METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT PARANEMASSA - PUUMARKKINOILLA SYYTÄ TARKKAAVAISUUTEEN

MTK-TIEDOTE 10.12.2003 Julkaisuvapaa klo 13 METSÄTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT PARANEMASSA - PUUMARKKINOILLA SYYTÄ TARKKAAVAISUUTEEN Maailmantalouden elpyminen piristää metsäteollisuustuotemarkkinoita ensi vuonna. Käännös parempaan lienee kuitenkin varsin maltillinen niin, että paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet nousevat 90 prosentin paremmalle puolelle ja kolme vuotta jatkunut hintojen lasku tasaantuu tai jopa kääntyy nousuun, arvioi MTK:n metsäryhmän tutkimuspäällikkö Juha H a k k a r a i n e n puhuessaan tänään Mikkelissä Etelä-Savon metsänomistajien liiton syyskokouksessa. Kansainvälinen talouskasvu näyttää kiihtyvän nopeammin kuin aiemmin on arvioitu. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa kasvu kesän ja syksyn aikana on ollut ripeää. Kuitenkin USA:ssa niin liittovaltio budjetin alijäämäisyys kuin vaihtotaseen vaje ovat kynnyskysymyksiä kasvun pidempiaikaiselle jatkumiselle. Euroopan talouskasvua hidastavat suurten kansantalouksien rakenteelliset ongelmat. Suurin uhka alkaneelle talouden piristymiselle on dollarin heikkeneminen, jotka jatkuessaan voi katkaista kasvun Euroopassa, ennekuin se on edes kunnolla käynnistynyt. Talouskasvun myötä paperin kysynnän ja hintojen uskotaan kääntyvän parempaan suuntaan ensi vuoden aikana. Neuvottelut paperitoimituksista ja hinnoista vuodelle 2004 ovat parhaillaan käynnissä. Metsäteollisuuden omat kannanotot suhdannenäkymistä ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan ja vuoden alun hinnan korotusvaatimukset aikakauslehti- ja sanomalehtipapereille ovat 5-8 prosenttia. Päällystämättömän hienopaperin markkinatilanne on kaikkein heikoin ja sen hintataso putosi vielä marraskuun aikana. Sahatavaran markkinatilannetta heikentää yhä kasvava vienti Venäjältä ja Itä-Euroopasta. Venäjän sahatavaran vienti ylitti jo viime vuonna Neuvostoliiton aikaiset ennätykset ja tämän vuosikymmenen kuluessa Luoteis-Venäjälle ja Baltiaan arvioidaan tulevan uutta sahauskapasiteettia 5 miljoonan kuutiometrin edestä. Jo nyt Euroopassa ollaan selvässä ylituotantotilanteessa. Sahatavaran tuotannon Suomessa ennustetaan ensi vuonnakin säilyvän ennätyskorkealla tasolla, mutta keskimääräinen vientihinta jää tämänvuotista alhaisemmaksi. Kotimaisten markkinoiden merkitys tulee korostumaan myös ensi vuonna, samoin kuin Japanin markkinoiden. Suomessa kuitupuun hinnan kehitys viimeisen vuoden aikana on ollut varsin erilainen kuin kuituraaka-aineen hinnan kehitys globaalisti. Samaan aikaan, kun hinta Suomessa on ollut laskeva, kuidun hinta maailmalla on lähtenyt nousuun. Kuluvana syksynä puun hinnan romahdus pudotti myös puukauppamäärät erittäin alas. Markkinatalouden lainalaisuuksiin nojaten ei ole todennäköistä, että normaaleihin puukauppamääriin tullaan pääsemään ensi vuonnakaan, mikäli hinnat eivät lähde nousuun. On kuitenkin luultavaa, että erityisesti kuitupuun hinnan osalta myös ensi vuosi tulee säilymään varsin kireänä. Tähän vaikuttaa niin kasvava puun tuonti kuin pinta-alaverojärjestelmän siirtymäkauden tuoma tarjontakin. Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen, 0400-870867 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00270/wkr0002.pdf