Hyvä satovuosi ei kohentanut maatalouden kannattavuutta

Report this content

Maatalouden keskimääräinen kannattavuus vuonna 2013 säilyy lähes edellisvuoden tasolla, kertoo MTT:n tuore ennuste. Kannattavuustavoitteesta saavutetaan 47 prosenttia. Nousua näkyy vain puutarhataloudessa ja naudanlihan tuotannossa. Eniten kannattavuus heikkenee siipikarjataloudessa ja viljanviljelyssä.

Vuonna 2013 yrityskohtainen kokonaistuotto eli myyntituottojen ja tukien summa on keskimäärin 137 000 euroa, mikä on vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tukien osuus kokonaistuotosta on 36 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat kolme prosenttia 168 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maa- ja puutarhatalouden tulos jää 25 100 euroa tappiolle. Tappio on 2 400 euroa suurempi kuin vuonna 2012.

Yrittäjätuloa jää 22 300 euroa, eli seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin. Se alenee 0,51:stä 0,47:ään vuonna 2013. Yrittäjäperhe saa siis 7 euron tuntipalkan tekemälleen maataloustyölle ja samanaikaisesti 2,5 prosentin korkotuoton yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle.

Siipikarjatalous ja viljanviljely heikkenevät eniten

Viljanviljelyn kannattavuuskerroin pienenee 0,45:stä 0,32:een vuonna 2013. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus heikkenee, mutta puutarhatalouden kannattavuus kääntyy nousuun.

Maitotilojen kannattavuus säilyy lähes ennallaan: kannattavuuskerroin heikkenee 0,63:sta 0,58:aan. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskerroin kohentuu 0,49:ään. Sika ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee edelleen.

Kannattavuus heikkenee vuonna 2013 kasvintuotantovaltaisilla A- ja B-tukialueilla sekä pohjoisimmalla C4-tukialueella. Muilla C-tukialueilla kannattavuus heikkenee hieman säilyen lähes edellisvuoden tasolla.

Kokonaispääoman tuottoprosentti pysyy edelleen negatiivisena painuen -1,4 prosenttiin. Noin 2 000 työtunnille jäävä työtuntiansio on 2,6 euroa. Tätä laskettaessa kaikki yritystoiminnasta aiheutuneet hankinnat on jo vähennetty, ja työansio jää korvaukseksi yrittäjän työpanokselle.

Ennusteet Taloustohtorissa

Tulokset perustuvat 900 kirjanpitotilalle vuodelle 2013 tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 36 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Verkkopalvelussa käytettävää maa- ja puutarhatalouden tuotantosuuntaluokitusta on tarkennettu. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty hevostilat, joissa ei harjoiteta varsinaista maataloutta.

Ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa www.mtt.fi/taloustohtori.

Lisätietoja:
tutkija Jukka Tauriainen, MTT, puh. 029 531 7809, jukka.tauriainen@mtt.fi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Lisätietoja www.mtt.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit