Hyvin johdettu on puoliksi tehty – JopasWeb auttaa maanviljelijää laki- ja tukiviidakossa

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) Internet-sivuilla on avattu uusi palvelu, jonka tavoitteena on helpottaa maatilan johtamista ja edistää maatilayrittäjien hyvinvointia. JopasWeb on MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) kokoama nettisivusto, joka koostuu hyödyllisistä Internet-linkeistä, artikkeleista, tieto- ja kirjallisuuslähteistä sekä ajankohtaisista tapahtumailmoituksista. Sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti maatiloille mutta myös muille maaseutuyrityksille. APUA TALOUSASIOIDEN JA RISKIEN HALLINTAAN Sivuston materiaali on koottu viljelijöille tehdyn kyselyn perusteella. Viljelijöiden mielestä erityisen tärkeitä ja haasteellisia asioita maatiloilla ovat investointien kannattavuus, lainsäädännön muutokset, tulo- ja kustannuskehitys, tukiohjeiden ymmärrettävyys sekä tukien hakeminen. Keskeisiksi asioiksi kyselyssä arvioitiin myös riskien hallinta sekä työtehtävien turvallisuus ja terveysnäkökohdat. Lisäksi viljelijöitä huolestuttavat motivaatio-ongelmat sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeus. Myös hallinnollisten päätösten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus mietityttivät kyselyyn vastanneita viljelijöitä. Nettisivuston tärkein työkalu on ryhmitelty linkkikokoelma, jonka avulla tuodaan Internetistä löytyvää, maaseutuyrityksen johtamiseen liittyvää materiaalia esiin käyttökelpoisessa muodossa. Linkkimateriaali on valittu, ryhmitelty ja asiasanoitettu siten, että se helpottaa tarvittavan tiedon löytymistä ja tukee monipuolisesti maaseutuyrityksen johtamista. Tietolähteitä on koottu seuraavista aihealueista: terveys ja turvallisuus, koulutus ja tiedonhallinta, maatilayrityksen työjärjestelyt, yrityssuunnittelu ja johtaminen, talouden hallinta, verkostot ja markkinointi, ympäristöasiat, työvoima-asiat, vapaa-aika sekä laki ja oikeus. PAREMPI JOHTAMINEN LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että maatilan johtamisen kehittäminen ja parempi töiden organisointi parantaa myös tilan työturvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä tarkoittaa systemaattista suunnittelua, kehittämistä ja seurantaa tilan töissä ja tavoitteiden asettelussa. Yrittäjän oma osaaminen auttaa jaksamaan niin maataloudessa kuin useimmilla muillakin aloilla. Maatilojen laajentuessa ja EU:n mukanaan tuomissa muutoksissa erityisesti taloushallintoon, investointipäätöksiin, verkostoitumiseen ja muuhun yritystoimintaan liittyvät taidot ovat arvokkaita maatilayrittäjän ja tilan hyvinvoinnille. Nettisivustoon voi tutustua osoitteessa www.mela.fi/jopas. Sivujen Taustatiedot-otsikon alta löytyvät linkit, joiden kautta voi antaa sivuja koskevaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Lisätietoja: projektitutkija Jarkko Leppälä, MTT, puh. (09) 2242 5275, etunimi.sukunimi@mtt.fi tai työturvallisuusagronomi Anna-Riikka Pukari, Mela, puh. (09) 43 511, etunimi.sukunimi@mela.fi

Yrityksestä

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Toimimme maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

Liitteet & linkit