Metsänomistajaorganisaation rakennekehitys on välttämätöntä

MTK-TIEDOTE 8.8.2003 Metsänomistajaorganisaation uudistumisen tarvetta korosti MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Olavi P e l t o l a puhuessaan tänään Ristiinan metsänhoitoyhdistyksen 70-vuotisjuhlassa Ristiinassa. Julkaisuvapaa klo 19 Metsänomistajaorganisaation rakennekehitys on välttämätöntä Koko metsäomistajaorganisaation on kyettävä uudistumaan toteuttaakseen tehtävänsä perhemetsätalouden edunvalvojana. Uudistumispaineita aiheuttavat niin kiihtyvällä nopeudella muuttuva toimintaympäristö ja kuin metsäomistajakunnan rakennemuutos. Uudistumistarpeita ja tulevaisuuden haasteita on organisaatioketjun kaikissa osissa metsänhoitoyhdistyksistä MTK:hon. Ristiinan metsänhoitoyhdistys on osaltaan ottamassa seuraavaa suurta askelta toimintansa ja palveluidensa kehittämisessä. Ristiinalla on fuusioaiesopimus Mäntyharjun metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsäomistajaorganisaation strategian mukaan tavoitteena on, että maassa toimii noin 100 metsänhoitoyhdistystä ja viidestä kahdeksaan metsänomistajien liittoa, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin kehittämistavoitteisiin ja -toimenpiteisiin. Metsänhoitoyhdistysten koko tai määrä ei sinällään ole itseisarvo, mutta niin sisäiset kuin ulkoisetkin haasteet vaikuttavat siihen, että yhdistysten on oltava entistä tehokkaampia, ammattimaisesti johdettuja yksiköitä kyetäkseen turvaamaan metsänomistajien edunvalvonnan yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa. Yhdistykset yksityismetsätalouden kannattavuuden turvaajina Metsänhoitoyhdistysten rooli yksityismetsätalouden kannattavuuden turvaamiseksi on koko ajan entistä tärkeämpi. Entistä useampi metsänomistaja on edellistä sukupolvea vieraantuneempi metsästään. Metsänomistajista on enää vain 20 prosenttia maanviljelijöitä. Metsänomistaja tarvitsee metsätalouden kaikissa vaiheissa ammattiapua. Teknisen avun lisäksi metsänomistajat tarvitsevat edunvalvontapalveluita. Kilpailuviranomaisten viime vuosikymmenellä tekemien päätösten myötä puukaupallinen edunvalvonta ja hinnanmuodostus on aikaisempaa selvemmin siirtynyt metsänhoitoyhdistysten ja yksittäisten metsänomistajien harteille. Metsätalouden kannattavuus ratkaistaan nyt jokaisen puukaupan yhteydessä. Lisätietoja: Puheenjohtaja Olavi Peltola 0400-872286 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030808BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030808BIT00320/wkr0002.pdf