Perustuotannon oltava maaseudun selkäranka

EU:n suunnitelma irrottaa tuki maataloustuotannosta veisi yrittämiseltä mielekkyyden, sanoo johtaja Seppo Kallio Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta lauantaina 13.7. Tiemassaaren kesäjuhlassa Rantasalmella. Kallio muistuttaa, että tukijärjestelmien pitäisi tasoittaa luonnon olosuhteista ja alueellisista eroista johtuvia kannattavuuseroja. Tilaisuus pidetään Tuottajatalossa klo 19. Perustuotannon oltava maaseudun selkäranka Ruoan ja puun tuottajille on viime vuosina osoitettu yhä uusia tehtäviä ja velvoitteita, jotka voivat olla luonteva tulonlisä maatalousyrittäjille. Maataloustuotteiden heikon markkinahintatason vuoksi useimmat maat ja alueet USA mukaan lukien joutuvat käyttämään julkista tukea elinkeinon hengissä pitämiseksi. Järkevän maatalouspolitiikan pitäisi kuitenkin perustua järjestelmään, jossa tukia käytetään vain välttämättömästä tarpeesta. Euroopan unionin maatalouspolitiikassa on ollut ja on perustavaa laatua oleva virhe: Parhaat ja suotuisimmat alueet saavat eniten tukia. EU ei ole lähtenyt korjaamaan tätä virhettä parhaillaan käsiteltävässä Agenda 2000:n välitarkastelussa, vaan esittää kokonaan uutta, täysin tuotantoon sitomatonta tukijärjestelmää. Maaseudun kehittämiseen luvataan tukea, mutta miten - se jää tulevien täsmennysten varaan. Maanviljelijän ammatin tärkein tehtävä on tuottaa korkeatasoista ruokaa markkinoille. EU:n suunnitelma irrottaa tuki tuotannosta on vähintäänkin outo, sillä se veisi yrittämiseltä mielekkyyden ja johtaisi Suomen kaltaisen, kansainvälisesti ottaen epäedullisen alueen maataloustuotannon näivettymiseen. Maatalouden tukijärjestelmien tulisi tasoittaa luonnon olosuhteista ja alueellisista eroista johtuvia kannattavuuseroja. Se on ainoa tapa ylläpitää ja kehittää maataloutta Suomen kaltaisessa pohjoisessa maassa. Kansainvälisessä maatalous - ja kauppapolitiikassa tulisi myös ottaa käyttöön samat periaatteet. Koko maapallon väestön ruokkiminen ei voi perustua puhtaaseen vapaakauppaan, sillä sen seurauksena ruoan tuottamisen siirtyisi joidenkin harvojen käsiin. Kansallinen elintarviketurvallisuus edellyttää jo riittävää omaa tuotantoa. Kansainvälisten sääntöjen on myös oltava sellaisia, jotka ottavat huomioon maiden ja alueiden välisiä olosuhde-eroja. Maataloudelle on elintärkeätä kuluttajien jatkuva luottamus. Tämän päivän avoimessa maailmassa on tehostettava tiedonvälitystä kuluttajille elintarvikkeiden tuottamisesta, jalostamisesta ja laadusta. Avoin vuoropuhelu asiakkaamme eli kuluttajan kanssa turvaa kotimaisen ruoan suosion jatkossakin. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi kesävieraiden ja kesämökkiläisten tutustuttamista omaan elinkeinoomme. Tässä ns. kuluttajatoiminnassa tarvitaan hyvää yhteistyötä viranomaisten ja vapaan kansalaisyhteiskunnan välillä. Maaseudulla ja haja-asutusalueilla tarvitaan työmahdollisuuksien lisäksi yhteisiä virikkeitä ja harrastuksia. Hyvin organisoitu kylätoiminta on erinomainen esimerkki siitä, miten ihmisten hyvinvointia ja yhteistyötä voidaan kehittää. Rantasalmen Tiemassaaren kylän yhteistoiminnan tulokset on nähtävissä ympäröivässä yhteisössä tavalla, mikä antaa uskoa maaseudun kehittämiseen. Lisätietoja: Johtaja Seppo Kallio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. gsm 040751 1178 Seppo Kallio on MTK:n edustaja Euroopan Talous- ja sosiaalikomiteassa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00670/wkr0002.pdf