Metsäohjelmiin sovitettava perhemetsätalouden vaatimukset

MTK-TIEDOTE 12.12.2003 Alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden päivitys käynnistää kansallisen metsäohjelman prosessin ensi vuonna. Alueellisella metsänomistajaorganisaatiolla tulee olla keskeinen rooli tässä työssä, jotta perhemetsätalouden vaatimukset tulevat otetuksi huomioon. Tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen MTK:n metsäryhmästä puhuu tänään Kaakkois-Suomen metsänomistajien liiton syyskokouksessa Lappeenrannassa. Metsäohjelmiin sovitettava perhemetsätalouden vaatimukset Maailmantalouden elpyminen piristää metsäteollisuustuotemarkkinoita ensi vuonna. Talouskasvun myötä paperin kysynnän ja hintojen uskotaan kääntyvän parempaan suuntaan ensi vuoden aikana. Sahatavaran markkinatilannetta kuitenkin heikentää yhä kiristyvä kilpailu Euroopan markkinoilla. Käännös parempaan lieneekin varsin maltillinen ja raakapuumarkkinoiden kysyntä-tarjontatasapainosta huolehtiminen on tärkeää myös tulevana vuonna. Kuitupuun hinta on pudonnut nyt historiallisen alhaiselle tasolle ja puukaupan piristymisen edellytyksenä on positiivinen hintakehitys. Kansallisen metsäohjelman prosessi jatkuu ensi vuonna metsätalouden alueellisten tavoiteohjelmien päivittämisellä. Tässä työssä alueellisilla metsäomistajaorganisaatioilla tulee olla keskeinen ja näkyvä rooli, jotta ohjelmat saadaan vastaamaan entistä paremmin perhemetsätalouden vaatimuksia. Alueellisten metsäohjelmien päivityksen jälkeen käynnistyy koko kansallisen metsäohjelman tarkistus. On välttämätöntä, että valmistelutyö kansallisen metsäohjelman päivittämiseksi aloitetaan välittömästi. Tämä edellyttää myös metsäntutkimuksen tiivistä kytkemistä valmisteluun jo tässä vaiheessa. Vuoden 2004 aikana valmistuu EU:n metsästrategian evaluointi ja varsin todennäköisesti ensi vuonna tehdään myös linjaukset unionin metsäpolitiikan tulevaisuudesta. Tähän liittyy varsin olennaisesti se tosiseikka, että EU:n metsävarat lisääntyvät ensi toukokuussa merkittävästi itälaajenemisen myötä. EU:ssa tarvitaan metsäpoliittisen päätöksenteon parempaa koordinointia niin, että taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat saadaan mukaan metsiä koskevaan päätöksentekoon. Vastaisuudessakin metsäpolitiikan tulee ensisijaisesti olla kansallisesti päätettävä asia ja unionilla on kansallista politiikkaa tukeva ja täydentävä rooli. Koska metsäsektori on edelleen Suomen kansantalouden kulmakivi, meillä tulee olla erittäin aktiivinen rooli kansainvälistä metsäpolitiikkaa koskevassa valmistelussa. Metsäpolitiikan tulee olla niitä politiikkalohkoja, joissa me olemme määrittämässä, mikä on EU:n ydin! Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen, 0400-870867 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00720/wkr0002.pdf