he kokevat metsänomistajan kokeneen vääryyttä. Nämä voivat olla ikäviä asioita hoitaa, mutta kuuluvat olennaisena osana siihen toimintatapaan, jota metsänhoitoyhdistyksiltä odotetaan. Lisätietoja: Metsäjohtaja Antti Sahi,0400-804496 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., metsäryhmä ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/19/20030919BIT00460/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/19/20030919BIT00460/wkr0003.pdf