Metsäteollisuuden suhdanne edelleen epävarma

Report this content

Teollisuuden puuntarve pysyy epävarmuudesta huolimatta ensi vuonnakin suhteellisen korkeana, ennakoi puheenjohtaja Esa Härmälä tänään Keski- Suomen metsänomistajien liiton syyskokouksessa Äänekoskella. Metsäteollisuuden suhdanne edelleen epävarma Maailmantalous on edelleen hitaan kasvun ja epävarmuuden ajassa. Yhdysvaltain talouden odotetaan kääntyvän nousuun vuoden sisällä ja alkavan vetää muita perässään. On kuitenkin muistettava, että tähänastiset ennusteet maan talouskehityksestä ovat olleet ylioptimistisia. Koko Eurooppa kärsii Saksan syvenevistä talousvaikeuksista. Saksalla on ilmeisesti pitkä tie edessään kohti nopeampaa kasvua. Euroopan taloudellisen moottorin yskiessä muutkin maat kärsivät. Suomen taloudellinen kehitys on tänä vuonna ollut paljon ennustettua hitaampaa, mutta varsinaiseen syöksyyn kansantalous ei ole joutunut. Euroalueeseen kuuluminen on ilmeisesti lisännyt kansantalouden vakautta. Suomi on myös pystynyt hyödyntämään montaa muuta maata paremmin Venäjän ja Kiinan vahvan talouskasvun. Metsäteollisuuden markkinoilla ei ole selviä merkkejä paremmasta. Sahatavaran hinta on kylläkin vähän noussut, mutta vastaavasti monet kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet ovat laskeneet. Mitään trendimuutosta ei voida sanoa tapahtuneen. Käyntiaste jäänee 90 prosentin tuntumaan. Alhaisista käyttöasteista huolimatta teollisuuden puuntarve pysyy suhteellisen korkeana, kenties tämän vuoden lukemissa. Teollisuuden kokonaiskapasiteetti niin mekaanisella kuin kemiallisellakin puolella on 1990-alun laman jälkeen noussut niin voimakkaasti, että puuta tarvitaan heikommassakin suhdanteessa. Teollisuus on lisännyt puun tuontia Venäjältä, mutta tuontipuuhun liittyvien epävarmuuksien takia sen varaan ei voi rakentaa liiaksi. Metsänomistajien kannalta on tärkeää, että kuitupuullekin on tänä vuonna ollut riittävästi kysyntää ja hintatasokin on hieman vahvistunut. Harvennushakkuiden kannattavuus on kestävän metsätalouden perusedellytys. Energiapuun lisääntynyt kysyntä on myös myönteinen asia metsätalouden ja koko maaseudun toimeentulon kannalta. Samassa yhteydessä kun eduskunta antoi luvan ydinvoiman lisärakentamiseen, päätettiin puuenergian käyttöä lisätä nk. risupaketilla. Minulla ei ole syytä epäillä, etteikö tämä paketti olisi hyvää vauhtia toteutumassa. Puun hintatason kannalta on tärkeää säilyttää hyvä tasapaino tarjonnan ja kysynnän välillä. Tänä syksynä tasapaino onkin ollut hyvä. Metsäomistajien tulee seurata teollisuuden käyntiasteiden ja maailmanmarkkinahintojen kehitystä. Mikäli ne laskevat, säilyy puun hintataso paremmin, jos senkin tarjonta laskee. Teollisuuden myönteiseen suhdanteeseen kannattaa vastata tarjontaa ylläpitämällä. Metsäomistaja saa aina ajantasaisen ja luotettavan hintainformaation omasta metsänhoitoyhdistyksestään. Lisätietoja: puheenjohtaja Esa Härmälä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Gsm 0400 874 209 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00070/wkr0002.pdf